biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

Câu 1: Biểu hiện nay nào là tại đây thể hiện nay VN nhộn nhịp dân?

Bạn đang xem: biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

A. Nhiều dân tộc bản địa.             

B. Cơ cấu con trẻ.                   

C. Quy tế bào rộng lớn.                

D. Tăng nhanh chóng.

Câu 2: Các khu đô thị rộng lớn của VN triệu tập đa phần ở

A. đồng vì thế.                   

B. trung du.                      

C. miền núi.                      

D. cao nguyên vẹn.

Câu 3: Phát biểu nào là tại đây không cần là Điểm sáng của đô thị mới nước ta?

A. Trình chừng đô thị mới còn thấp.                                 

B. Phân tía những khu đô thị cực kỳ đồng đều.

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tạo thêm.                                    

Xem thêm: nghề nuôi tôm được phát triển mạnh nhất ở vùng nào sau đây

D. Quá trình đô thị mới ra mắt sớm.

Câu 4: Dân số VN tăng nhanh chóng, quan trọng đặc biệt nhập nửa cuối thế kỉ XX, vẫn kéo đến hiện nay tượng

A. bùng nổ số lượng dân sinh.                                                      

B. ô nhiễm môi trường xung quanh.

C. già hóa dân sinh sống.                                                       

D. tăng trưởng tài chính lừ đừ.

Câu 5: Phát biểu không trúng với mối cung cấp làm việc VN hiện nay nay?

A. Nhiều tay nghề nhập nông nghiệp.                  

B. Phân tía đa phần ở trở nên thị.

C. Chất lượng làm việc càng ngày càng tăng.       

D. Số lượng đầy đủ, tăng nhanh

Xem thêm: điều kiện để tạo được liên kết là