Biểu Đồ Cột Kết Hợp Đường

     

1. Dấu hiệu nhận biết bài xích nhận xét biểu đồ cột kết hợp với đường

-Khả năng thể hiện :Biểu đồ cột thể hiện được mối liên hệ của 2 đối tượng mà các dạng biểu đồ khác không thể hiện được.

Bạn đang xem: Biểu đồ cột kết hợp đường

-Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện các cụm từ: quy mô và cơ cấu, sự vạc triển, sự phát triển, tình hình phát triển,…

+ Mốc thời gian: >= 4 năm.

+ bao gồm 2 đơn vị không giống nhau.

-Một số dạng biểu đồ cột thường gặp :Cột và đường, cột với tròn.

2. Phương pháp vẽ biểu đồ cột kết hợp với đường


Bước 1:Phân tích bảng số liệu với xây dựng hệ trục tọa độ

- phân tích bảng số liệu để tìm số lớn nhất, nhỏ nhất nhằm chia hệ trục tọa độ.

- Xác định tỉ lệ, phạm vi khổ giấy phù hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa độ hợp lý chiều cao 2 trục tung = 2/3 chiều dài trục hoành.

- Đánh số chuẩn bên trên trục 2 tung phải bí quyết đều nhau (lưu ý 2 trục không tương quan nhau về số liệu).

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Thông thường - Cột (nhiều đơn vị giống nhau - cột chồng) là trục tung phía bên trái (số liệu khá phức tạp).

- Đường (có 1 đơn vị) là trục tung bên phải (số liệu hơi đơn giản).

- ko được tự ý sắp xếp lại thứ tự số liệu (nếu không tồn tại yêu cầu).

- Năm đầu tiên cùng năm cuối thuộc phải biện pháp 2 trục tung khoảng 0,5 - 1,0 cm (trừ trường hợp nhiệt độ và lượng mưa của 12 mon trong năm).

- Điểm của Đường phải nằm chính giữa năm (nên dứt đường để kiêng nối nhầm).

Bước 3:Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi đầy đủ số liệu mang lại Cột cùng đường.

- trả chỉnh bảng chú giải và tên biểu đồ.

* Lưu ý :

-Khoảng giải pháp năm thật bao gồm xác.

-Không dùng những nét đứt để nối sang trục tung (gây rườm rà, đường và cột sẽ bị cắt).

3. Biện pháp nhận xét biểu đồ cột kết hợp với đường

- Nhận xét chung nhất.

- Nhận xét từng đối tượng (cột nhận xét tương tự biểu đồ cột), sự tăng tuyệt giảm của các đối tượng, sự liên tục hay là không liên tục,…

- Nhận xét những mốc năm (tăng, giảm như thế nào)?

- tra cứu mối liên hệ giữa những đối tượng.

- Kết luận cùng giải thích.

4. Những lỗi thường gặp lúc vẽ biểu đồ cột kết hợp với đường

- các yếu tố chính trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột.

+ Thiếu đơn vị ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa độ.

+ phân tách sai khoảng bí quyết năm ở trục hoành, không nên tỉ lệ ở trục tung.

+ Độ rộng các cột không giống nhau, cùng một đối tượng nhưng bao gồm kí hiệu khác nhau.

+ Chiều cao 2 trục tung không bằng nhau, khoảng bí quyết từ cột đến 2 trục tung không giống nhau.

+ Điểm của đường ko nằm chủ yếu giữa cột.

- các yếu tố phụ ko kể biểu đồ: thiếu tên biểu đồ hoặc bảng chú giải.

*

5. Một số bài xích tập minh họa về biểu đồ cột kết hợp với đường

Bài tập 1:Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

*

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ ưa thích hợp nhất thể hiện sản lượng với giá trị sản xuất thủy sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2017?

b) Nhận xét tình trạng phát triển của ngành thủy sản ở nước ta với giải thích.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

*

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

b) Nhận xét cùng giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản qua các năm đều tăng.

Xem thêm: Top 47 Quê Hương Tôi (New Version), Quê Hương Tôi

+ Tổng sản lượng thủy sản tăng: 1661 ngàn tấn; vào đó sản lượng thủy sản khai quật tăng thêm 433 nghìn tấn, nuôi trồng tăng 1228 nghìn tấn.

+ giá trị sản xuất tăng: 18182 ngàn tỉ đồng.

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

- Năm 2005, sản lượng khai quật lớn hơn sản lượng nuôi trồng. Nhưng từ năm 2010, sản lượng nuôi trồng đã vượt lên phía trên sản lượng khai thác.

* Giải thích

- vì sao chủ yếu làm tăng sản lượng cùng giá trị sản xuất thuỷ sản là vì nước ta mở rộng được thị trường quốc tế, trong nước). Kế bên ra, vì một vài nguyên nhân khác về tự nhiên, kinh tế - làng mạc hội.

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác là vị nuôi trồng chủ động được về sản lượng cùng chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường.

- Từ 2010, sản lượng nuôi trồng vượt sản lượng khai quật do có tốc độ tăng nhanh hơn, trong những khi đó khai quật gặp một số nặng nề khăn về phương tiện, nguồn lợi hải sản ven bờ suy giảm,...

Bài tập 2:Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

*

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ ưa thích hợp nhất để thể hiện thực trạng sản xuất lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2018.

b) Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta với giải thích.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

*

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA Ở NƯỚC TA,GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Diện tích lúa cả năm cùng diện tích lúa mùa đều gồm xu hướng giảm (266 nghìn ha đối với lúa cả năm với 342 nghìn ha đối với lúa mùa).

- Năng suất lúa cả năm tăng liên tục (từ 42,4 tạ/ha lên 52,3 tạ/ha).

* Giải thích

- Diện tích lúa tất cả xu hướng giảm chủ yếu là vì kết quả của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa (đất nông nghiệp chuyển sang trọng thành đất chăm dùng, đất ở).

- Năng suất lúa cả năm tăng vì chưng thâm canh, tăng vụ,...

Bài tập 3:Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

*

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ mê thích hợp nhất thể hiện sản lượng điện với than của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015?

b) Nhận xét tình hình phát triển của ngành than cùng điện. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

*

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét cùng giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng than với sản lượng điện của Mi-an-ma tăng nhưng không ổn định.

- Sản lượng điện tăng liên tục qua các năm, tăng thêm 7,4 tỉ kWh.

- Sản lượng than có xu hướng tăng (tăng 180 ngàn tấn) nhưng không ổn định:

+ Giai đoạn 2010 - 2012 với 2013 - năm ngoái tăng.

+ Giai đoạn 2012 - 2013 giảm.

- Điện tăng cấp tốc hơn than (186,0% so với 175,0%).

* Giải thích

- Điện tăng lên liên tục là phù hợp với nhu cầu phân phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất công nghiệp cần nhiều năng lượng (điện, than đều tăng).

- Than ko ổn định với tăng chậm hơn điện là vì than gây ô nhiễm môi trường, sự biến động của thị trường than (giá, nhu cầu,…).

Bài tập 4 :

* Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ (NHÂN)

NămDiện tích gieo trồng (nghìn ha)Sản lượng coffe (nghìn tấn)
1980198519901995199722,544,7119,3186,4270,08,412,392,0218400,2

1. Hãy vẽ biểu đồ kết hợp (biểu đồ đường và biểu đồ cột) để thể hiện diễn biến về diện tích cùng sản lượng coffe trong thời kì 1980 - 1997.

2. Hãy phân tích các nhân tố tạo ra sự vạc triển mạnh sản xuất cà phê trong thời gian kể trên.

3. Phân tích mối quan liêu hệ giữa diễn biến về diện tích với sản lượng cafe qua các năm.

Hướng dẫn trả lời

1. Vẽ biểu đồ:

*

2. Những nhân tố tạo ra sự phát triển của sản xuất cà phê

- Nước ta có tài năng nguyên dồi dào để phạt triển cây coffe (đất đỏ ba dan, khí hậu nhiệt đới gió bấc cận xích đạo)

- chế độ đẩy mạnh sự phát triển cây công nghiệp chủ đạo mang lại xuất khẩu, trong đó bao gồm cây coffe ở Tây Nguyên, Đông nam bộ.

- Tác động của công nghiệp chế biến.

- Yếu tố thị trường, tác động của hoạt động ngoại thương.

3. Mối quan hệ giữa diện tích với sản lượng cà phê qua những năm

- Diện tích với sản lượng cafe đều tăng.

- Giai đoạn đầu (1980-1985) diện tích gieo trồng tăng nhanh, sản lượng cafe tăng chậm. Đó bởi vì tăng diện tích nhưng nhiều diện tích chưa mang lại thu hoạch. Cafe là cây công nghiệp lâu năm, phải mất một số năm từ lúc gieo trồng mới cho sản phẩm.

Xem thêm: Tại Sao Không Gọi La Bàn Là Kim Đỏ La Bàn Chỉ Hướng Nào, Tại Sao Kim La Bàn Luôn Chỉ Hướng Bắc Nam

- vào thời kì tiếp theo, sản lượng cafe tăng cấp tốc hơn nhiều so với diện tích gieo trồng. Đó nguyên nhân là diện tích cà phê gieo trồng ở giai đoạn trước đã mang đến năng suất cao và ổn định.