biện pháp chủ yếu để tăng diện tích rừng phòng hộ ở tây nguyên là

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 21/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Bạn đang xem: biện pháp chủ yếu để tăng diện tích rừng phòng hộ ở tây nguyên là

Biện pháp đa số nhằm tăng diện tích S rừng chống hộ ở Tây Nguyên là

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: A

Biện pháp đa số nhằm tăng diện tích S rừng chống hộ ở Tây Nguyên là tăng mạnh nuôi chăm sóc, trồng rừng mới mẻ.

Xem thêm: chuyên môn hóa

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển

các thắc mắc khác

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới mẻ nhất