biển nào cấm máy kéo

Câu 347: Biển nào là cấm máy kéo?

Biển nào là cấm máy kéo?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.
4. Cả tía biển lớn.

Bạn đang xem: biển nào cấm máy kéo

Để hiểu và thực hiện câu này các bạn cần phải biết nguyên lý cấm nhỏ thì cấm rộng lớn, cấm rộng lớn thì ko cấm nhỏ so với dòng sản phẩm xe hơi.

Nguyên tắc cấm nhỏ thì cấm rộng lớn, cấm rộng lớn ko cấm nhỏ

Thứ tự động những xe pháo kể từ nhỏ cho tới lớn: xe hơi con cái => khách hàng => chuyên chở => máy kéo => xe hơi kéo móc => máy kéo kéo móc.
+ Cấm nhỏ thì cấm rộng lớn, cấm rộng lớn ko cấm nhỏ.
+ Cấm 2 bánh ko cấm 4 bánh, cấm 4 bánh cũng ko cấm 2 bánh.

Giải thích:

+ Xe con cái cho tới 9 chổ; xe pháo khách hàng kể từ 10 chổ trở lên trên.

+ Ô tô kéo móc là xe pháo con cái, xe pháo khách hàng, xe tải lớn đem gắn móc.

+ Máy kéo kéo móc là máy kéo đem kéo móc (giống xe pháo container)

Ví dụ: Khi các bạn gặp gỡ biển báo cấm xe pháo tải thì bám theo luật cấm nhỏ thì cấm rộng lớn thì xe tải lớn, máy kéo, xe hơi kéo móc, máy kéo kéo móc điều bị cấm. Theo nguyên lý cấm rộng lớn ko cấm nhỏ thì xe pháo con cái, xe pháo khách hàng nhỏ rộng lớn chuyên chở nên không trở nên cấm.

Giải mến câu 347 Biển nào là cấm máy kéo?

Lưu ý nhằm rời bị sai lẫn với những thắc mắc dạng này chúng ta nên đọc biển lớn báo rồi vấn đáp thắc mắc để rời bị lầm lẫn với cơ hội vấn đáp “biển cấm máy kéo thì cấm loại xe pháo nào?”

Như vậy các bạn sẽ thấy biển lớn một là biển cấm xe hơi kéo móc (lớn rộng lớn máy kéo) nên ko cấm máy kéo. Biển 2 là biển cấm máy kéo nên cấm máy kéo. Biển 3 là biển cấm xe pháo tải (xe chuyên chở nhỏ rộng lớn máy kéo) nên cấm luôn luôn máy kéo => Biển 2 và Biển 3 cấm máy kéo => Chọn đáp án 3.

Diễn giải bám theo chân thành và ý nghĩa thực tế:

Để khiến cho bạn dễ hình dung hơn ở thắc mắc này. Giả sử các bạn đang được tinh chỉnh xe pháo máy kéo, thì các bạn thấy biển lớn 1, biển lớn 2, biển lớn 3 thì biển lớn nào là cấm xe pháo của người sử dụng đang làm việc (xe máy kéo).

Một số thắc mắc tương tự

Câu 306: Biển nào là cấm xe hơi tải?

Câu 306: Biển nào là cấm xe hơi tải?

1. Cả tía biển lớn.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 1 và 3.
4. Biển 1 và 2.

Xem thêm: lời chúc sinh nhật bản thân

Giải thích: Biển 1 cấm xe hơi nên cấm chuyên chở, biển lớn 2 cấm chuyên chở nên cấm chuyên chở, biển lớn 3 cấm máy kéo nên ko cấm chuyên chở (cấm rộng lớn ko cấm nhỏ) => đáp án 4.

Câu 307: Biển nào là cấm máy kéo?

Câu 307: Biển nào là cấm máy kéo?

1. Biển 1.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 1 và 3.
4. Cả tía biển lớn.

Giải thích: Biển 1 cấm xe máy (2 bánh) nên ko cấm máy kéo (4 bánh), biển lớn 2 cấm chuyên chở thì cấm máy kéo (cấm nhỏ thì cấm lớn), biển lớn 3 cấm máy kéo nên cấm máy kéo. Đáp án 2.

Câu 305: Biển nào là cấm những loại xe pháo cơ giới chuồn nhập, trừ xe pháo gắn máy, xe máy nhì bánh và những loại xe pháo ưu tiên bám theo luật định?

Câu 305: Biển nào là cấm những loại xe pháo cơ giới chuồn nhập, trừ xe pháo gắn máy, xe máy nhì bánh và những loại xe pháo ưu tiên bám theo luật định?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 1 và 3.
4. Cả tía biển lớn.

Giải thích: Ý nghĩa thắc mắc là biển lớn nào là cấm toàn bộ từng loại xe pháo trừ xe pháo 2 bánh, xe pháo gắn máy. Biển 2, biển lớn 3 xe pháo xe hơi con cái nhập được (vì cấm rộng lớn thì ko cấm nhỏ). Biển 1 cấm không còn dòng sản phẩm xe hơi (kể cả xe pháo 3 bánh) => nên lựa chọn đáp án số 1

Câu 344: Biển nào là cấm máy kéo kéo bám theo rơ moóc?

Câu 344: Biển nào là cấm máy kéo kéo bám theo rơ moóc?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Cả nhì biển lớn.

Giải thích: Xe máy kéo kéo bám theo rơ móc là lớn số 1 nên biển lớn 1, biển lớn 2 điều cấm xe pháo máy kéo kéo bám theo rơ móc (cấm nhỏ thì cấm lớn) => Đáp án 3

Câu 345: Khi gặp gỡ biển lớn số 1, xe pháo xe hơi chuyên chở dành được chuồn nhập không?

Câu 345: Khi gặp gỡ biển lớn số 1, xe pháo xe hơi chuyên chở dành được chuồn nhập không?

1. Được chuồn nhập.
2. Không được chuồn nhập.

Giải thích: Biển một là biển lớn cấm xe hơi kéo móc nên bám theo nguyên lý cấm rộng lớn ko cấm nhỏ thì ko cấm xe tải lớn, nên những khi gặp gỡ biển lớn 1 xe tải lớn được chuồn nhập => đáp án 1

Xem thêm: văn mẫu chiếc thuyền ngoài xa

Câu 346: Biển nào là không tồn tại hiệu lực thực thi hiện hành so với xe hơi chuyên chở ko kéo moóc?

Câu 346: Biển nào là không tồn tại hiệu lực thực thi hiện hành so với xe hơi chuyên chở ko kéo moóc?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 1 và 3.
4. Cả tía biển lớn.

Giải thích: Đầu tiên xác lập xe pháo xe hơi chuyên chở ko kéo móc là xe tải lớn (nếu xe hơi tải có kéo móc là xe pháo xe hơi kéo móc). Như vậy thắc mắc vậy là lại biển lớn nào là không tồn tại hiệu lực thực thi hiện hành với xe tải lớn. Biển 1 cấm xe hơi kéo móc, biển lớn 2 cấm máy kéo điều to hơn xe hơi chuyên chở nên không tồn tại hiệu lực thực thi hiện hành với xe hơi chuyên chở (cấm rộng lớn ko cấm nhỏ). Biển 3 cấm xe hơi nên cấm luôn luôn xe tải lớn => Đáp án 1