bị động hiện tại đơn

Bên cạnh câu dữ thế chủ động nằm trong vô vàn loại câu vô giờ đồng hồ Anh, câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn lưu giữ một địa điểm vô nằm trong cần thiết. Đây là dạng câu thông thường gặp gỡ vô cuộc sống gần giống vô giấy tờ. Hãy nằm trong Langmaster khơi thâm thúy vô kiến thức và kỹ năng lý thuyết và thực hành thực tế bài xích luyện của dạng câu này nhé!

1. Khái niệm câu bị động

Câu thụ động (Passive Voice) là dạng câu được sử dụng Lúc mong muốn nhấn mạnh vấn đề cho tới đối tượng người sử dụng (chủ ngữ) là kẻ hoặc vật Chịu tác dụng của hành vi rộng lớn là phiên bản thân ái hành vi cơ. Thì của động kể từ của câu thụ động cần tuân theo đuổi thì của động kể từ của câu dữ thế chủ động.

Bạn đang xem: bị động hiện tại đơn

Ví dụ. My wallet was stolen yesterday. (Ví tiền bạc tôi bị trộm thất lạc ngày ngày qua.)

→ Chủ thể là “ví tiền bạc tôi” ko thể tự động “trộm” được tuy nhiên bị một ai cơ “trộm” thất lạc. Vậy nên  vô tình huống này nhớ dùng câu thụ động.

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH

2. Công thức công thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

 • Câu khẳng định

Công thức: S + am/is/are + PII + (by O)

Ví dụ. 

 • Lipsticks are often collected by my sister. (Những thỏi son thông thường được thuế tầm vị chị tôi.)
 • This tree is planted by my father. (Cái cây này được trồng vị thân phụ tôi.)
 • I am punished by my teacher because of not doing homework. (Tôi bị trừng trị vị nhà giáo vì như thế ko thực hiện bài xích luyện về căn nhà.)
 • Câu phủ định

Công thức: S + am/is/are + not + PII + (by O)

Ví dụ. 

 • This task isn’t done. (Công việc này không được thực hiện đoạn.)
 • The flowers aren’t watered by my mother today. (Những nhành hoa vẫn không được u tôi tưới nước vô thời điểm ngày hôm nay.)
 • My dog isn’t fed by my father. (Chú chó của tôi vẫn không được thân phụ tôi cho tới ăn.)
 • Câu nghi ngại vấn

Công thức: Am/is/are + S + PII + (by O)?

Ví dụ.

 • Is this letter written by Anna? (Bức thư này còn có cần được ghi chép vị Anna không?)
 • Is your motorbike bought by your dad? (Xe máy các bạn đem cần vì thế thân phụ bạn oder không?)
 • Are Math classes taught here every day? (Các lớp học tập Toán dành được dạy dỗ ở phía trên thường ngày không?)

null

3. Phân biệt câu dữ thế chủ động thì thời điểm hiện tại đơn và câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

 • Câu dữ thế chủ động thì thời điểm hiện tại đơn
 •  Khái niệm: Câu dữ thế chủ động là câu được sử dụng Lúc phiên bản thân ái cửa hàng được nói tới hoàn toàn có thể tự động tiến hành được hành vi.
 • Công thức khái quát: S + V (s/es) + O
 • Ví dụ: My wife waters the flowers everyday. (Vợ tôi tưới nước cho tới hoa từng ngày.)
 • Câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn
 •  Khái niệm: Câu thụ động là câu tuy nhiên cửa hàng phải chịu vị một hành vi.
 • Công thức bao quát : S + am/is/are + PII + (by O)
 • Ví dụ: The flowers are watered by my wife everyday. (Những nhành hoa được tưới nước vị bà xã tôi từng ngày.)

null

Phân biệt câu dữ thế chủ động và câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

4. Cách quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động sang trọng câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

 • Để trả câu dữ thế chủ động sang trọng câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn, tớ tiến hành 3 bước sau đây:
 • Bước 1: Xác tấp tểnh tân ngữ vô câu dữ thế chủ động nhằm trả trở thành căn nhà ngữ của câu thụ động.
 • Bước 2: Xác tấp tểnh thì của động kể từ vô câu dữ thế chủ động (ở đấy là thì thời điểm hiện tại đơn) rồi hoạt động kể từ về thể thụ động (có quy tắc thì thêm thắt -ed, bất quy tắc thì người sử dụng phân kể từ 2).
 • Bước 3: Chuyển căn nhà ngữ vô câu dữ thế chủ động trở thành tân ngữ vô câu thụ động, thêm thắt “by” phần bên trước tân ngữ. Đối với cửa hàng ko xác lập như by them, by people thì hoàn toàn có thể bỏ lỡ.

Ví dụ: Câu căn nhà động: My grandmother waters the trees every morning. (Bà tôi tưới nước cho tới cây vào cụ thể từng buổi sáng sớm.)

=>  Câu bị động: The trees are watered by my grandmother every morning. (Những loại cây được bà tôi tưới nước vô hằng ngày.)

 • Cách quy đổi ở thì thời điểm hiện tại đơn
 • Câu căn nhà động: S1 + V + O
 • Câu bị động: S2 + To Be + PII

(Chủ ngữ + dạng của động kể từ vĩ đại be is/am/are + động kể từ dạng phân kể từ 2).

 • Một số cảnh báo Lúc trả kể từ câu dữ thế chủ động sang trọng câu bị động:
 • Những nội động kể từ (là động kể từ ko đòi hỏi tân ngữ) thì ko người sử dụng ở dạng thụ động. Ví dụ. My leg hurts. (Chân của tôi nhức.)
 • Nếu căn nhà ngữ vô câu phụ trách cho tới chủ yếu của hành vi thì cũng ko được trả trở thành câu thụ động. 

Ví dụ: My brother goes jogging in the morning. (Anh tôi cút chạy cỗ vô buổi sáng sớm.)

 • Người hoặc vật thẳng tạo ra hành vi thì người sử dụng với by, vật con gián tiếp tạo ra hành vi thì người sử dụng với with. 

Ví dụ: The fish was killed with a knife. (Con cá bị thực hiện thịt bươi con cái dao.)

           The fish was killed by my mother. (Con cá bị thực hiện thịt vị u tôi.)

 • Trong một trong những tình huống, động kể từ vĩ đại be/to get + P2 ko đem nghĩa thụ động. Nó hoàn toàn có thể thao diễn miêu tả trường hợp tuy nhiên căn nhà ngữ đang được gặp gỡ phải 

Ví dụ: He got lost on the street. (Anh ấy lạc đàng phía trên phố.)

hoặc chỉ việc căn nhà ngữ tự động thực hiện lấy 

The little girl gets dressed very quickly. (Cô nhỏ xíu khoác ăn mặc quần áo rất rất thời gian nhanh.)

 • Sự thay đổi về thời và thế đều thay cho thay đổi với động kể từ vĩ đại be, còn phân kể từ 2 không thay đổi.

Xem thêm:

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

=> THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE) - CÔNG THỨC, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

5. Một số dạng câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn phổ biến

5.1. Câu thụ động đem 2 tân ngữ

Trong giờ đồng hồ Anh, đem một trong những động kể từ được theo đuổi sau vị 2 tân ngữ: give, show, tell, ask, teach, send… 

Những câu chứa chấp động kể từ chủ yếu này sẽ sở hữu được 2 dạng câu thụ động. Tân ngữ chỉ người thực hiện căn nhà ngữ sẽ không còn cần thiết giới kể từ kèm theo. trái lại, nếu như trả tân ngữ chỉ vật lên trước, các bạn cần người sử dụng một giới kể từ tương thích tất nhiên. 

Ví dụ: I gave Arian a gift. (Tôi tặng cho tới Arian một khoản quà) 

=> Arian was given a gift (by me). (Arian được tặng một khoản quà)

=> A gift was given vĩ đại Arian by bu. (Một phần quà được tôi tặng cho tới Arian)

5.2. Câu thụ động với động kể từ tường thuật

Các động kể từ trần thuật bao gồm:  consider, know, think, suppose, believe, rumour, say, declare, feel, report, find,...

 • Câu căn nhà động:  S + V + that + S’ + V’ + O … (trong cơ S là căn nhà ngữ, S’ là căn nhà ngữ thụ động, O là tân ngữ, O’ là tân ngữ bị động).
 • Cấu trúc: S + V + that + S’ + V’ + O …

=>Cách 1: S + be + PII + vĩ đại V’

=> Cách 2: It + be + PII + that + S’ + V’

Ví dụ: Everyone says that Kris is rich.

=> Kris is said vĩ đại be rich.

=> It is said that Kris is rich.

null

Một số dạng câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

5.3. Câu thụ động được trả kể từ câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả

 • Câu căn nhà động: …have someone + V (bare) something

=> Câu bị động: …have something + PII (+ by someone)

Ví dụ. Adam has his son buy a cup of tea. (Adam nhờ đàn ông bản thân mua sắm một tách trà.)

→ Adam has a cup of tea bought by his son. (Adam đem tách trà tuy nhiên anh nhờ đàn ông bản thân mua sắm.)

 • Câu căn nhà động: … make someone + V (bare) something

=> Câu bị động: … (something) + be made + vĩ đại V + (by someone)

Ví dụ. Elena makes the hairdresser cut her hair. (Elena nhằm người công nhân hạn chế tóc hạn chế tóc cho chính bản thân mình.)

→ Her hair is made vĩ đại cut by the hairdresser. (Tóc của cô ý ấy được hạn chế vị người công nhân hạn chế tóc.)

 • Câu căn nhà động: … get + someone + vĩ đại V + something

=> Câu bị động: … get + something + PII (by someone) 

Ví dụ. Emma gets her husband vĩ đại clean the windows for her. (Emma nhờ ck bản thân làm sạch sẽ hành lang cửa số cho tới cô ấy.) 

→ Emma gets the windows cleaned by her husband. (Emma nhằm hành lang cửa số được tạo sạch sẽ vị ck bản thân.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM

5.4. Câu thụ động được trả kể từ câu dữ thế chủ động là câu hỏi

Công thức: Do/does + S + V-inf + O …? 

=> Am/ is/ are + S’ + PII + (by O)?

Ví dụ: Do you clean the floor? (Bạn làm sạch sẽ sàn căn nhà cần không?)

=> Is the floor cleaned (by you)? (Sàn căn nhà được tạo sạch sẽ vị các bạn cần không?)

5.5. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ sự nhận thức của nhân loại như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

Công thức : S + V1 + Sb + V2. (nhìn/xem/nghe ai cơ thực hiện gì)

=> Sb + am/is/are + PII + vĩ đại V-inf + (by O)

Ví dụ: I hear her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

=> She is heard vĩ đại cry. (Cô ấy được nghe thấy là đang được khóc.)

5.6. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

 • Câu khẳng định:

Chủ động: V + O + …

=> Bị Động: Let O + be + PII

Ví dụ: Put your hand down 

=> Let your hand be put down. (Bỏ tay cây bút xuống)

 • Câu phủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …

=> Bị động: Let + O + NOT + be + PII

Ví dụ: Do not take this dress. 

=> Let this dress not be taken. (Không lấy cái váy này)

null

Một số dạng câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

Xem thêm: dấu chấm lửng là gì

6. Bài luyện câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

6.1. Bài tập

Bài 1: Điền am / is / are vô vị trí rỗng sao cho tới mến hợp

1. This cake………….. eaten by Nana.

2. Her exercises…………..corrected by teacher.

3. The grass…………….cut by Thomas everyday.

4. My room ……………..cleaned by my mother everyday.

5. A report………………written by Edward.

6. The class……………taught by Mrs.Lily

7. Books …………read by my grandfather every morning.

8. This pencil case……………….bought.

9. This ice-cream ……………. eaten by John.

10. Sandwiches………………eaten by Mia every night.

Bài 2: Chuyến những câu sau sang trọng câu bị động

1. Jake gets his sister vĩ đại clean his shoes.

2. Anny has a friend type her composition.

3. Ricky has a barber cut his hair.

4. They has the police arrest the shoplifter.

5. Do you have the shoemaker repair your shoes?

6. She has Jack wash her xế hộp.

7. They have her tell the story again.

8. My father buys that book.

9. Ms.Jane manages the export division.

10. People speak Chinese.

11. Chales rides the xe đạp everyday.

12. Students study Maths everyday.

Bài 3: Chia động kể từ vô ngoặc trở thành thể bị động

1. This type of computer ________ (call) a tablet PC.

2. A lot of criminals ________ (catch) by the police everyday.

3. German ________ (speak) in five European countries.

4. Thousands of things ________ (pay) by credit thẻ every day.

5. Trash ________ (throw) in the bin.

6. This wine ________ (not make) in Italy.

7. Clothes ________ (wash) in the washing machine.

8. A lot of useful information ________ (find) on the Internet.

9. Food ________ (keep) in the fridge.

10. Dishes ________ often________  (wash) by my mother.

null

6.2. Đáp án

Bài 1:

1. is

2. are

3. is

4. is

5. is

6. is

7. are

8. is

9. are

10. are

Bài 2:

1. John gets his shoes cleaned by his sister.

2. Anny has her composition typed by a friend.

3. Ricky has his hair cut.

4. They have the shoplifter arrested.

5. Do you have your shoes repaired?

6. She has her xế hộp washed.

7. They have the story told again.

8. That book is bought by my father.

9. The export division is managed by Ms.Jane.

10. Chinese is spoken.

11. The xe đạp is ridden by Chales everyday.

12. Maths is studied everyday.

Bài 3:

1. is called

2. are caught

3. is spoken

4. are paid

5. is thrown

6. is not made

7. are washed

8. is found

Xem thêm: trường đại học hoa lư

9. is kept

10. are – washed

Vậy là các bạn đang được nằm trong Langmaster trải qua toàn cỗ kiến thức và kỹ năng lý thuyết về câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn và thực hiện bài xích luyện thực hành thực tế về dạng câu này. Đây là phần kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản tuy nhiên rất rất cần thiết cho nên hãy tiếp thu kiến thức thiệt cẩn trọng và thực hiện bài xích luyện thông thường xuyên nhé. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể đánh giá chuyên môn giờ đồng hồ Anh không tính tiền tại phía trên. Chúc bàn sinh hoạt tốt!