báo người cùng khổ là cơ quan ngôn luận của

Câu hỏi:

13/08/2021 4,045

Bạn đang xem: báo người cùng khổ là cơ quan ngôn luận của

A. Đảng Xã hội Pháp ở Pháp

B. Đảng Cộng sản Pháp ở Pháp

C. Hội Liên hiệp nằm trong địa ở Pháp

Đáp án chủ yếu xác

D. Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô

Phương pháp: SGK Lịch sử 12/ Trang 82

Cách giải:  Hội Liên hiệp nằm trong địa ở Pháp cơ quan  ngôn luận của hội là Báo Người nằm trong đau khổ.

Chọn đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, dân chúng miền Bắc VN kế tiếp triển khai trọng trách nào?

A. Đấu giành giật kháng đế quốc Mĩ và tay sai

B. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa bên trên cả nước

C. Đấu giành giật đòi hỏi Pháp, Mỹ thực hiện hiệp nghị Giơ-ne-vơ

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân bên trên cả nước

Câu 2:

Cuối năm 1950, thực dân Pháp đưa ra plan Đờ Lát lag Tátxinhi với khao khát muốn

A. nhanh gọn kết thúc giục chiến tranh

B. kết thúc giục cuộc chiến tranh nhập danh dự

C. lưu giữ vững vàng quyền dữ thế chủ động về chiến lược

D. tiến thủ cho tới ký một hiệp nghị chất lượng cho tới Pháp

Câu 3:

Chiến dịch này tiếp tục há mùng cho tới cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam, Việt Nam?

A. Chiến dịch Tây Nguyên

Xem thêm: các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu gồm

B. Chiến dịch Hồ Chí Minh

C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

D. Chiến dịch đàng 14 – Phước Long

Câu 4:

Năm 1920, bên trên Đại hội phiên loại XVIII của Đảng Xã hội Pháp Nguyễn Ái Quốc tiếp tục bỏ thăm trở thành lập

A. Đảng Xã hội Pháp

B. Đảng Lập Hiến

C. Hội Liên Hiệp nằm trong địa

D. Đảng Cộng sản Pháp

Câu 5:

Để tấn công sụp cơ quan ban ngành Mĩ-Diệm, Hội nghị phiên loại 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(1/1959) đưa ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam

A. dùng đấm đá bạo lực cơ hội mạng

B. đấu giành giật vì thế chủ yếu trị, hòa bình

C. đấu giành giật vì thế vũ trang tự động vệ

D. tổ chức những cải tân ôn hòa

Câu 6:

Nội dung này bên dưới đấy là vẹn toàn nhân cộng đồng nhất cho việc trở nên tân tiến tài chính của Mĩ, Nhật Bản và những nước Tây Âu sau Chiến giành giật toàn cầu loại hai?

A. Áp dụng thành công xuất sắc trở thành tựu khoa học tập - nghệ thuật nhập sản suất

B. Nhân tố thế giới đưa ra quyết định cho việc phân phát triển

C. Điều khiếu nại ngẫu nhiên tiện lợi, khoáng sản dồi dào

D. Sự cai quản lí thay đổi đem hiệu suất cao của Nhà nước và những tập đoàn lớn lớn