BÀI TẬP TỰ LUẬN VẬT LÝ 11

     
Bạn đã xem tư liệu "Bài tập tự luận Chương I môn đồ vật lý Lớp 11", để sở hữu tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên


Bạn đang xem: Bài tập tự luận vật lý 11

Tài liệu đính thêm kèm:

*
bai_tap_tu_luan_chuong_i_mon_vat_ly_lop_11.docx

Nội dung text: bài xích tập tự luận Chương I môn đồ lý Lớp 11

VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG I CHỦ ĐỀ 1: LỰC ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG 1: LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA nhì ĐIỆN TÍCH ĐIỂM VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG LIÊN quan A.LÍ THUYẾT 1.Lực liên hệ giữa 2 điện tích điểm. Lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện điểm quốc lộ và q.2 (nằm yên, để trong chân không) bí quyết nhau đoạn r có: phương là con đường thẳng nối hai điện tích. Chiều là: chiều lực đẩy giả dụ qlq2 > 0 (cùng dấu). Chiều lực hút giả dụ qlq2 VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 Khi khoảng cách giữa hai điện tích chia cách với nhau vày nhiều môi trường xung quanh điện môi ε 1, ε2, khác q q nhau thì: F k 1 2 2 1 d1  2 d 2 cùng với d1, d2 là bề dày của các môi trường xung quanh điện môi theo phương của mặt đường thẳng nối hai điện tích. D 1 + d2 + = r 3. Lưu ý a. Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số của những điện tích là không đổi: , , , quận 1 q2 qn q1 q2 qn q q khi hai đồ cùng bạn dạng chất, kích thước, mẫu mã giống nhau xúc tiếp với nhau thì q, q, 1 2 1 2 2 q1, q2: điện tích 2 quả cầu trước lúc tiếp xúc.  Khi cho 2 trái cầu nhỏ dại nhiễm năng lượng điện tiếp xúc sau đó tách bóc nhau ra thì tổng năng lượng điện tích phân tách đều cho từng quả mong  hiện tượng xảy ra tương tự như khi nối nhì quả cầu bởi dây dẫn miếng rồi cắt vứt dây nối  Khi chạm tay vào trái cầu bé dại dẫn điện đã tích năng lượng điện thì quả mong mất năng lượng điện tích và trở về trung hòa một trong những giá trị nên nhớ : -31 -27 cân nặng electron me =9,1.10 kg .khối lượng proton mp = 1,67.10 kilogam 1e = -1,6.10-19C 1prôtôn = 1p = +1,6.10-19C .k = 9.109 N.m2/C2 1mF = 10-3F .1μF = 10-6F 1nF = 10-9F 1pF = 10-12F F b. Định qui định II Newton: a tuyệt F ma m m1m2 Fhd G. 2 c. Lực hấp dẫn: r G 6,67.10 11 d. Hoạt động tròn phần nhiều 2 1 1  Chu kỳ: T Tần số: f  f T 2 v 2 vận tốc dài: v r. tốc độ góc: 2 f r T F m.a ht ht v 2 2 2 Lực phía tâm: v tốc độ hướng trọng điểm aht r. m. M. 2r r r 8 8 bài bác 1. Hai năng lượng điện tích quận 1 2.10 C , q 2 10 C đặt bí quyết nhau 20cm trong ko khí. Xác định độ bự và vẽ hình lực liên can giữa chúng? ĐS: 4,5.10 5 N 2VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 6 6 bài bác 2. Hai năng lượng điện tích q.1 2.10 C , q 2 2.10 C để tại hai điểm A cùng B trong ko khí. Lực can hệ giữa bọn chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB, vẽ hình lực xúc tiến đó.ĐS: 30cm -8 -8 bài xích 3 đến hai năng lượng điện điểm q1= 9.10 C với q2= -4.10 C biện pháp nhau một khoảng chừng r = 6cm trong không khí. A. Khẳng định lực thúc đẩy giữa hai điện tích b. Khoảng cách giữa hai năng lượng điện phải bởi bao nhiêu nhằm lực can dự giữa chúng gồm độ mập là bài xích 4 đến hai trái cầu bé dại tích năng lượng điện q1= 9 C với q2= 4 C đặt biện pháp nhau 10cm trong không khí. A. Tính lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện b. Khi đặt hai quả ước trong năng lượng điện môi có  = 4 thì khoảng cách giữa nhị quả ước phải bằng bao nhiêu nhằm lực liên hệ không thay đổi Đs: a. F= 32,4N ; b. R = 5cm bài 5 hai quả cầu bé dại giống nhau mang điện tích bao gồm độ lớn bởi nhau, đặt bí quyết nhau 3cm trong không khí thí chúng đẩy nhau bằng một lực bao gồm độ to 3,6.10-2N. Xác định điện tích của 2 quả mong này. -8 -8 Đs: q1= q2= 6. 10 C tốt q1= q2= -6. 10 C bài bác 6 Hai năng lượng điện đặt phương pháp nhau một khoảng r trong không khí thì lực địa chỉ giữa bọn chúng là 2.10 3 N. Nếu với tầm cách này mà đặt trong điện môi thì lực cửa hàng giữa chúng là 10 3 N. A/ khẳng định hằng số năng lượng điện môi của năng lượng điện môi. B/ Để lực liên can giữa hai điện tích khi để trong năng lượng điện môi bởi lực tương tác lúc để trong không khí thì phải kê hai điện tích bí quyết nhau bao nhiêu? Biết trong bầu không khí hai điện tích bí quyết nhau 20cm. Bài 7 trong nguyên tử hiđrô (e) hoạt động tròn đầy đủ quanh phân tử nhân theo quy trình tròn có bán kính 5.10 -9 cm. A. Khẳng định lực hút tĩnh điện giữa (e) cùng hạt nhân. B. Khẳng định tần số của (e) bài xích 8 Hai điện tích điểm bằng nhau, để trong chân không, phương pháp nhau 10 cm. Lực đẩy giữa chúng là 9.10-5N. A/ xác định dấu cùng độ khủng hai điện tích đó. B/ Để lực tương những giữa hai điện tích đó tăng 3 lần thì nên tăng giỏi giảm khoảng cách giữa hai năng lượng điện đó bao nhiêu lần? do sao? xác định khoảng cách giữa hai năng lượng điện lúc đó. Bài xích 9 Hai điện tích bao gồm độ lớn bởi nhau, đặt bí quyết nhau 25cm trong điện môi gồm hằng số năng lượng điện môi bởi 2 thì lực shop giữa chúng là 6,48.10-3 N. A/ xác minh độ lớn những điện tích. 3VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 b/ Nếu chuyển hai điện tích đó ra không khí với vẫn giữ khoảng cách đó thì lực cửa hàng giữa chúng biến hóa như cầm nào? vì sao? c/ Để lực thúc đẩy của hai điện tích đó trong ko khí vẫn là 6,48.10-3 N thì phải đặt nó cách nhau bởi bao nhiêu? bài bác 10 nhị vật bé dại tích năng lượng điện đặt biện pháp nhau 50cm, hút nhau bởi một lực 0,18N. Điện tích tổng số của hai thiết bị là 4.10-6C. Tính điện tích mỗi vật? bài 11 : Hai những vết bụi ở trong không gian ở giải pháp nhau một đoạn R = 3cm từng hạt mang điện tích q = -9,6.10 - 13C. A. Tính lực tĩnh năng lượng điện giữa hai điện tích. B. Tính số electron dư trong mỗi hạt bụi, biết năng lượng điện của electron là e = 1,6.10-19C. Bài 10 nhì prôton có cân nặng m = 1,67.10-27kg, điện tích q = 1,6.10-19C. Hỏi lực đẩy cu lông giữa hai prôton lớn hơn lực thu hút giữa chúng bao nhiêu lần? (Biết hằng số thu hút G = 6,67.10- 11N.m2/kg2). -9 -9 bài xích 10. Hai quả cầu nhỏ tích điện q1= 1,3.10 C ,q2 = 6,5.10 C đặt biện pháp nhau một khoảng chừng r trong chân ko thì đẩy nhau với một phần nhiều lực bởi F. đến 2 quả ước ấy tiếp xúc nhau rồi đặt cách nhau thuộc một khoảng tầm r trong một chất điện môi ε thì lực đẩy giữa chúng vẫn chính là F. A, xác minh hằng số điện môi của hóa học điện môi đó. B, Biết F = 4,5.10 -6 N ,tìm r DẠNG 2: LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA NHIỀU ĐIỆN TÍCH ĐIỂM A.LÍ THUYẾT * Phương pháp: công việc tìm hợp lực Fo do những điện tích q1; q2; tác dụng lên điện tích qo: bước 1: Xác xác định trí vị trí đặt các năng lượng điện (vẽ hình). Bước 2: Tính độ lớn các lực F10 ;F20 , Fno lần lượt vì chưng q1, q2, qn công dụng lên qo.  cách 3: Vẽ hình các vectơ lực F10 ;F20 Fn0 , từ kia vẽ F0 F0 F10 F20 Fn0 cách 4: trường đoản cú hình vẽ xác minh phương, chiều, độ mập của hợp lực Fo (dựa vào cách thức hình học nhằm giải như tam giác đều, tam giác vuông, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, những hệ thức lượng vào tam giác ) 4VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 a. Cách thức hình học: cộng lần lượt nhì vectơ theo quy tắc hình bình hành Góc bất kì: là góc hợp bởi vì hai vectơ lực. 2 2 2 F0 F10 F20 2F10 F20.cos b. Phương thức hình chiếu: lựa chọn hệ trục toạ độ vuông góc Oxy và chiếu các véc tơ lên những trục toạ Fx F1x F2 x 2 2 độ Ox, Oy được: F Fx Fy Fy F1y F2 y bài xích 1: mang lại hai điện tích q1= q2==16μC đặt tại hai điểm A, B trong không khí phương pháp nhau 1m trong không khí. Xác minh lực điện tổng hợp tính năng lên q0= 4μC để tại. A. Điểm M : MA= 60cm ; MB= 40cm b. Điểm N : NA= 60cm ; NB= 80cm c. Điểm p. : PA= 60cm ; PB= 80cm d. Điểm Q : QA=QB= 100cm 5VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 Đs: a. F= 16N ; b.3,9N ; c. 10,4N, d. 0,98N -8 -8 -8 bài xích 2: mang lại 3 điện tích điểm q.1 = 4.10 C ; q2 = -4.10 C ; quận 3 = 5.10 C đặt ở ba đỉnh của một tam giác ABC phần đông cạnh a = 2cm trong không khí. Xác định vectơ lực công dụng lên q3. ĐS : Đặt trên C, Phương song song cùng với AB, Chiều từ bỏ A tới B, F = 45.10-3N -9 -9 bài xích 3: tín đồ ta đặt 3 năng lượng điện q 1 = 8.10 C, quận 2 = q3 = -8.10 C trên 3 đỉnh A, B, C của một hình vuông -9 cạnh a = 6cm trong không khí.

Xem thêm: Top 10 Tìm Bạn Bốn Phương Có Hình (Nữ) 5/2022, Kín Đáo Zalo Tìm Bạn Gái Có Số Điện Thoại 2022Xem thêm: Stream Yeu Thuong Mong Manh ', Stream Yeu Thuong Mong Manh

Khẳng định lực công dụng lên q4 = 6.10 C để tại D đỉnh trang bị 4 của hình vuông này. 8 8 bài bác 4. Hai điện tích điểm q1 3.10 C;q2 2.10 C đặt ở hai điểm A cùng B trong chân không, AB = 8 5cm. Điện tích qo 2.10 C để ở M, MA = 4cm, MB = 3cm. Khẳng định lực năng lượng điện tổng hợp chức năng 3 lên qo . ĐS: Fo 5,23.10 N . 7 bài bác 5. Trong chân không, mang đến hai năng lượng điện tích q1 q2 10 C để tại hai điểm A cùng B biện pháp nhau 10cm. Tại 7 điểm C nằm trên tuyến đường trung trực của AB và cách AB 5cm fan ta để điện tích q o 10 C . Xác minh lực điện tổng hợp công dụng lên qo. ĐS: Fo 0,051N . DẠNG 3: SỰ CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH A.LÍ THUYẾT - xác minh các lực tính năng lên điện tích q - Điều kiện để điện tích cân bằng: tổng tất cả các véctơ lực công dụng lên năng lượng điện phải bằng không: F F1 F2 0 - cộng lần lượt những véctơ theo phép tắc hình bình hành, đưa hệ lực chức năng lên năng lượng điện về còn hai lực. Hai lực này buộc phải trực đối nhau yêu thương cầu việc * lưu ý: - Lực đẩy Acsimét: Fas = ρgV trong đó: ρ là khối lượng riêng của hóa học chiếm vị trí vật (kg/m 3) V là thể tích của vật chỉ chiếm chỗ chất có trọng lượng riêng ρ (m3) g là gia tốc trọng ngôi trường (m/s2) -8 -7 bài 1 : mang lại hai năng lượng điện q1= -2.10 C và q2=1,8.10 C đặt tại hai điểm A, B giải pháp nhau 8cm trong không khí. A. Đặt năng lượng điện q0 trên đâu để q0 thăng bằng b. Dấu và độ to của q0 để q1 và q2 cũng cân bằng -8 Đs : a. AC = 4cm ; BC= 12cm ; b. Q0= 4,5.10 C 6VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 -8 -8 bài 2: đến hai điện tích q1= 2.10 C với q2=8.10 C đặt ở hai điểm A, B giải pháp nhau 9cm trong ko khí. C. Đặt điện tích q0 trên đâu nhằm q0 thăng bằng d. Dấu và độ lớn của q0 để q1 và q2 cũng thăng bằng -8 Đs : a. AC = 3cm ; BC= 6cm ; b. Q0= 8/9.10 C - bài xích 3: Tại tía đỉnh của một tam giác số đông cạnh a fan ta đặt tía điện tích kiểu như nhau q 1 = quận 2 =q3 = 6.10 7 C. Phải để điện tích q0 trên đâu và tất cả điện tích bằng bao nhiêu để hệ cân đối -7 Đs : Tại trọng điểm ; q0= - 3,46.10 C -8 -8 bài xích 4. Hai năng lượng điện điểm q.1 = 10 C, quận 2 = 4. 10 C để tại A và B giải pháp nhau 9 cm trong chân không. A. Xác định lực liên quan giữa hai năng lượng điện tích? -6 b. Xác minh vecto lực công dụng lên năng lượng điện q0 = 3. 10 C để ở trung điểm AB. -6 c. Phải kê điện tích q3 = 2. 10 C trên đâu để điện tích quận 3 nằm cân bằng? -7 bài 5: trên 3 đỉnh của một tam giác đều, fan ta để 3 năng lượng điện giống nhau q1= q2= quận 3 =q=6.10 C. Hỏi phải để điện tích q0 nghỉ ngơi đâu, dấu và độ béo của q0 ra làm sao để cả hệ thông nằm thăng bằng . Bài xích 6. Một quả cầu nhỏ tuổi có m = 60g ,điện tích q = 2. 10 -7 C được treo bởi sợi tơ mảnh.Ở phía dưới nó 10 centimet cầnđặt một điện tích q2 thế nào để mức độ căng của sợi dây tăng vội vàng đôi? ĐS: q=3,33µC bài 7: nhì quả cầu bé dại giống nhau, bao gồm cùng khối lượng 2,5g, năng lượng điện 5.10 -7C được treo tại cùng một điểm bởi hai dây mảnh. Vày lực đẩy tĩnh năng lượng điện hai quả cầu bóc tách ra xa nhau một đoạn 60cm, rước g=10m/s2. Góc lệch của dây đối với phương trực tiếp là bài 8: tín đồ ta treo nhị quả cầu nhỏ có cân nặng bằng nhau m = 0,01g bằng những sợi dây tất cả chiều dài bằng nhau (khối lượng không xứng đáng kể). Khi nhì quả cầu nhiễm điện đều bằng nhau về độ mập và thuộc dấu chúng đẩy nhau và giải pháp nhau một khoảng chừng R = 6cm. Rước g = 9,8m/s2. Tính điện tích mỗi trái cầu bài xích 9: hai quả cầu nhỏ tuổi giống nhau bằng kim loại có trọng lượng 50g được treo vào và một điểm bằng 2 tua chỉ bé dại không giãn dài 10cm. Nhì quả mong tiếp xúc nhau tích điện cho 1 quả mong thì thấy nhì quả mong đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợpvới nhau một góc 600.Tính năng lượng điện tích mà ta sẽ truyền cho các quả ước quả cầu.Cho g=10 m/s2. ĐS: q=3,33µC bài 10 Một quả mong có cân nặng riêng (aKLR) = 9,8.103 kg/m3,bán kính R=1cm tích năng lượng điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một tua dây mảnh tất cả chiều dài l =10cm. Tại điểm treo gồm đặt một năng lượng điện âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả đặt trong dầu có KLR D= 0,8 .103 kg/m3, hằng số điện môi  =3.Tính trương lực của dây? lấy g=10m/s2. Bài bác 11: hai quả cầu nhỏ dại giống nhau, cùng khối lượng m, bán kính r, năng lượng điện q được treo bởi hai dây mảnh tất cả cùng chiều dài l vào và một điểm. Vì chưng lực xúc tiến C-lông, mỗi dây lệch một góc α đối với phương thẳng đứng. Nhúng hai quả mong vào dầu có ε = 2 bạn ta thấy góc lệch của từng dây vẫn là α. 3 3 Tính trọng lượng riêng ρ của trái cầu, biết cân nặng riêng của dầu là ρ0 = 0,8.10 kg/m 7VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 bài bác 12 nhị quả cầu nhỏ cùng trọng lượng m= 0,6 kg được treo trong không khí bằng hai gai dây nhẹ cùng chiều lâu năm l= 50 cm vào và một điểm. Khi nhị quả mong nhiễm điện giống nhau, bọn chúng đẩy nhau và bí quyết nhau một khoảng chừng R = 6 cm. A. Tính năng lượng điện của mỗi quả cầu, đem g= 10m/s2. B. Nhúng khối hệ thống vào rượu êtylic (= 27), tính khoảng cách R ’ giữa hai trái cầu, bỏ qua lực đẩy Acsimet. Cho biết thêm khi góc nhỏ dại thì sin ≈ tg .Đ s: 12. 10 -9 C, 2 cm. Bài bác 13 nhì quả cầu nhỏ giống nhau bởi nhôm không nhiễm điện, từng quả cầu có trọng lượng 0,1 kg với được treo vào hai đầu một sợi chỉ tơ nhiều năm 1m rồi móc vào và một điểm cố định và thắt chặt sao mang lại hai quả ước vừa va vào nhau. Sau khi chạm một thiết bị nhiễm điện vào một trong những trong hai quả cầu thì thấy chúng đẩy nhau và tách bóc ra cách nhau một khoảng chừng r = 6 cm. Khẳng định điện tích của mỗi quả cầu? Đ s: 0,035. 10-9 C. Bài xích 14: nhì quả ước kim loại nhỏ tuổi giống nhau từng quả bao gồm điện tích q khối lượng m = 10g treo do hai dây thuộc chiều lâu năm 30 cm vào và một điểm. Giữ đến quả ước I cố định và thắt chặt theo phương trực tiếp đứng, dây treo quả cầu II sẽ lệch góc = 600 so với phương trực tiếp đứng. Mang lại g= 10m/s2. Search q ? m.g Đ s: q = l 10 6 C k bài xích 15. Nhị quả cầu nhỏ dại giống nhau, từng quả bao gồm điện tích q và trọng lượng m = 10g được treo bởi hai gai dây thuộc chiều dài l 30cm vào cùng một điểm O. Giữ lại quả cầu 1 cố định và thắt chặt theo phương thẳng đứng, dây treo quả mong 2 có khả năng sẽ bị lệch góc 60o đối với phương thẳng đứng. Mang lại g 10m / s2 . Kiếm tìm q? bài xích 16: bạn ta treo nhị quả cầu nhỏ dại có cân nặng bằng nhau m = 0,01g bằng những sợi dây gồm chiều dài đều nhau (khối lượng không đáng kể). Khi nhì quả mong nhiễm điện đều nhau về độ béo và thuộc dấu bọn chúng đẩy nhau và phương pháp nhau một khoảng tầm R=6cm. Mang g= 9,8m/s2. Tính năng lượng điện mỗi trái cầu bài bác 17: hai quả cầu nhỏ dại giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2kg, được treo tại và một điểm bởi hai gai tơ mảnh nhiều năm l = 0,5m. Khi mỗi quả mong tích năng lượng điện q như nhau, chúng tách nhau ra một khoảng tầm a = 5cm. Xác đinh q. 8