Bài tập trắc nghiệm giới hạn violet

     
... 3142lim/9232423lim/611lim/3222120−++−+−−−−−++−+→→→xxxxxxxxxxxxxxx Bài tập 5: Tính các giới hạn: GIỚI HẠNA: Giới hạn dãy số: Kiến thức cần nhớ: Định lý1: (Điều kiện cần để dãy sốgiới hạn) Nếu một dãy sốgiới hạn thì nó bị chặn. ... nhất của giới hạn) Nếu một dãy sốgiới hạn thì giới hạn đó là duy nhất. Định lý3: (Điều kiện đủ để dãy sốgiới hạn) (Định lý Vaiơstrat). Một dãy số tăng và bị chặn trên thì có giới hạn. ... trên thì có giới hạn. Một dãy số giảm và bị chặn dưới thì có giới hạn. Định lý4: (Giới hạn của một dãy số kẹp giữa hai dãy số dần tới cùng một giới hạn) Cho ba dãy số (un), (vn), (wn)....


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm giới hạn violet

*

*

... 7nn−+()24. lim 9 6 5n n+ + B)a −∞)b + ∞3)5c3)2d − Giới hạn của dãy số ( )( )nA nuB n=trong đó A(n),B(n) là các đa thức ẩn số na)Nếu bậc A(n) > bậc B(n) thì limnu = ±∞b)Nếu ... n 1nnd) lim lim4n 2 4n 21 193nnlim244n− +− +=− −− += =− Câu 5 :Dãy số nào có giới hạn bằng 0?A.32nnu = ÷ B.43nnu = − ÷ C. D.2nu n=34nnu ... n−+ −bằng?A.1 B 2 D.0C.2 C.Câu 4( )4lim 2 3 ?n n− + −A.+∞B.−∞C.2 D 2B.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 6n 1a) lim3n 2−+223n n 5b)lim2n 1+ −+n nn n3 5.4c)...


Xem thêm: Top 7+ Thực Đơn Các Món Ăn Đãi Tiệc Thôi Nôi Tại Nhà Ngon Giá Rẻ

*

*

*Xem thêm: Lời Chúc Mừng 30/4 Và 1/5 Ý Nghĩa, 20 Tin Nhắn Những Lời Chúc 30

... hạn dÃy số không có giới hạn hữu hạn cũng không có giới hạn vô cực.+ Tuyệt đối không được áp dụng các định lý về giới hạn hữu hạn cho các dÃy sốgiới hạn vô cực.(( 1) )n IV/ Giới hạn ... các số hạng của dÃy (un) có giới hạn thì đi xa mÃi theo chiều dương của trục số, vượt qua mọi điểm L dù L lớn đến đâu.+ Đừng nghĩ rằng một dÃy số không có giới hạn hữu hạn thì có giới hạn ... IV/ Giới hạn ở vô cực 1. Định nghĩa- Ta nói dÃy số (un) có giới hạn khi nếu un lớn hơn một số dương bất kỳ, kể từ một số hạng nào đó trở đi.Ký hiệu: hay khi - DÃy số (un) có giới hạn...