bài tập toán lớp 1 kì 2

Bài tập luyện Toán lớp 1 học tập kỳ 2

Đề ôn tập luyện Toán học tập kì 2 lớp 1 tổ hợp nhiều đề ôn tập luyện Toán học tập kì II lớp 1. Sở đề rèn luyện môn Toán lớp 1 học tập kỳ 2 này là tư liệu tìm hiểu thêm phân tích hoặc, hùn những em học viên học tập chất lượng tốt toán lớp 1, bắt dĩ nhiên kỹ năng và kiến thức căn phiên bản, đặt điều hệ thống móng vững chãi cho những lớp về sau, mặt khác cũng chính là tư liệu nhằm những thầy giáo viên tìm hiểu thêm đi ra đề đánh giá học tập kì 2 toán lớp 1 hoặc và unique nhất.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 1 kì 2

I. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Sách mới

1. Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 1

TT

CHỦ ĐỀ

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: hiểu gọi điểm,phân tách cấu trúc số,nằm trong trừ ko lưu giữ những số sở hữu nhì chữ số vô phạm vi 100. hiểu gọi ghi chép nằm trong trừ tương quan cho tới centimet, giải toán sở hữu lời nói văn…

Số câu

2

1

2

2

1

8

Câu số

1; 3

8

4; 5

7; 9

2

số điểm

2

1

2

3

0,5

8.5

2

Yếu tố hình học:

Nhận biết những loại hình vuông vắn, chữ nhật, tròn trặn, tam giác

Số câu

1

1

2

Câu số

6

10

số điểm

1

0,5

1.5

Tổng số câu

2

1

3

2

1

1

10

Tổng số điểm

2

1

3

3

0,5

0,5

10

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Trong những số 67, 49, 85, 30 số lớn số 1 là:

A. 67

B. 49

C. 85

D. 30

Câu 2. Số tương thích điền vô dù trống: 35 + ... = 55

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

Câu 3.

a) Số 65 gọi là:

A. Sáu lăm

B. Sáu năm

C. Sáu mươi lăm

D. Sáu mươi năm

b) Số 80 gồm:

A. 80 chục và 0 đơn vị chức năng.

B. 8 chục và 0 đơn vị chức năng.

C. 8 chục và 8 đơn vị chức năng.

D. 0 chục và 8 đơn vị chức năng.

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống?

Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 1

Câu 5.

a) Số bé xíu nhất sở hữu nhì chữ số tương đương nhau là:

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

b) Trong một tuần lễ em chuồn học:

A. 7 ngày

B. 2 ngày

C. 5 ngày

D. 6 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 6. Viết thương hiệu khối hình mến hợp

Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 1

Câu 7.

a) Đặt tính rồi tính

32 + 43                68 – 15                đôi mươi + 8                   38 - 6

b) Tính

27 + 10 – 2 = ......................                     48 – 15 + đôi mươi = ........................

32 centimet + 14cm = ....................                  97cm – 54cm + 23cm = ........................

Câu 8. Điền lốt >, < , = vô địa điểm chấm.

10 + đôi mươi ... 50

70 – 30.... 40

68.... 86

31 + 12 .... 31 + 11

Câu 9. Nhà Hà sở hữu đôi mươi con kê trống trải và 15 con kê cái. Hỏi căn nhà Hà sở hữu toàn bộ từng nào con cái gà?

Câu 10. Hình bên dưới đây

Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 1

Có ……………. hình tam giác

Có………………..hình vuông

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 1

NĂM HỌC: ..........

I. Trắc nghiệm

Câu 1: (1đ) C

Câu 2: (0,5đ) B

Câu 3: (1đ) từng phần chính 0,5đ

a) C

b) B

Câu 4: (1đ) từng phần chính 0,25đ

Đ – S – Đ – S

Câu 5: (1đ) từng phần chính 0,5đ

a) B

b) C

II. Tự luận

Câu 6: (1đ) từng phần chính 0,5đ

Câu 7: (2đ)

a. từng luật lệ tính chính 0,25đ

b. từng phần chính 0,25đ

Câu 8: (1đ) từng phần chính 0,25đ

Câu 9: (1đ) Viết chính luật lệ tính 0,75đ, ghi chép chính câu vấn đáp 0,25đ.

Câu 10: (0,5đ)

2. Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 2

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC:.........
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vô địa điểm chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + đôi mươi …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mũi có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vô địa điểm chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + đôi mươi < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mũi có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức còn sót lại 44 viên bi.

3. Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 3

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vô vần âm đặt điều trước thành quả đúng:

a) Số bao gồm 8 chục và 5 đơn vị chức năng được ghi chép là:

b) Số 14 được gọi là:

A. Mười bốnB. Một bốnC. Mười và bốnD. Mười chục bốn

Câu 2 (1 điểm): Viết số không đủ vô địa điểm chấm:

a) Số … là số ngay tắp lự trước của số 49.

b) Số …là số ngay tắp lự sau của số 58.

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

12 + 13 = 25 ☐33 – 11 = 21 ☐
45 + 10 = 55 ☐89 – 47 = 42 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Điền số tương thích vô địa điểm trống trải về phỏng cao của những loài vật bên dưới đây:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Câu 6 (1 điểm): Điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Đồng hồ nước bên trên chỉ ….giờ.

Câu 7 (1 điểm): Điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Hình bên trên sở hữu … hình tam giác, … hình tròn trụ, … hình vuông vắn.

II. Phần tự động luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Tính:

Xem thêm: trong máy phát điện xoay chiều ba pha ba suất điện động trong ba cuộn dây

12 + 34 =46 – 10 =25 + 43 =89 – 72 =

Câu 9 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

Câu 10 (1 điểm): Viết luật lệ tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Lớp 1A sở hữu 23 các bạn học viên phái nam và 25 các bạn học viên phái nữ. Hỏi lớp 1A sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

4. Đề Toán lớp 1 học tập kì 2 sách Cánh Diều Số 4

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vô vần âm đặt điều trước thành quả đúng:

a) Số “mười hai” được ghi chép là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số bé xíu nhất là số:

Câu 2 (1 điểm): Viết số không đủ vô địa điểm chấm:

a) Số … là số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số.

b) Số … là số tròn trặn chục bé xíu nhất sở hữu nhì chữ số.

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

22 + 11 = 44 ☐35 – 12 = 23 ☐
88 – 16 = 73 ☐40 + 10 = 50 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Đánh lốt “X” vô vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Câu 6 (1 điểm): Điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Đồng hồ nước bên trên chỉ ….giờ.

Câu 7 (1 điểm): Điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Hình bên trên sở hữu … hình lập phương.

II. Phần tự động luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Tính:

23 + 44 =57 – 15 =
89 – 30 =77 + 10 =

Câu 9 (1 điểm): Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, dò thám số bé xíu nhất?

b) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 10 (1 điểm): Viết luật lệ tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa sở hữu 15 con cái tem. Quý Khách Hùng sở hữu đôi mươi con cái tem. Hỏi nhì các bạn sở hữu toàn bộ từng nào con cái tem?

5. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối Số 1

1. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước thành quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số bao gồm 5 đơn vị chức năng và 4 chục được ghi chép là:

Câu 2 (1 điểm): Trong những số 23, 83, 19, 84 số lớn số 1 là số:

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

A. 6 giờ

B. 18 giờ

C. 8 giờ

D. 9 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu ngày 7 mon 10 là loại thân phụ thì ngày 14 mon 10 là:

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Độ nhiều năm của cái cây viết chì tiếp sau đây theo dõi đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

Câu 6 (1 điểm): Chiều nhiều năm mặt mũi bàn học tập của em nhiều năm khoảng tầm bao nhiêu?

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

A. 8 gang tay

B. 5cm

C. 10 bước chân

D. 10m

Câu 7 (1 điểm): Buổi sáng sủa, Nam tới trường kể từ 8 giờ cho tới 11 giờ. Vậy thời hạn Nam tới trường là:

A. 4 giờ

B. 3 giờ

C. 5 giờ

D. 6 giờ

Câu 8 (1 điểm): Khi kim nhiều năm và kim cụt đều chỉ số 12 thì đồng hồ đeo tay chỉ:

A. 9 giờ

B. 10 giờ

C. 12 giờ

D. 11 giờ

II. Tự luận

Bài 1 (1 điểm) Viết luật lệ tính mến hợp:

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

Bài 2 (1 điểm) Số?

Hình vẽ tiếp sau đây sở hữu ….hình tam giác, sở hữu …hình tròn trặn, sở hữu ….hình vuông

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối tri thức

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

D

A

A

A

A

B

C

II. Tự luận

Bài 2 (1 điểm) Số?

Hình vẽ tiếp sau đây sở hữu 3 hình tam giác, sở hữu 3 hình tròn trụ, sở hữu 5 hình vuông vắn.

6. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối Số 2

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước thành quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được ghi chép là:

Câu 2 (1 điểm): Trong những số 48, 19, 92, 59 số lớn số 1 là số:

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

A. 6 giờB. 5 giờC. 4 giờD. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu loại nhì là ngày 12 thì loại năm tuần bại liệt là:

A. Ngày 15B. Ngày 16C. Ngày 17D. Ngày 18

Câu 5 (1 điểm): Độ nhiều năm của cái cây viết chì tiếp sau đây theo dõi đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 117 – 545 + 1298 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 74, 14, 83, 25 theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 8 (1 điểm): Nối:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Câu 9 (1 điểm): Viết luật lệ tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Lan sở hữu 27 trái khoáy táo. Hùng sở hữu 22 trái khoáy táo. Hỏi nhì các bạn sở hữu toàn bộ từng nào trái khoáy táo?

Câu 10 (1 điểm): Điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Hình tiếp sau đây sở hữu … hình tam giác.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

7. Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối Số 3

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước thành quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Sắp xếp những số 84, 15, 46, 27 theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:

A. 84, 15, 46, 27B. 15, 46, 84, 27
C. 46, 15, 27, 84D. 15, 27, 46, 84

Câu 2 (1 điểm): Trong những số 27, 59, 19, 22 số lớn số 1 là số:

Câu 3 (1 điểm): Án học tập của em nhiều năm khoảng:

A. 8 gang tayB. 5cmC. 30 bước chânD. 1cm

Câu 4 (1 điểm): Buổi sáng sủa, Nam tới trường kể từ 8 giờ cho tới 11 giờ. Vậy thời hạn Nam tới trường là:

A. 3 giờB. 4 giờC. 5 giờD. 6 giờ

Câu 5 (1 điểm): Khi kim nhiều năm và kim cụt đều chỉ số 12 thì đồng hồ đeo tay chỉ:

A. 9 giờB. 10 giờC. 12 giờD. 11 giờ

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

11 + 225 + 1199 – 8856 – 5

Câu 7 (1 điểm): Tính nhẩm:

10 + 10 + 10 =50 – đôi mươi + 10 =40 – đôi mươi – 10 =

Câu 8 (1 điểm): Nối những hình trạng tương thích (theo mẫu):

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5

Câu 9 (1 điểm): Viết luật lệ tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bác Hà sở hữu 17 con cái heo. Bác lấy đi ra chợ phân phối 7 con cái. Hỏi chưng Hà còn sót lại từng nào con cái lợn?

Câu 10 (1 điểm): Điền số tương thích vô dù trống trải sao cho:

Các sản phẩm ngang: Phải sở hữu đầy đủ những số từ là 1 cho tới 4, ko trùng số và ko cần thiết chính trật tự.

Các sản phẩm dọc: Đảm bảo sở hữu đầy đủ những số từ là 1 cho tới 4, ko trùng số, ko cần thiết theo dõi trật tự.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DDAAC

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều luật lệ tính rồi tính:

11 + 2 = 1325 + 11 = 3699 – 88 = 1156 – 5 = 51

Câu 7:

10 + 10 + 10 = 3050 – đôi mươi + 10 = 4040 – đôi mươi – 10 = 10

Câu 8:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5

Câu 9:

Phép tính: 17 – 7 = 10

Trả lời: Bác Hà còn sót lại 10 con cái lợn

Câu 10:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5

8. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời Số 1

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp chính.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được ghi chép theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày ngày hôm nay.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ thân phụ, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mũi sở hữu từng nào khối lập phương?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền vô địa điểm trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số tương thích vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mũi có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy tờ nhiều năm từng nào cm?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết luật lệ tính rồi trình bày câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 nhành hoa, các bạn Minh hái được 5 nhành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số tương thích vô địa điểm trống:

Số ……… là số ngay tắp lự sau của 50 và ngay tắp lự trước của 52.

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh chính đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh tiến hành chính thành quả 2 luật lệ tính đạt một điểm.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện chính từng bài xích đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền lốt >,<,=

Học sinh điền chính thành quả từng bài xích đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số tương thích vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mũi có:

  • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
  • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy tờ nhiều năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhì các bạn hái được 15 nhành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số ngay tắp lự trước của 52 và ngay tắp lự sau của 50.

9. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời Số 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vô đáp án đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số bao gồm 5 chục và 2 đơn vị chức năng được ghi chép là:

Câu 2 (0,5 điểm): Các số 73, 19, 42, 67 được bố trí theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là:

A. 73, 19, 42, 67B. 19, 42, 67, 73
C. 73, 67, 42, 19D. 19, 67, 42, 73

Câu 3 (0,5 điểm): Số ngay tắp lự trước của số 63 là số:

Câu 4 (0,5 điểm): Nhìn vô tờ lịch, ngày hôm nay là ngày:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

A. Thứ bảy, ngày 12B. Thứ nhì, ngày 15
C. Thứ bảy, ngày 16D. Thứ bảy, ngày 15

Câu 5 (0,5 điểm): Hình tiếp sau đây sở hữu từng nào hình tam giác?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

A. 5 hìnhB. 6 hìnhC. 3 hìnhD. 4 hình

Câu 6 (0,5 điểm): Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

A. 5 giờB. 7 giờC. 6 giờD. 12 giờ

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

10 + 10 – 10 =80 – 40 – đôi mươi =

c) Điền lốt <, >, = vô địa điểm chấm:

37 …. 5345 …. 2270 – đôi mươi … 50

Bài 2 (1 điểm): Điền số tương thích vô dù trống trải (theo mẫu):

Mẫu:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 3 (1,5 điểm):

a) Hình mặt mũi có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

b) Điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

Bút chì có tính nhiều năm vì thế ….cm.

Bài 4 (1,5 điểm): Viết luật lệ tính rồi trình bày câu trả lời:

Lớp 1A sở hữu 22 các bạn học viên phái nam và đôi mươi các bạn học viên phái nữ. Hỏi lớp 1A sở hữu từng nào học tập sinh?

10. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời Số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vô đáp án đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số “bốn mươi ba” được ghi chép là:

Câu 2 (0,5 điểm): Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3 (0,5 điểm): Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

Câu 4 (0,5 điểm): Nhìn vô tờ lịch, ngày hôm nay là ngày:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

A. Thứ tư, ngày 12B. Thứ nhì, ngày 12
C. Thứ bảy, ngày 15D. Thứ nhì, ngày 15

Câu 5 (0,5 điểm): Hình tiếp sau đây sở hữu từng nào hình tròn?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

A. 7 hìnhB. 8 hìnhC. 9 hìnhD. 10 hình

Câu 6 (0,5 điểm): Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

A. 5 giờB. 11 giờC. 4 giờD. 12 giờ

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =70 – 30 + 40 =

c) Điền lốt <, >, = vô địa điểm chấm:

23 …. 1642 … 5834 + 15 … 49

Bài 2 (1 điểm): Điền số tương thích vô dù trống trải (theo mẫu):

Bài 3 (1,5 điểm):

a) Hình mặt mũi có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

b) Điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời tạo nên năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Bút dạ có tính nhiều năm vì thế ….cm.

Bài 4 (1,5 điểm): Viết luật lệ tính rồi trình bày câu trả lời:

Bạn Hoa sở hữu 10 trái khoáy táo. Quý Khách Hà sở hữu 15 trái khoáy táo. Hai các bạn sở hữu toàn bộ từng nào trái khoáy táo?

Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm: Sở đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp một năm ngoái bao gồm những đề đánh giá học tập kì II môn Toán lớp 1. Hi vọng tư liệu này hùn những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kỹ năng và kiến thức đang được học tập vô việc giải bài xích tập luyện toán. Chúc những em học tập chất lượng tốt và ôn ganh đua toán lớp 1 tập luyện 2 chất lượng tốt.

Xem thêm: đường phân giác trong tam giác vuông

Phần lý thuyết Toán lớp 1 hoặc bài xích tập luyện toán lớp 1 học tập kỳ 2 là tư liệu rất rất cần thiết vô công tác lớp 1 nhưng mà những em cần được quan trọng lưu tâm và để ý học tập dĩ nhiên tức thì từ trên đầu, nhằm nâng lên chuyên môn tiếp thu kiến thức của tôi. Đối với những em lớp 1 thì học tập rất cần phải sự tương hỗ của cha mẹ và thầy cô thiệt nhiều, vì vậy nhưng mà những bậc bố mẹ và thầy cô hãy luôn luôn sát cánh với những con cái bên trên những đoạn đường nhé!

......................................

Ngoài Đề ôn tập luyện Toán học tập kì II lớp 1 bên trên, những em học viên lớp 1 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 nhưng mà VnDoc.com đang được thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1 rộng lớn.

II. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

  • 1000 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều
  • 29 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
  • 44 đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
  • 88 đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
  • 52 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 theo dõi Thông tư 27
  • 8 Đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1