A

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 10: Getting started trang 38 cụ thể đầy đủ những phần giúp học sinh làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: A


Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting started trang 38

Video giải giờ Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

1 (trang 38 tiếng Anh lớp 7)Listen và read (Nghe và đọc)

Bài nghe:


Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

Nam: Well, we all have footprints – we make them with our feet!

Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

Nam: Right, it’s in the news a lot these days.

Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.

Nam: So it’s better to lớn have a smaller footprint, right?

Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources lượt thích coal, natural gas, và oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going khổng lồ run out soon too.

Nam: So, they’re different to lớn wind, hydro, & solar?

Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.

Nam: vày you have a big carbon footprint, Mai?

Mai: Mine’s small. I recycle the products I use & I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.

Nam: Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!

Hướng dẫn dịch:

MỘT LOẠI DẤU CHÂN KHÁC

Mai: Nam, hôm qua tớ phát âm thấy rằng vớ cả họ đều tất cả một dấu chân những bon.

Nam: À, tất cả chúng ta đều gồm dấu chân - họ tạo ra nó bằng cẳng bàn chân của chúng ta!

Mai: Ha ha, tớ biết điều này chứ. Nhưng các loại dấu chân này tương quan đến cảm giác xấu mà họ tác động lên môi trường.

Nam: đề xuất rồi, nó mở ra nhiều cùng bề mặt báo đông đảo ngày này.

Mai: Vậy lốt chân của bọn họ to hơn khỉ họ sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều đó thật xấu mang đến môi trường.

Nam: Vậy khi tất cả một vết chân bé dại hơn thì xuất sắc hơn đề xuất không?

Mai: Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái sinh như than đá, khí đốt từ nhiên, với dầu sinh ra ra không hề ít CO2. Hồ hết nguồn này sẽ sớm cạn kiệt.

Nam: Vậy chúng khác vói năng lượng gió, thủy năng lượng điện và tích điện mặt trời, đúng không?

Mai: Đúng thế. Chúng hầu hết là các nguồn tích điện nhưng chúng là năng lượng tái sinh được. Điều đó bao gồm nghĩa là chúng ta không khi nào sử dụng hết đông đảo thứ đó được. Chúng sẽ còn mãi mãi.

Nam: Cậu gồm để lại lốt chân to không Maỉ?

Mai: vết chân của mình thì nhỏ. Tớ tái chế các thành phầm tó đã sử dụng và tớ đi mọi nơi bằng xe cộ đạp. đơn vị tớ còn tồn tại các tấm pin khía cạnh trời trên mái đế thu năng lượng mặt trời nữa.

Nam: Ồ không! Tớ cho rằng dấu chân của tớ lớn, và chưa phải chỉ bởi đôi giầy lớn này.

a. Read the conversation again và answer the questions. (Đọc lại bài đàm thoại và trả lời câu hỏi.)

1. What is a carbon footprint?

2. What does "non-renewable energy" mean?

3. Why is sunlight a renewable source?

4. Why does Mai think she has a small carbon footprint?

5. What things vì chưng you think might create a big carbon footprint?

Đáp án:

1. It’s about the negative effect we have on the environment.

2. ‘Non-renewable energy’ means that it will run out if we use it.

3. Sunlight is a renewable source because we can’t use it all up, it will last forever.

4. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses & she goes everywhere by bike.

Xem thêm: Những Thức Ăn Tăng Chiều Cao Và Thực Đơn Ăn Uống Tăng Chiều Cao

The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Dấu chân carbon là gì?

2. "Năng lượng ko tái tạo" tức là gì?

3. Vì sao ánh sáng mặt trời là nguồn tái tạo?

4. Nguyên nhân Mai cho là cô ấy tất cả một lượng khí thải carbon nhỏ?

5. Chúng ta nghĩ điều gì hoàn toàn có thể tạo ra lượng khí thải carbon lớn?

1. Đó là ảnh hưởng tiêu cực của bọn họ đối cùng với môi trường.

2. ‘Năng lượng không tái tạo’ tức là nó sẽ hết sạch nếu bọn họ sử dụng nó.

3. Ánh sáng khía cạnh trời là 1 trong nguồn tái chế tạo vì họ không thể sử dụng hết nó, nó vẫn tồn trên mãi mãi.

4. Mai cho là cô ấy tất cả một lượng khí thải carbon nhỏ dại vì cô ấy tái chế các sản phẩm cô ấy thực hiện và cô ấy lượn mọi chỗ bằng xe cộ đạp.

Các sản phẩm họ sử dụng ăn hại cho môi trường thiên nhiên hoặc năng lượng chúng ta sử dụng tạo thành carbon dioxide rất có thể tạo ra một lượng lớn khí thải carbon.

b. Complete the networking below using information from the conversation (Hoàn thành lưới từ dưới đây sử dụng thông tin trong bài xích hội thoại.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, solar

- non-renewable sources: coal, natural gas, oil

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn rất có thể tái tạo: gió, thủy điện, năng lượng mặt trời

- các nguồn tất yêu tái tạo: than đá, khí đốt tự nhiên, dầu mỏ

2 (trang 39 tiếng Anh lớp 7)Now, listen và repeat the words và phrases (Bây tiếng nghe và lặp lại các từ và cụm từ.)

wind

coal

natural gas

nuclear

biogas

oil

hydro

solar

Hướng dẫn dịch:

wind (gió)

coal (than đá)

natural gas (khí đốt trường đoản cú nhiên)

nuclear (hạt nhân)

biogas (khí sinh học)

oil (dầu mỏ)

hydro (thuỷ điện)

solar (mặt trời)

3 (trang 39 giờ đồng hồ Anh lớp 7)Put the words into the correct groups below. (Xếp những từ vào đúng nhóm.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, biogas, nuclear, solar

- non-renewable sources: natural gas, oil, coal

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn tái tạo: gió, thủy điện, khí sinh học, hạt nhân, năng lượng mặt trời

- những nguồn ko tái tạo: khí đốt từ bỏ nhiên, dầu mỏ, than đá

4 (trang 39 giờ Anh lớp 7)Practise asking and answering the questions about renewable & non-renewable sources. (Thực hành câu hỏi hỏỉ với trả lời câu hỏi về các nguồn tất cả thế tái tạo thành và không cầm cố tái tạo.)

Gợi ý:

A: What type of energy source is wind?

B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal?

B: It’s a non-renewable source.

Hướng dẫn dịch:

A: Gió là loại tích điện gì?

B: Đó là một loại năng lượng rất có thể tái sinh.

A: Than đá là loại tích điện gì?

B: Đó là một loại năng lượng không thể tái sinh.

Bài giảng tiếng Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

Unit 10: từ vựng giờ Anh: Liệt kê các từ vựng phải học vào bài...

Unit 10: A closer look 1 (trang 40): Put the words below into the table lớn describe the types of energy...

Unit 10: A closer look 2 (trang 41, 42): Complete the sentences using the future continuous khung of the verbs in brackets...

Unit 10: Communication (trang 43): Answer the questions below with a number from 1 to 4...

Unit 10: Skills 1 (trang 44): Work in pairs. Discuss the following questions...

Unit 10: Skills 2 (trang 45): Look at the picture. Discuss the following in pairs...

Unit 10: Looking back (trang 46): Put the words into the correct groups...

Xem thêm: Kí Hiệu Toán Học Trong Word 2010, Cách Chèn Công Thức Toán Học Trong Word

Unit 10: Project (trang 47): Look at the slogans. How are they used? Why are they important...