Bài tập thì tương lai gần có đáp án

     

Thì tương lai 1-1 và tương lai ngay gần được thực hiện khá nhau. Mặc dù nhiên, trong một số trong những trường hợp, tín đồ học khó phân minh được phải dùng thì tương lai đối kháng hay sau này gần. Trong nội dung bài viết này, chăm học bài xích sẽ cùng chúng ta tìm ra điểm khác hoàn toàn giữa thì tương lai đối chọi và tương lai gần và kết thúc một số bài tập thì tương lai 1-1 và tương lai gần để hiểu rõ hơn bí quyết dùng của 2 thì này nhé!

*

Lí thuyết thì tương lai 1-1 và tương lai gần

Will + V

Be going lớn + V

Dùng khi đưa ra quyết định đưa ra tại thời khắc nói:

+ There’s no milk.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai gần có đáp án

– Really? I’ll goget some.

Dùng khi quyết định được chỉ dẫn trước thời khắc nói:

+ There’s no milk.

– I know. I’m going to go & get some when this film finishes.

Một lời dự đoán dựa trên quan lại điểm:

I think Mr.Robin will be the next president.

Một lời dự đoán dựa trên phần đa thứ ta rất có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời điểm nói:

Mr.Robin is going khổng lồ be the next president. He already has most of the votes.

Một sự việc có thiệt trong tương lai

The sun will rise tomorrow.

Dùng nhằm hứa, yêu cầu, lắc đầu hay đề nghị:

I’ll help you tomorrow, if you like.

Ví dụ khác nhau thì sau này gần và tương lai đơn:

Trước lúc làm bài bác tập thì tương lai đơn và sau này gần, siêng học bài xích sẽ chuyển ra một trong những ví dụ mẫu để các bạn tham khảo, giúp gọi sâu hơn về cách sử dụng của thì tương lai đối kháng và sau này gần.

Ex 1: Điện thoại đổ chuông

+ I’ll get it!

(Nếu sử dụng “i’m going khổng lồ get it” sẽ khá kì, vì khi đó mọi tín đồ sẽ cho rằng Julie vẫn biết trước là điện thoại cảm ứng thông minh sẽ đổ chuông)

Ex 2: I’m going khổng lồ go on holiday next week

(Nếu dùng “I’ll go on holiday next week” khiến cho mọi nghe hiểu rõ rằng tôi chỉ mới quyết định đi dạo vào vài ba phút trước. Vớ nhiên, điều này có thể xảy ra mà lại thường thường, ta lên chiến lược cho chuyến hành trình xảy ra những hơn)

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai ngay sát 1: Put in ‘will’ or ‘be going to’:

A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the shop then.

A: Why bởi vì you need to borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

A: Are you going to lớn John’s buổi tiệc nhỏ tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th

(The phone rings)

A: I __________________ get it!

A: Are you ready to lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go to lớn the library. I’ve been planning khổng lồ study

all day.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Bài tập thì tương lai 1-1 và tương lai sát 2:

Oh no! I think i ______________(sneeze)I’ve got lớn go lớn dentist this morning. _________ you ________ with me? (come)When ________ you ________ another party? (have)Next month i __________ a DVD player (buy)In the future, people _________ bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it ________(fall)Look at that black cloud. I think it ________(rain)“Tomorrow ___________ a bright and sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.The population of trung quốc ______________(reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend?

Minh phoned. We ______(go) on a picnic.

Xem thêm: Tê Tay Chân Là Bệnh Tê Tay Và Cách Điều Trị Như Thế Nào, Triệu Chứng, Cách Điều Trị Và Phòng Ngừa

KEY 1:

A: There’s no milk.

B: I know. I’m going lớn get some from the shop.

=> cụm từ “i know” cho biết người nói sẽ biết là không còn sữa với sẽ đi mua)

A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the shop then.

=> các từ ‘Really?’ cho thấy thêm người nói không biết sữa đã mất trước đó. Vì vậy ta dùng ‘will + V’.

A: Why vày you need khổng lồ borrow my suitcase?

B: I’m going khổng lồ visit my mother in Scotland next month.

=> cần sử dụng ‘be going to’ vì vụ việc thăm bà mẹ đã được lên chiến lược trước 1 tháng.

A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

=> người B sẽ không tăng ánh sáng nếu fan A ko nói rằng chúng ta thấy lạnh. Vì vậy, sử dụng ‘will+v’

A: Are you going to John’s các buổi tiệc nhỏ tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

=> tín đồ B giới thiệu một lời ý kiến đề nghị nên ta dùng ‘will + V’.

A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going to lớn work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

=> vụ việc này đã làm được lên kế hoạch yêu cầu ta cần sử dụng ‘be going to’.

(The phone rings)

A: I’ll get it!

=> A chần chừ là đang có điện thoại thông minh reo đề nghị ta sử dụng ‘will+V’.

A: Are you ready khổng lồ order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

=> B đưa ra quyết định tại thời gian nói chứ không còn biết trước xuất xắc lên kế hoặc trước là mình ăn gì. Vị vậy, ta cần sử dụng ‘will + V’.

A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I’m going to go to lớn the library. I’ve been planning to study all day.

=> B đã lên kế hoạch cho đêm hôm trước thời gian A hỏi phải ta dùng ‘be going to’.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going to put up some pictures.

=> B đã có kế hoạch treo ảnh trước đó cần anh new cầm búa đề xuất ta dùng ‘be going to’.

Xem thêm: Top 7 Những Bài Hát Của Chi Dân Hay Nhất Của Chi Dân, Những Bài Hát Hay Nhất Của Chi Dân

KEY 2:

Oh no! I think i am going to(sneeze)I’ve got khổng lồ go to lớn dentist this morning. Will you come with me? (come)When are you going lớn have another party? (have)Next month i am going to buy a DVD player (buy)In the future, people will have bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it is going to lớn fall (fall)Look at that đen cloud. I think it is going to lớn rain(rain)“Tomorrow will be a bright and sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.( be)The population of trung quốc will reach (reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend? – Minh phoned. We are going (go) on a picnic.

Trên đó là một số bài bác tập tương lai đối kháng và tương lai gần vày Chăm học bài bác tổng hợp với biên soạn. Các bạn đã làm rõ hơn về kiểu cách sử dụng của nhì thì này chưa? Hãy tự để câu để năm chắc phần ngữ pháp này nhé!