bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Thì thời điểm hiện tại đơn và những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 là một trong những trong mỗi kỹ năng và kiến thức thông thường xuyên xuất hiện nay nhập đề bài bác đánh giá và bài bác thi đua của ngôi trường, lớp. Dù là thì giản dị nhất nhập cỗ kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tuy nhiên việc tóm chắc chắn về thì thời điểm hiện tại đơn sẽ xây dựng dựng cho những em một nền tảng vững chãi nhằm học tập thêm thắt những thì không giống nâng cao hơn nữa. Vì thế, hãy nằm trong VUS tổ hợp những lý thuyết và tập luyện kĩ năng giải bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn có đáp án cụ thể tiếp sau đây nhé.

Khái niệm về thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present hoặc Present Simple) là thì cơ phiên bản nhất và là thì trước tiên nhập group 12 thì. Thì thời điểm hiện tại đơn dùng để làm thao diễn miêu tả một thực sự minh bạch, một chân lý,  một hành vi ra mắt lặp lên đường tái diễn thật nhiều chuyến, hành vi tóm lại này bại hoặc một hành vi xẩy ra ở thời hạn thời điểm hiện tại.

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Cấu trúc của thì thời điểm hiện tại đơn

Để thực hiện được những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 những em cần thiết tóm được cấu tạo giống như công thức của thì. Thì thời điểm hiện tại đơn với 2 dạng công thức bên dưới đây:

Công thức với động kể từ to lớn be

Khẳng định

Phủ định Nghi vấn Câu căn vặn với WH

S + am/is/are + N/ Adj

S + am/is/are + not + N/ Adj

→ is not = isn’t

→ are not = aren’t

→ am not không thay đổi

Am/Is/Are + S + N/ Adj ?

→ Yes, S + Am/Is/Are

—> No, S + Am/Is/Are not

Wh + am/is/are + S + …?
She is a teacher She is not a teacher Is she a teacher? What is your name?

I + am

He/She/It/Tên riêng biệt (thuộc group danh kể từ số ít) + is

You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + are

Công thức với động kể từ thường

Công thức với động kể từ thường

Khẳng định

Phủ định 

Nghi vấn

Câu căn vặn với WH
S + V(s/ es) +… S + do/ does + not + Vo +…

Do/ Does + S + Vo +…?

→ Yes, S + do/ does

→ No, S + do/does + not

WH + do/ does + S + Vo +…?

She gets up late everyday

I get up late everyday

She does not get up late everyday

I do not get up late everyday

Does she have a small doll?

Do you have a small doll?

What does she do?

What bởi you do?

He/ She/ It/ Tên riêng biệt + does

I/We/ You/ They + do

Ở thể xác định, Lúc gặp gỡ những công ty từ I/We/ You/ They/ động kể từ tiếp tục giữ nguyên ko cần thiết thêm “s” hoặc “es”:

Ở thể xác định, Lúc gặp gỡ những công ty kể từ He/She/It/Tên riêng thì động kể từ sẽ rất cần cần thiết thêm thắt “s” hoặc “es”: Cụ thể được liệt kê trong những tình huống tiếp sau đây.

Trường phù hợp 1: Khi động kể từ kết đốc vì thế s, ss, sh, ch, z và x” → Thêmes

Teach

Teaches

Trường phù hợp 2: Khi động kể từ với âm kết đốc là o → Thêm es

Go

Goes

Trường phù hợp 3: Khi động kể từ với âm kết đốc là phụ âm + “y → Thay thế nó vì thế i và thêm thắt es

Fly

Flies

Trường phù hợp 4: Khi động kể từ với âm kết đốc là nguyên vẹn âm + “y → Thêm s

Say

Says

Trường phù hợp 5: Các động kể từ còn sót lại thêm thắt s

Live

Lives

Trường phù hợp 6:  Trường phù hợp quan trọng so với động kể từ bất quy tắc

Have

Has

Các tình huống dùng thì thời điểm hiện tại đơn

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Để rất có thể thực hiện thuần thục những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6, những em rất cần được làm rõ và tóm chắc chắn những tình huống cần dùng loại thì này.

Diễn miêu tả một hành vi lặp lên đường tái diễn hay như là 1 thói quen

 • Ví dụ: I listen to lớn music everyday (Tôi nghe nhạc từng ngày)

→ Hành động nghe nhạc thường ngày là hành vi lặp lên đường tái diễn như 1 thói thân quen nên được phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn

Nói về một thực sự minh bạch hoặc những chân lý đang được bệnh minh

 • Ví dụ: The Moon goes around the Earth (Mặt trăng xoay quanh Trái đất)

→ Mặt trăng xoay quanh trái khoáy khu đất là một trong những thực sự minh bạch đang được những căn nhà khoa học tập chứng tỏ. Vì thế nhập tình huống này tao cũng dùng thì thời điểm hiện tại đơn

Khi mong muốn thao diễn miêu tả xúc cảm hoặc suy nghĩ

 • Ví dụ: I think She is very happy (Tôi nghĩ về cô ấy vô cùng sướng vẻ)

→ Hành động tâm lý và xúc cảm được phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn

Mô miêu tả những việc làm đang được lên lịch 

 • Ví dụ: The train leaves after 15 minutes (Xe lửa tách lên đường sau 15 phút nữa)

→ Hoạt động xe pháo lửa tách lên đường đang được bố trí lên plan nên tao dùng thì thời điểm hiện tại đơn ở những tình huống tương tự động.

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn nhập lịch trình giờ Anh trung học cơ sở là một trong những trong mỗi kỹ năng và kiến thức cần thiết tuy nhiên những em rất cần được tóm, nó sẽ hỗ trợ những em xác lập câu văn hoặc lời nói ngẫu nhiên với đang được ở thì thời điểm hiện tại đơn hay là không, kể từ bại gom việc giải quyết và xử lý những bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 trở thành đơn giản dễ dàng rộng lớn.

Xem thêm: bóng cao su thử nước giá rẻ

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Trạng kể từ chỉ tần suất

AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường xuyên
OftenThường xuyên
FrequentlyThường xuyên
SometimesThỉnh thoảng
SeldomHiếm khi
RarelyHiếm khi
HardlyHiếm khi
NeverKhông bao giờ
GenerallyNhìn chung
RegularlyThường xuyên

Ví dụ: 

 • I always ride my xe đạp to lớn school (Tôi luôn luôn trực tiếp giẫm xe đạp điện cho tới trường)
 • I hardly play football at night (Tôi khan hiếm lúc thi đấu đá banh nhập buổi tối)
 • She regularly plays badminton (Cô ấy thông thường xuyên nghịch ngợm tiến công cầu)

Những kể từ chỉ thời gian

Every + thời hạn (day, week, month, year, morning,..)Mỗi ngày, hàng tuần, từng tháng,…
DailyWeeklyMonthlyQuarterlyYearlyHàng ngàyHàng tuầnHàng thángHàng quýHàng năm
Once/ twice/ three times… a day/ week/ month,…Một chuyến, nhì chuyến,… từng ngày/mỗi tuần/mỗi tháng…

Ví dụ:

 • I bởi exercise every morning (Tôi luyện thể dục thể thao vào cụ thể từng buổi sáng) 
 • I go to lớn the thể hình weekly. (Tôi cho tới chống thể hình từng tuần)
 • We water the plant four times a week. (Chúng tôi tưới cây tứ chuyến một tuần)

Xây dựng kỹ năng và kiến thức Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ kĩ năng mượt hơn hẳn tạo thành căn nhà chỉ huy trẻ con sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Tổng phù hợp bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 với đáp án

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Dưới đó là tổ hợp những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 thông thường gặp gỡ nhập quy trình học tập, đánh giá và thi tuyển tuy nhiên những em cần thiết tóm.

Bài luyện 1: Bài luyện về thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6, phân tách động kể từ nhập ngoặc

 1. She (go)  ___ to lớn the museum every month.
 2. Peter (play) ___ soccer on weekends.
 3. They (think) ___ that it’s a good idea.
 4. He usually (eat) ___ breakfast at 7 AM.
 5. The train (arrive) ___ at 6 PM.
 6. We (study) ___ English in the evenings.
 7. My mèo (sleep) ___ a lot during the day.
 8. Birds (sing) ___ on the trees.
 9. They always (have) ___ dinner at 5 PM.
 10. The Moon (go) ___ around the Earth.

Đáp án

12345678910
goesplaysthinkeatsarrivesstudysleepssing havegoes

Bài luyện 2: Chia động kể từ to lớn be

 1. I (be) ___ a student.
 2. She (be) ___ a doctor.
 3. They (be) ___ from Canada.
 4. We (be) ___ happy today.
 5. He (be) ___ at trang chính now.
 6. It (be) ___ a hot day.
 7. You (be) ___ my best friend.
 8. The books (be) ___ on the table.
 9. The flowers (be) ___ beautiful.
 10. Tom and Mary (be) ___ siblings.

Đáp án

12345678910
amisareareisisareareareare

Bài luyện 3: Đặt trạng kể từ nhập chính địa điểm nhập câu

 1. They arrive at the meeting on time. (always)
 2. I go to lớn the park on Monday. (usually)
 3. He eats fast food. (rarely)
 4. She visits her mother. (often) 
 5. The adults play in the garden. (sometimes)
 6. I walk to lớn work. (usually)
 7. The bus arrives late. (usually)
 8. She forgets her keys. (never)
 9. My brother helps with the housework. (always)
 10. They go to lớn the movies. (often)

Đáp án

1They always arrive at the meeting on time.
2I usually go to lớn the park on Monday.
3He rarely eats fast food.
4She often visits her mother.
5The adults sometimes play in the garden.
6I usually walk to lớn work.
7The bus usually arrives late.
8She never forgets her keys.
9My brother always helps with the housework.
10They often go to lớn the movies.
bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Bài luyện 4: Hoàn trở thành câu với những động kể từ mang lại sẵn

 1. She __________ to lớn the theatre every day. (not go)
 2. Peter __________ soccer on weekends. (not play)
 3. The chef __________ delicious meals for the restaurant. (not cook)
 4. He usually __________ breakfast at 7 AM. (not eat)
 5. The train __________ at 6 PM. (not arrive)
 6. We __________ English in the evenings. (not study)
 7. My mèo __________ a lot during the day. (not sleep)
 8. The Moon __________ in the west. (not rise)
 9. We __________ going to lớn the beach in the summer. (not enjoy)
 10. The Moon __________ around the Sun. (not revolve)

Đáp án

1does not go
2does not play
3does not cook
4does not eat
5does not arrive
6do not study
7does not sleep
8does not rise
9do not enjoy
10does not revolve

Bài luyện 5: Đặt “Do” hoặc “Does” nhập những câu sau sẽ tạo câu hỏi

 1. ___ you lượt thích to lớn read books?
 2. ___ she go to lớn school by bus?
 3. ___ they play soccer on weekends?
 4. ___ he live in this city?
 5. ___ it rain a lot in the summer?
 6. ___ we need to lớn bring anything to lớn the party?
 7. ___ the mèo sleep on the couch?
 8. ___ Mary speak French fluently?
 9. ___ the children watch TV in the evening?
 10. ___ Tom and Sarah work together?

Đáp án

12345678910
DoDoesDoDoesDoesDoDoesDoesDoDo

Bài luyện 6: Chọn đáp án chính nhằm hoàn thành xong câu với thì thời điểm hiện tại đơn

 1. Do you want to lớn play soccer ? – No, I __________ 

a) do

b) don’t

 1. What time does Henry__________ his classes every Monday?

a) finish

b) finishes

 1. He __________ his lunch at 12 PM.

a) eats

b) eat

 1. We __________ our friends at the park.

a) meet

b) meets

 1. The moon__________ in the east.

a) rise

b) rises

 1. My sister __________ to lớn music every every day.

a) listen

b) listens

 1. Cats __________ to lớn catch mice.

a) try

b) tries

 1. The train __________ at 9 AM.

a) arrive

b) arrives

 1. What bởi your sisters__________ after school?

a) do

b) does

 1. My father__________ delicious meals.

a) cook

b) cooks

Đáp án

12345678910
baaabbabab

Bài luyện 7: Phát hiện nay và sửa lỗi sai nhập câu

 1. She go to lớn school by xe taxi every day.
 2. The childrens play chess in the park.
 3. He not lượt thích to lớn eat french fries.
 4. Tom and Jane is good friends.
 5. The dog chase the mouse around the house.
 6. My father work in a hospital as a doctor.
 7. We not have any juice in the fridge.
 8. Mary don’t lượt thích to lớn watch scary movies.
 9. It rain a lot in the winter.
 10. John and Sarah goes to lớn the thể hình on weekends.

Đáp án

1She goes to school by xe taxi every day.
2The children play chess in the park.
3He does not lượt thích to lớn eat french fries.
4Tom and Jane are good friends.
5The dog chases the mouse around the house.
6My father works in a hospital as a doctor.
7We do not have any juice in the fridge.
8Mary does not lượt thích to lớn watch scary movies.
9It rains a lot in the winter.
10John and Sarah go to the thể hình on weekends.

Bài luyện 8: Cho những khêu gợi ý bố trí lại trở thành câu trả chỉnh

1. every afternoon/ She/ walk/ home/ her friend/ to/ with/ school

2. They/ farm/ near/ live/ the

3. Her/ is/ hometown/ an/ place/ interesting

4. Lan/ like/ listen to lớn music?/ does

5. does/ how/ she/ go/ the post office/ every day?/ to

6. you/ do/ play/ with/ usually/ badminton/ your friends?

7. I/ study/ Physics / English/ Music/ Mondays/ on / and.

8. Huệ/ plays/ badminton/ school team/ for/ the.

Đáp án

1She walks to lớn school with her friend every afternoon.
2They live near the farm.
3Her hometown is an interesting place.
4Does Lan lượt thích listen to lớn music?
5How does she go to lớn the post office every day?
6Do you usually play badminton with your friends?
7I study Physics, English and Music on Tuesday.
8Huệ plays badminton for the school team.

Bài luyện 9: Hoàn trở thành đoạn văn

My name (be) _____ An and I (work) _____ as a teacher. I (teach)_____ Geography at a local school. The school (have) _____ a lot of students, and I (enjoy) _____ my job very much. In my không tính tiền time, I (like)_____ to lớn read books and I (love)_____ to lớn travel. I have visited many different countries around the world.

My family (be) _____ very supportive, and I (have) _____ two brothers and one sister. My brothers (live) _____ in a different thành phố, but my sister (live)_____ nearby. We (get) _____ together on weekends and (spend) _____ time with each other.

I also (have) _____ a dog named Max. Max (be) _____ a Labrador, and he (love) _____ to lớn play fetch with bủ. We (go) _____ to lớn the park every morning.

I (feel) _____ very grateful for my life and all the experiences I (have) _____.

Đáp án

My name is An and I work as a teacher. I teach Geography at a local school. The school has a lot of students, and I enjoy my job very much. In my không tính tiền time, I like to read books and I love to travel. I have visited many different countries around the world.

My family is very supportive, and I have two brothers and one sister. My brothers live in a different thành phố, but my sister lives nearby. We get together on weekends and spend time with each other.

I also have a dog named Max. Max is a Labrador, and he loves to play fetch with bủ. We go to the park every morning.

I feel very grateful for my life and all the experiences I have

Young Leaders – Khóa học tập trở nên tân tiến toàn vẹn dành riêng cho học viên THCS

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Young Leader là khóa huấn luyện dành riêng cho chúng ta học tập viên có tính tuổi hạc kể từ 11 – 15 tuổi hạc (học sinh THCS), gom chúng ta nhanh gọn lẹ nắm rõ những kỹ năng và kiến thức về Anh ngữ, kèm cặp Từ đó là cỗ kĩ năng mượt hơn hẳn nhập tiếp thu kiến thức. Khóa học tập sẽ hỗ trợ học tập viên dần dần tạo hình và trở nên tân tiến nên chân dung của một căn nhà chỉ huy trẻ con ăm ắp tài năng nhập sau này, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với trái đất toàn thị trường quốc tế.

Về kỹ năng và kiến thức Anh ngữ:

 • Tiếp cận với cỗ giáo trình tích phù hợp kể từ 2 cuốn sách Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế Oxford Discover Futures (khơi hé kĩ năng sống) và Time Zones (khơi hé trái đất quan tiền, không ngừng mở rộng sự hiểu biết) kể từ 2 căn nhà xuất phiên bản phổ biến Oxford University Press và National Geographic Learning.
 • Các dạng bài bác luyện, bài bác luyện thi đua chuẩn chỉnh sườn Cambridge trải đều ở 4 kĩ năng nghe, phát biểu, gọi, viết lách, gom hỗ trợ giờ Anh cung cấp trung học cơ sở, kể từ bại đoạt được những kỳ thi đua học tập thuật quốc tế (KET, PET, IELTS) nhằm sẵn sàng cho những kỳ thi đua gửi cung cấp hoặc du học tập.
 • Chủ đề tiếp thu kiến thức nhiều mẫu mã chuẩn chỉnh toàn thị trường quốc tế kể từ khoa học tập, thiên văn học tập, khảo cổ học tập,… gom chúng ta học tập viên với ánh nhìn sống động về trái đất phía bên ngoài và những chủ thể mang ý nghĩa xây cất, triết lý công việc và nghề nghiệp nhập sau này.

Về kĩ năng tiếp thu kiến thức và thực hiện việc:

Các chúng ta trẻ con tạo hình và trở nên tân tiến cỗ kĩ năng mượt trải qua việc nhập cuộc thực tiễn nhập những dự án công trình nhiều mẫu mã của VUS

 • Kỹ năng suy nghĩ phản biện: Với từng dự án công trình Lúc nhập cuộc, những học tập viên tiếp tục biết phương pháp để ý, phân tách và suy đoán để mang rời khỏi nhiều ý kiến cá thể, biết phương pháp đảm bảo những ý kiến và thể hiện những đưa ra quyết định chính đắn.
 • Kỹ năng phù hợp tác: Các chúng ta biết phương pháp liên minh với cá thể, luyện thể, trở nên tân tiến ý thức đoàn team, nằm trong share và góp phần nhằm hoàn thành xong nên những tiềm năng công cộng.
 • Kỹ năng giao phó tiếp: Để trở nên một căn nhà chỉ huy tài phụ thân thì kĩ năng tiếp xúc là một trong những trong mỗi kĩ năng cần thiết gom chúng ta thoải mái tự tin trong các công việc thương thảo, thuyết phục, truyền đạt vấn đề một cơ hội lanh lợi và khôn khéo. 
 • Kỹ năng sáng sủa tạo: Thông qua quýt những dự án công trình, học tập viên được thỏa mức độ tạo ra, mò mẫm tòi những phương án giải quyết và xử lý và trình ý kiến, chủ ý của cá thể, gom những em thoải mái tự tin, sẵn sàng Lúc đối mặt với thách thức. 
 • Kỹ năng dùng công nghệ: Trong quy trình tiếp thu kiến thức, chúng ta học tập viên được xúc tiếp với technology 4.0 như luyện trị âm với technology AI, ôn luyện bài bác luyện với nền tảng phần mềm độc quyền của VUS, tạo ra nền móng nhằm chúng ta thích nghi và xúc tiếp với technology một cơ hội với hiệu suất cao.

Anh Văn Hội Việt Mỹ – Hệ thống dạy dỗ chuẩn chỉnh quốc tế số 1 bên trên Việt Nam

VUS – Anh Văn Hội Việt Mỹ kiêu hãnh là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ số 1 bên trên nước Việt Nam được tổ chức triển khai NEAS ghi nhận quality giảng dạy và cty chuẩn chỉnh quốc tế trong vô số nhiều năm ngay tắp lự. Tại VUS, chúng ta trẻ con không chỉ có được chuẩn bị rất đầy đủ những kĩ năng về ngữ điệu hơn hẳn mà còn phải được trau dồi thêm thắt về cỗ kĩ năng mượt, tương hỗ xây cất nền tảng vững chãi và ngày càng tăng kỹ năng và kiến thức, gom chúng ta thoải mái tự tin tiếp xúc, thoải mái tự tin phần mềm sự nắm rõ của phiên bản thân thuộc nhập môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với xã hội toàn thị trường quốc tế.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học sư phạm tphcm 2022 2023

 • Tính đến giờ, với khối hệ thống bên trên 70 cơ sở bên trên cả nước, Anh Văn Hội Việt Mỹ đang được không ngừng nghỉ trở nên tân tiến với ước muốn mang lại môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức Anh ngữ quality, linh động cho tới chúng ta trẻ con bên trên từng toàn nước.
 • Với rộng lớn 2700+ nghề giáo và trợ giảng chất lượng tốt, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn trải qua tiến độ gắt cao và không ngừng nghỉ trở nên tân tiến trình độ chuyên môn sẽ tạo thêm thắt những mới học tập viên xuất sắc ưu tú. 
 • 100% những nghề giáo đều sở hữu vì thế CN trở lên trên và vì thế giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL. Hình như, 100% quản lý và vận hành quality giảng dạy dỗ vì thế thạc sỹ hoặc TS nhập giảng dạy ngữ điệu Anh.
 • Tự hào là một trong những trong mỗi khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ trước tiên bên trên nước Việt Nam VUS với số học tập viên đạt những chứng từ quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tối đa lên tới mức 180.918 em và có được sự tin tưởng tưởng của rộng lớn  2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn nước.

Với ước muốn mang lại cho những em môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức ngữ điệu đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS vẫn đang được không ngừng nghỉ nỗ lực và trở nên tân tiến nhằm upgrade quality giảng dạy dỗ và giảng dạy, gom chuẩn bị những hành trang vững chãi, lẹo cánh mang lại chúng ta học tập viên lại gần rộng lớn với sau này tươi tỉnh sáng sủa.

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Với những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 được VUS liệt kê bên trên, kỳ vọng đã hỗ trợ những em hiểu và nắm rõ cấu tạo của thì thời điểm hiện tại đơn, sẵn sàng cho những bài bác đánh giá, bài bác thi… Chương trình học tập cung cấp 2 là lịch trình tuy nhiên những em chính thức xúc tiếp với những cấu tạo ngữ pháp kể từ giản dị cho tới nâng lên. Để gom những em chuẩn bị kỹ năng và kiến thức vững chãi Lúc lên cung cấp trung học cơ sở, những khóa huấn luyện như Young Leaders tiếp tục là một trong những trong mỗi lựa lựa chọn tối ưu tuy nhiên những bậc bố mẹ cần thiết quan hoài. Khóa học tập không chỉ có tương hỗ những em tiếp thu kiến thức hiệu suất cao bên trên ghế căn nhà ngôi trường tuy nhiên còn làm những em sẵn sàng đoạt được những kì thi đua học tập thuật quốc tế (KET, PET, IELTS,..).

Có thể phụ huynh quan tiền tâm:

 • Tổng hợp lí thuyết và bài bác luyện giới kể từ lớp 6 với đáp án chi tiết
 • Tổng phù hợp những dạng bài bác luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong lớp 6 với đáp án
 • Tổng phù hợp cỗ bài bác luyện giờ Anh lớp 6 cả năm với đáp án chi tiết