Bài tập lũy thừa lớp 6

     

Bài viết này sẽ cung ứng cho các em các bài tập nhằm ôn tập về lũy thừa đã học, bao gồm các dạng cơ bạn dạng như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH hai LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc yêu mến sau dưới dạng luỹ vượt của một số.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa lớp 6

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết từng tích , thương sau dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá chỉ trị các biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết những số sau dưới dạng tổng các luỹ quá của 10.

Xem thêm: Cách Làm Mứt Cà Rốt Không Cần Nước Vôi Trong, Cách Làm Mứt Cà Rốt Dẻo, Giòn, Đơn Giản

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh những số sau, số nào khủng hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá trị những biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính những tổng sau bẳng bí quyết hợp lý:

*

Bài toán 10.

Xem thêm: Lấy Icon Ra Desktop Win 10 Đơn Giản Nhất, Cách Đưa Icon Ra Desktop Win 10

Tiến hành các phép tính sau một bí quyết hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2. TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH nhì LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về