BÀI 8 TRANG 48 SGK TOÁN 9

     

Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số (a, b) của bọn chúng và xét coi hàm số số 1 nào đồng biến, nghịch biến. 

a) (y = 1 - 5x); b) (y = -0,5x);

c) (y = sqrt 2 left( x - 1 ight) + sqrt 3 ) d) (y=2x^2+3).

Bạn đang xem: Bài 8 trang 48 sgk toán 9


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Hàm số bậc nhất là hàm số được cho vày công thức: 

(y=ax+b); (a, b) là số mang lại trước, (a e 0).

+) Hàm số hàng đầu xác định với tất cả giá trị của (x) bên trên (mathbbR) với có đặc thù sau:

a) Đồng thay đổi trên (mathbbR) lúc ( a > 0).

Xem thêm: Trường Đại Học Duy Tân: Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Duy Tân: Khoa Quản Trị Kinh Doanh

b) Nghịch vươn lên là trên (mathbbR) lúc (a 0) đề nghị hàm số bên trên đồng biến.

d) Ta có:

(y = 2x^2+ 3) trong những số ấy (x) có bậc là (2).

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang ❤️️11 Bài Mẫu Ngắn Hay

(Rightarrow ) hàm số trên không phải là một hàm số số 1 vì nó không tồn tại dạng (y = ax + b), với (a ≠ 0).

all4kids.edu.vn*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp all4kids.edu.vn
Cảm ơn bạn đã sử dụng all4kids.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?