BÀI 76 TRANG 32 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng rất dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.Bạn đã xem: bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Em hãy giúp Nga có tác dụng điều đó.

+) kết quả ra 0:

2.2-2.2=0

(2+2)-(2+2)=0

(2-2)+(2-2)=0

+) tác dụng ra 1:

2.2 : (2.2)=1

2.2 : (2+2)=1

(2+2) : (2+2) =1

+) công dụng ra 2:

(2: 2)2.2 = 2

(2:2) + (2:2 ) = 2

+) hiệu quả ra 3:

(22+ 2 ) : 2 = 3

(2 + 2.2):2 = 3

+) công dụng ra 4:

22= 4

(22– 2).2 = 4

2 + (2.2 – 2) = 4

Bài 73 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a) 5.42- 18:32; b) 33.18 - 33.12

c) 39.213 + 87.39 ; d) 80 –

Bài 74 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) 541 + (218 – x) = 735 ; b) 5(x + 35) = 515

c) 96 – 3(x + 1) = 42 ; d) 12x – 33 = 32.33

Bài 75 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền số phù hợp vào ô vuông:
Bạn đang xem: Bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

*

Bài 77 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) 27.75 + 25.27 – 150

b) 12 : 390 :

Bài 78 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính cực hiếm biểu thức:

12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)

Bài 79 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

An thiết lập hai cây viết bi giá bán ... đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá bán ... đồng một quyển, tải một quyển sách và một gói phong bì. Biết số chi phí mua bố quyển sách bằng số tiền cài đặt hai quyển vở, tổng thể tiền đề xuất trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Bài 80 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1


*

Bài 81 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy vi tính bỏ túi

– Để thêm số vào nội dung bộ nhớ, ta ấn nút:

*Xem thêm: Giải Bài 15 Trang 75 Sgk Toán 8 Tập 1 5 Trang 75 Sgk Toán 8 Tập 1

– Để giảm số ở nội dung cỗ nhớ, ta ấn nút

*

– Để gọi lại ngôn từ ghi ghi nhớ trong cỗ nhớ, ấn nút

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Camera Xem Qua Điện Thoại Android, Iphone

Dùng máy vi tính bỏ túi để tính:

(274 + 318).6 ; 34.29 + 14.35 ; 49.62 - 32.51

Bài 82 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: xã hội các dân tộc việt nam có từng nào dân tộc?