Bài 28 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2

     

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: (dfrac-316; dfrac524;dfrac-2156).

Bạn đang xem: Bài 28 trang 19 sgk toán 6 tập 2

b) trong số phân số đã cho, phân số nào chưa buổi tối giản ?

Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này ra làm sao ? 


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Quy tắc quy đồng mẫu các phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với chủng loại dương ta làm cho như sau: 

Bước 1: tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng bí quyết chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân số với thừa số phụ tương ứng.

Xem thêm: 20+ Cách Làm Các Loại Nước Sốt Tôn Vị Món Ăn, 27 Cách Làm Nước Sốt Ngon Cho Mọi Món Á Âu


Lời giải đưa ra tiết

a) 

Bước 1: Tìm một bội chung nhỏ tuổi nhất của những mẫu 16, 24, 56 để làm MSC

(16 = 2^4)

(24 = 2^3.3) 

(56 = 2^3.7)

(=> BCNN(16, 24, 56) = 2^4.3.7 = 336)

Do đó MSC của tía phân số là 336.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã (bằng bí quyết chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Xem thêm:

- thừa số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

- vượt số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

- quá số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương ứng:

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.2116.21 = dfrac - 63336;\dfrac524 = dfrac5.1424.14 = dfrac70336;\dfrac-2156 = dfrac - 21.656.6 = dfrac - 126336;endarray)

b) Phân số (dfrac-2156) không hẳn là phân số về tối giản.

Từ đó ta có: Để quy đồng mẫu các phân số vẫn cho, thứ 1 ta phải rút gọn các phân số đã mang đến thành phân số về tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Nếu như làm bởi thế ta vẫn được các phân số dễ dàng và đơn giản hơn:

Rút gọn: (displaystyle - 21 over 56 = - 21:7 over 56:7 = -3 over 8)

(=> BCNN(16, 24, 8) = 2^4.3 = 48)

- vượt số phụ của 16 là 48 : 16 = 3

- thừa số phụ của 24 là 48 : 24 = 2

- vượt số phụ của 8 là 48 : 8 = 6

Ta có: 

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.316.3 = dfrac - 948;\dfrac524 = dfrac5.224.2 = dfrac1048;\dfrac-2156 = dfrac - 38 = dfrac - 3.68.6 = dfrac - 1848endarray)