Bài 26 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Luyện tập bài xích §4. Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang, chương I – Tứ giác, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài xích 26 27 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần hình học gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Đường vừa đủ của tam giác

Đường vừa đủ của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.

*

Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy song cùng với cạnh sản phẩm công nghệ hai thì trải qua trung điểm cạnh sản phẩm công nghệ ba.

*
*

Định lí 2: Đường vừa phải của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Xem thêm: Cách Làm Chuông Gió Bằng Ống Hút Màu Sắc Cực Dễ, Làm Chuông Gió Bằng Ống Hút Cực Dễ Thương

*
*

2. Đường vừa phải của hình thang

Đường trung bình của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai ở bên cạnh của hình thang.

*

Định lí 3: Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm kề bên thứ hai.

*
*

Định lí 4: Đường vừa đủ của hình thang thì tuy nhiên song cùng với hai đáy và bằng nửa tổng nhị đáy.

Xem thêm: Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Nước Biển Dâng Cao, Con Số Liên Quan

*
*

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 26 27 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

all4kids.edu.vn ra mắt với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần hình học tập 8 kèm bài giải đưa ra tiết bài 26 27 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1 của bài xích §4. Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang trong chương I – Tứ giác cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài 26 27 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài bác 26 trang 80 sgk Toán 8 tập 1

Tính $x, y$ trên hình 45, vào đó: $AB//CD//EF//GH$

*

Bài giải:

Ta bao gồm $AB//EF$ nên $ABFE$ là hình thang

$left.eginmatrix CA = CE\ DB = DFendmatrix ight}$

⇒ $AD$ là đường trung bình của hình thang $ABFE$

Do đó: $CD = fracAB + EF2 = frac8 + 162 = 12$

Vậy $x = 12cm$

Tương từ ta tất cả $CD//GH$ đề xuất $CDHG$ là hình thang.

$left.eginmatrix EC = EG\ FD = FHendmatrix ight}$

⇒ $EF$ là con đường trung bình của hình thang $CDHG$

Do đó: $EF = fracCD + GH2$ ⇒ $GH = 2.EF – CD = 2.16 – 12 = 20$

Vậy $y = 20cm$

2. Giải bài 27 trang 80 sgk Toán 8 tập 1

Cho tứ giác $ABCD$. Call $E, F, K$ theo trang bị tự là trung điểm của $AD, BC, AC$

a) So sánh các độ dài $EK$ cùng $CD, KF$ và $AB$

b) chứng tỏ rằng $EF leq fracAB + CD2$

Bài giải:

*

a) Ta có

$left.eginmatrix EA = ED\ KA = KCendmatrix ight}$

⇒ $EK$ là đường trung bình của tam giác $ACD$

Do đó $EK = fracCD2$

Tương từ bỏ ta có:

$left.eginmatrix FB = FC\ KA = KCendmatrix ight}$

⇒ $KF$ là mặt đường trung bình của tam giác $ABC$

Do đó $KF = fracAB2$

b) trong tam giác $EFK$ ta có:

$EF leq EK + KF$

$⇔ EF leq fracCD2 + fracAB2$

⇒ $EF leq fracAB + CD2$ (đpcm)

3. Giải bài xích 28 trang 80 sgk Toán 8 tập 1

Cho hình thang $ABCD (AB//CD), E$ là trung điểm của $AD, F$ là trung điểm của $BC$. Đường thẳng $EF$ giảm $BD$ sinh hoạt $I$, cắt $AC$ nghỉ ngơi $K$

a) chứng minh rằng $AK = KC, BI = ID$

b) đến $AB = 6cm, CD = 10cm$. Tính những độ dài $EI, KF, IK$

Bài giải:

*

a) Ta có:

$left.eginmatrix EA = ED\ FB = FCendmatrix ight}$

⇒ $EF$ là con đường trung bình của hình thang $ABCD.$

Do kia $EF // AB // CD$

Tam giác $ABC$ có:

$left.eginmatrix KF // AB\ FB = FCendmatrix ight}$ ⇒ $AK = KC$

Tam giác ABD có:

$left.eginmatrix EA = ED\ EI // ABendmatrix ight}$ ⇒ $BI = ID$

b) Ta có:

EF là con đường trung bình của hình thang ABCD nên:

$EF = fracAB + CD2 = frac6 + 102 = 8$

EI là con đường trung bình của tam giác ABD nên:

$EI = fracAB2 = frac62 = 3$

KF là đường trung bình của tam giác ABC nên:

$KF = fracAB2 = frac62 = 3$

Ta cũng có $EF = EI + IK + KF$

$⇒ IK = EF – (EI + KF) = 8 – (3 + 3) = 2$

Vậy $EI = KF = 3cm, IK = 2cm$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài xích 26 27 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1!