Bài 26 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Luyện tập bài §5. Phép cộng các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài bác giải bài 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Cùng hai phân thức cùng chủng loại thức

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có còng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

2. Cộng hai phân thức gồm mẫu thức không giống nhau

Quy tắc: Muốn cộng nhị phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

all4kids.edu.vn giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài tập phần đại số 8 kèm bài xích giải đưa ra tiết bài 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1 của bài §5. Phép cộng các phân thức đại số vào chương II – Phân thức đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 25 trang 47 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính cộng những phân thức sau :

a) $frac52x^2y$ + $frac35xy^2$ + $fracxy^3$

b) $fracx + 12x + 6$ + $frac2x + 3x(x + 3)$

c) $frac3x + 5x^2 – 5x$ + $frac25 – x25 – 5x$

d) $x^2$ + $fracx^4 + 11 – x^2 $ + 1

e) $frac4x^2 – 3x + 17x^3 – 1$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

Bài gải:

Ta có:

a) $MTC = 10x^2y^3$

$frac52x^2y + frac35xy^2 + fracxy^3$

= $frac5 . 5y^210x^2y^3 + frac3.2xy10x^2y^3 + frac10x^2.x10x^2y^3$

= $frac25y^2 + 6xy + 10x^310x^2y^3$

b) $MTC = 2x(x + 3)$

$fracx + 12x + 6 + frac2x + 3x(x + 3)$

= $fracx(x + 1)2x(x + 3) + frac2(2x + 3)2x(x + 3)$

= $fracx^2 + x + 4x^2 + 6)2x(x + 3)$

= $frac5x^2 + x + 6)2x(x + 3)$

c) $MTC = 5x(x – 5)$

$frac3x + 5x^2 – 5x + frac25 – x25 – 5x$

= $frac3x + 5x(x – 5) + frac25 – x-5(x – 5)$

= $frac5(3x + 5)5x(x – 5) + frac(-x)25 – x-5(x – 5)$

= $frac15x + 25 – 25x + x^25x(x – 5)$

= $fracx^2 – 10x + 255x(x – 5)$

= $frac(x – 5)^25x(x – 5) = fracx – 5 5x$

d) $MTC = 1 – x^2$

$x^2 + fracx^4 + 11 – x^2 + 1$

= $fracx^4 + 11 – x^2 + 1 + x^2$

= $fracx^4 + 11 – x^2 + frac(1 + x^2)(1 – x^2)1 – x^2 $

= $fracx^4 + 1 + 1 – x^41 – x^2 $

= $frac21 – x^2 $

e) $MTC = (x^3 – 1) = (x – 1)(x^2 + x + 1)$

$frac4x^2 – 3x + 17x^3 – 1$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

= $frac4x^2 – 3x + 17(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

= $frac4x^2 – 3x + 17(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac(x – 1)(2x – 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac(-6)(x^2 + x + 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac4x^2 – 3x + 17 + 2x^2 – 2x – x+ 1 -6x^2 – 6x – 6(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12x + 12(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12(x – 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12(x^2 + x + 1)$

2. Giải bài xích 26 trang 47 sgk Toán 8 tập 1

Một đội sản phẩm công nghệ xúc trên công trường đường sài gòn nhận trách nhiệm xúc 11 600$m^3$ đất. Tiến trình đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x $m^3$/ngày cùng đội đào được 5000$m^3$. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất tăng 25$m^3$/ngày.

Xem thêm:

*

a) Hãy biểu diễn:

– thời gian xúc $5000 m^3$ đầu tiên.

– thời gian làm nốt việc còn lại.

– Thời gian thao tác để ngừng công việc.

Xem thêm: Và Cũng Đủ Lớn Để Mong Bé Lại : Văn Học Trẻ, Và Cũng Đủ Lớn Để Mong Bé Lại: Văn Học Trẻ

b) Tính thời gian thao tác làm việc để trả thành các bước với $x = 250 m^3$ /ngày

Bài giải:

a) – thời hạn xúc $5000 m^3$ đầu tiên là $frac5000x$ (ngày)

Phần việc còn sót lại là: $11600 – 5000 = 6600 (m^3)$

Năng xuất làm việc ở phần việc còn sót lại : $x + 25 m^3$ /ngày

– thời hạn làm phần bài toán còn lại: $frac6600x + 25$ (ngày)

– Thời gian thao tác làm việc để chấm dứt công việc

$frac5000x$ + $frac6600x + 25$ = $frac5000(x + 25) + 6600xx(x + 25)$

$ = frac116000x + 125000x(x + 25)$

b) ví như năng suất là $x = 250 m^3$/ngày thì thời hạn hoàn thành các bước là:

$frac5000x$ + $frac6600x + 25$ = $frac5000250$ + $frac6600250 + 25$

$ = đôi mươi + 24 = 44 (ngày)$

3. Giải bài bác 27 trang 48 sgk Toán 8 tập 1

Đố: Rút gọn gàng rồi tính cực hiếm biểu thức sau:

$Q = fracx^25x + 25$ + $frac2(x – 5)x$ + $frac50 5xx(x + 5)$ trên x = -4

Nếu coi tử số nhưng mà em về tối giản là ngày và mẫu số là mon thì đó chính là ngày lễ trên nuốm giới. Đố em biết sẽ là ngày gì?

Bài giải:

Ta có:

$MTC = 5x(x + 5)$

$Q = fracx^25x + 25 + frac2(x – 5)x + frac50 5xx(x + 5)$

= $fracx^25(x + 5) + frac2(x – 5)x + frac50 5xx(x + 5)$

= $fracx^35x(x + 5) + frac10(x – 5)(x + 5).x5x(x + 5)$ + $frac5(50 5x)5x(x + 5)$

= $fracx^3 + 10(x^2 – 25) + 250 + 25x5x(x + 5)$

= $fracx^3 + 10x^2 + 25x5x(x + 5)$ = $fracx(x^2 + 10x + 255x(x + 5)$

= $fracx(x + 5)^25x(x + 5)$ = $fracx + 55$

Tại $x = -4$, ta có $Q = frac-4 + 55 = frac15$

Tử số là 1, mẫu mã số là 5, kia là ngày một tháng 5, Ngày Quốc tế lao động.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 với giải bài xích 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1!