Bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 49

     

(25x^2 m - 16 = 0 Leftrightarrow 25x^2 = 16 Leftrightarrow x^2 = m dfrac1625)

(⇔ x = ±)(sqrtdfrac1625) = ±(dfrac45)

LG b

(2x^2 + m 3 m = m 0)

Phương pháp giải:

Với đa số (x) luôn luôn có (x^2 ge 0 ).

Bạn đang xem: Bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 49

Giải chi tiết:

(2x^2 + m 3 m = m 0). 

Ta có: (x^2 ge 0) với mọi (x) suy ra (VT=2x^2+3 ge 3> 0 ) với mọi (x).

Xem thêm: Top 14 Cách Tránh Thai An Toàn Nhất Hiện Nay, Top 11 Biện Pháp Tránh Thai Phổ Biến Hiện Nay

Mà (VP=0). Cho nên vì vậy phương trình đã mang đến vô nghiệm.

Xem thêm: Gợi Ý Thực Đơn Ăn Dặm Cho Bé 9 Tháng Tuổi Biếng Ăn, Chậm Tăng Cân

LG c

(4,2x^2 + m 5,46x m = m 0)

Phương pháp giải:

Đưa về phương trình tích: (a.b =0 Leftrightarrow a =0) hoặc (b=0).

Giải đưa ra tiết:

Ta có:

(4,2x^2 + m 5,46x m = m 0 m Leftrightarrow m 2xleft( 2,1x m + m 2,73 ight) m = m 0)

( Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr 2,1x + 2,73 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr x = - 1,3 hfill cr ight.)

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm (x=0;x=-1,3)

LG d

(4x^2 - m 2sqrt 3 x m = m 1 m - m sqrt 3 )

Phương pháp giải:

 Sử dụng công thức nghiệm thu gọn. 

Giải đưa ra tiết:

Ta có:

(4x^2 - m 2sqrt 3 x m = m 1 m - m sqrt 3 )

(Leftrightarrow m 4x^2 - m 2sqrt 3 x m - m 1 m + m sqrt 3 m = m 0)

Có (a = 4, b’ = -sqrt3, c = -1 + sqrt3)

Suy ra (Delta" m = m left( - sqrt 3 ight)^2- m 4 m . m left( - 1 m + m sqrt 3 ight) m )

(= m 3 m + m 4 m - m 4sqrt 3 m = m left( 2 m - m sqrt 3 ight)^2 > 0)

( Rightarrow sqrt Delta " m = m 2 m - m sqrt 3 )

Do đó phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt:

(x_1) ( = dfrac - b" - sqrt Delta " a)(=dfracsqrt3 - 2+ sqrt34) (=dfracsqrt3 - 12) ,

(x_2)( = dfrac - b" + sqrt Delta " a) (=dfracsqrt3 +2 - sqrt34) (=dfrac12)


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + all4kids.edu.vn"Ví dụ: "Bài trăng tròn trang 49 SGK Toán 9 tập 2 all4kids.edu.vn"