Bài 16 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Muốn rút gọn phân số ta phân tách cả tử và mẫu mã của phân số cho 1 ước bình thường khác 1 với -1 của chúng.

Bạn đang xem: Bài 16 trang 15 sgk toán 6 tập 2

2. Phân số về tối giản

Phân số tối giản (hay phân số ko rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu mã chỉ bao gồm một cầu chung là 1 trong những và -1.

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 15 – Trang 15 – Phần Số học tập – SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn các phân số sau:

*

Bài 16 – Trang 15 – Phần Số học tập – SGK Toán 6 Tập 2

Bộ răng không hề thiếu của một người trưởng thành và cứng cáp có 32 chiếc trong số đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối bé dại và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm phần mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Hướng dẫn giải:

Răng cửa chiếm phần ¼ tổng số răng. Răng nanh chiếm ¹⁄8 tổng thể răng. Răng cối bé dại chiếm ¼. Răng cấm chiếm³⁄8.

Bài 17 – Trang 15 – Phần Số học tập – SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn:


*

Lưu ý. Ta có thể phân tích tử và chủng loại của phân số ra quá số yếu tố rồi chia cả tử với mẫu mang lại thừa số chung.

*

Bài 18 – Trang 15 – Phần số học – SGK Toán 6 Tập 2.

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) trăng tròn phút b) 35 phút c) 90 phút.

Xem thêm: Giờ Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa

Hướng dẫn giải.

*

Bài 19 – Trang 15 – Phần số học tập – SGK Toán 6 Tập 2

Đổi ra m2 (viết bên dưới dạng phân số tối giản):

25 dm2 36 dm2 450 cm2 575 cm2

Hướng dẫn giải.

1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2

*

Bài đôi mươi trang 15 sgk toán 6 tập 2

Tìm các cặp phân số bởi nhau trong những phân số sau đây:

*

Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Trong những phân số sau đây, tra cứu phân số không bằng phân số nào trong số phân số còn lại:

*

Bài 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2

*

Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Cho tập hòa hợp A = 0;-3;5. Viết tập vừa lòng B những phân số m/n cơ mà m, n ∈ A.

(Nếu gồm hai phân số đều bằng nhau thì chỉ việc viết một phân số).

Hướng dẫn giải

Vì 0 không thể là mẫu số nên những phân số cần tìm chỉ hoàn toàn có thể có mẫu bởi – 3 hoặc 5.

*

Bài 24 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Tìm các số nguyên x với y, biết:

*

Bài 25 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số từ nhiện bao gồm hai chữ số.

Hướng dẫn giải

*

Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Cho đoạn trực tiếp AB:

*

Hướng dẫn giải:

Đoạn AB được phân thành 12 đoạn nhỏ tuổi bằng nhau. Bởi vì đó 

*

Vậy: CD bởi 9 đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bởi 6 đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạn nhỏ.

Xem thêm: 5 Ứng Dụng Giúp Kiểm Tra Chuyến Bay Vietnam Airlines, Sân Bay & Nối Chuyến

*

Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Đố: Một học sinh đã ” rút gọn” như sau:

*

Bạn kia giải thích: “Trước hết em rút gọn mang đến 10, rồi rút gọn đến 5”. Đố em làm bởi thế đúng hay sai? do sao?

Hướng dẫn giải

Theo luật lệ rút gọn, ta cần chia cả tử và mẫu mã của phân số mang đến cùng một số khác 0, nhưng học viên này đang trừ cả tử với mẫu cho 10.