bài 112 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 112 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa “Rút thẻ” : 

- Lấy những tấm thẻ đem ghi công thức tính véc tơ vận tốc tức thời, quãng đàng, thời hạn :


- Mỗi các bạn rút một tấm thẻ, phát âm và phân tích và lý giải nội dung ghi bên trên thẻ rồi lấy ví dụ minh họa cho tới chúng ta vô group nghe. 

Phương pháp giải:

Xem lại công thức tính véc tơ vận tốc tức thời, quãng đàng, thời hạn đang được học tập rồi đùa trò đùa theo phía dẫn đang được cho tới.

Lời giải chi tiết:

• Thẻ gold color :  Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân tách cho tới thời hạn.

Ví dụ : Một người chuồn xe cộ máy được quãng đàng 170km không còn 5 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người chuồn xe cộ máy.

Giải :

Vận tốc của những người chuồn xe cộ máy là :

            170 : 5 = 34 (km/giờ)

                        Đáp số : 34 km/giờ.

• Thẻ greed color :  Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Ví dụ : Một xe hơi chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ. Tính quãng đàng xe hơi chuồn được vô 2 tiếng 15 phút.

Giải :

Đổi : 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ.

Quãng đàng xe hơi chuồn được vô 2 tiếng 15 phút là :

            60 × 2,25 = 135 (km)

                        Đáp số : 135km.

• Thẻ color hồng :  Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng đàng phân tách cho tới véc tơ vận tốc tức thời.

Ví dụ : Vận tốc cất cánh của một con cái chim ưng là 90 km/giờ. Tính thời hạn nhằm chim ưng cất cánh được quãng đàng 60km.

Giải :

Thời gian lận nhằm chim ưng cất cánh được quãng đàng 60km là :

            60 : 90 = \(\dfrac{2}{3}\) (giờ) = 40 phút

                        Đáp số : 40 phút.

Quảng cáo

Câu 2

a) Tính véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi tê liệt chuồn được 125km vô 2 tiếng một phần hai tiếng.

b) Hoa chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ kể từ căn nhà cho tới bến xe cộ không còn nửa giờ. Hỏi căn nhà Hoa cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5 km/giờ và chuồn được quãng đàng 3km. Hỏi người này đã chuồn vô bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong tê liệt \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ

    Vận tốc của xe hơi là :

               125 : 2,5 = 50 (km/giờ)

                              Đáp số: 50 km/giờ.

b) Đổi : Nửa giờ = một phần hai tiếng = 0,5 giờ

Xem thêm: tra cứu mã tỉnh, mã huyện, mã xã

    Nhà Hoa cơ hội bến xe cộ số ki-lô-mét là :

               12 × 0,5 = 6 (km)

                              Đáp số : 6km.

c) Thời gian lận người này đã chuồn là :

               3 : 5 = 0,6 (giờ) = 36 (phút)

                              Đáp số: 36 phút.

Câu 3

Giải Việc : Quãng đàng AB nhiều năm 90 km. Một xe hơi và một xe cộ máy xuất vạc và một khi kể từ A cho tới B. Hỏi xe hơi cho tới B trước xe cộ máy bao lâu biết thời hạn xe hơi chuồn là một,5 giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi vội vàng gấp đôi véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong tê liệt \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của xe hơi là :

             90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là :

             60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời gian lận xe cộ máy chuồn không còn quãng đàng AB là :

             90 : 30 = 3 (giờ)

Thời gian lận xe hơi cho tới trước xe cộ máy là :

             3 – 1,5 = 1,5 (giờ)

                         Đáp số : 1,5 giờ.

Câu 4

Giải Việc : Hai xe hơi xuất phát điểm từ A và B và một khi và chuồn trái chiều nhau, sau 2 tiếng bọn chúng bắt gặp nhau. Quãng đàng AB nhiều năm 180km. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của  từng xe hơi, hiểu được véc tơ vận tốc tức thời xe hơi chuồn kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi chuồn kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất vạc nằm trong 1 khi và vận động trái chiều nhau nên tớ mò mẫm tổng véc tơ vận tốc tức thời theo đòi công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng đàng AB : thời hạn chuồn nhằm bắt gặp nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo mô hình toán mò mẫm nhị số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe hơi là :

            180 : 2 = 90 (km/giờ)

Ta đem sơ vật dụng :

Theo sơ vật dụng, tổng số phần đều nhau là:

             2 + 3 = 5 (phần)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ A là:

            90 : 5 × 2 = 36 (km/giờ)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ B là:

             90 – 36 = 54 (km/giờ)

Xem thêm: warn đi với giới từ gì

               Đáp số : Ô tô chuồn kể từ A: 36 km/giờ ;

                             Ô tô chuồn kể từ B: 54 km/giờ.

  Loigiaihay.com