axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

AXIT AXETIC KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI CHẤT NÀO SAU ĐÂY?

AXIT AXETIC KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI CHẤT NÀO SAU ĐÂY?

Bạn đang xem: axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

A. CaCO₃

B. Zn.

C. Cu.

D. KOH.

Đáp án:C. Cu.

Axit axetic (CH3COOH) ko phản xạ với sắt kẽm kim loại đồng (Cu).

Giải thích

Xem thêm: cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn của nước ta hiện nay

Phương trình phản xạ của axit axetic với những hóa học là

CaCO₃ + 2CH₃COOH → (CH₃COO)₂Ca + H₂O + CO₂

Zn + 2CH₃COOH → Zn(CH₃COO)₂ + H₂

Cu + CH₃COOH → ko phản ứng

KOH + CH₃COOH → CH₃COOK + H₂O

Xem thêm: đường trung trực của tam giác

Nội dung bài xích viết:

    Biên luyện viên: Hồng Anh

    Đánh giá chỉ bài xích viết: (259 lượt)