6 tỉnh nam kỳ

Đất Nam Kỳ vô đầu thời căn nhà Nguyễn, cho tới trước năm 1841.

Nam Kỳ Lục tỉnh (南圻六省) hoặc Lục tỉnh (六省), là tên thường gọi của vùng Nam Sở vô đầu thời căn nhà Nguyễn, tức là khoảng tầm thời hạn từ thời điểm năm 1832 (cải cơ hội hành chủ yếu của Minh Mạng) cho tới năm 1862 (khi Pháp lúc lắc 3 tỉnh Miền Đông) và năm 1867 (khi Pháp lúc lắc nốt 3 tỉnh Miền Tây). Đương thời, người Pháp gọi Nam Kỳ Lục tỉnh vì chưng cái brand name Basse-Cochinchine[1] (tức là vùng Cochinchine "hạ" hoặc vùng Hạ Đàng Trong).

Bạn đang xem: 6 tỉnh nam kỳ

Vùng trước cơ nằm trong Campuchia, sáp nhập từng phần vô Đàng Trong chính thức từ thời điểm năm 1658 cho tới năm 1799 thì dứt.[1]

Sự tạo hình Lục tỉnh[sửa | sửa mã nguồn]

Nam Kỳ Lục tỉnh vô phiên bản đồ vật thời cổ xưa của phòng Nguyễn, (tên những tỉnh được viết lách vô khuông red color, kể từ nên thanh lịch trái khoáy là tên gọi những tỉnh: Biên Hòa (邊和省), Gia Định (嘉定省), Định Tường (定祥省), An Giang (安江省) ở mặt hàng bên trên, và Vĩnh Long (永隆省), Hà Tiên (河仙省) ở mặt hàng dưới).

Theo Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán (nhà Nguyễn), vô năm Mậu Dần (1698) chúa Nguyễn Phúc Chu mang lại lập phủ Gia Định. Năm Nhâm Tuất (1802) vua Gia Long thay đổi phủ Gia Định trở nên trấn Gia Định; cho tới năm 1806 thay tên trấn Gia Định rời khỏi Gia Định Thành (hay tổng trấn Gia Định) bao gồm 5 trấn:[2]

 • Phan trấn
 • Biên trấn
 • Vĩnh trấn
 • Định trấn
 • Hà tiên

Năm Minh Mạng loại 13 (Nhâm Thìn, 1832), vua Minh Mạng huỷ bỏ Gia Định Thành, thay đổi những trấn trở nên tỉnh, phân tách 5 trấn của Gia Định Thành trước đó trở nên 6 tỉnh (Lục tỉnh) bao gồm Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Hai năm tiếp theo (Giáp Ngọ, 1834), vùng Lục tỉnh nằm trong Gia Định Thành trước đó được gọi cộng đồng là Nam Kỳ. Từ cơ mang tên gọi là Nam Kỳ Lục tỉnh.

Bản đồ vật Nam Kỳ năm 1838, trích kể từ An Nam Đại Quốc Họa Đồ.

Đó là những tỉnh:

 • Phiên An (藩安), sau thay đổi trở nên Gia Định (嘉定):[a] tỉnh lỵ là thành phố Gia Định,
 • Biên Hòa (邊和): tỉnh lỵ là thành phố Biên Hòa,
 • Định Tường (定祥): tỉnh lỵ là thành phố Mỹ Tho,
 • Vĩnh Long (永隆): tỉnh lỵ là thành phố Vĩnh Long,
 • An Giang (安江): tỉnh lỵ là thành phố Châu Đốc,
 • Hà Tiên (河仙): tỉnh lỵ là thành phố Hà Tiên.

Trong dân gian lận, còn tạo thành 3 tỉnh miền Đông bao gồm Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và 3 tỉnh miền Tây bao gồm Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

Địa bạ Nam Kỳ Lục tỉnh 1836[sửa | sửa mã nguồn]

Bản đồ vật Nam Kỳ Lục Tỉnh tiến trình ổn định quyết định (1841-1862), bởi người Pháp vẽ năm 1883.

Năm Minh Mạng loại 17 (1836), bám theo mệnh lệnh vua, Binh cỗ Thượng thư Trương Đăng Quế và Lại cỗ Thượng thư Nguyễn Kim Bảng đem cờ và bài xích hiệu, dẫn bám theo những viên dịch, tùy biện vô Nam bám theo đàng thủy, tổ chức triển khai việc đo lường ruộng khu đất và lập địa bạ ở 6 tỉnh Nam Kỳ. Đây là cuộc tổng khảo sát ruộng khu đất trước tiên ở Nam Kỳ với quy tế bào lớn số 1. Kết trái khoáy vẫn lập được sát 2.000 quyển địa bạ ghi rõ ràng từng sở điền thổ, thương hiệu xã thôn, địa phận, địa giới còn được bảo vệ cho tới thời buổi này. Theo toàn cỗ 6 tỉnh Nam Kỳ với toàn bộ 10 phủ chứa chấp 25 thị trấn bao gồm với 135 tổng với cùng một.637 xã thôn phường. Cụ thể xếp những tỉnh kể từ Bắc xuống Nam (chưa bao hàm những đạo quan lại chống ko lập trở nên đơn vị chức năng hành chính):

Tỉnh Phủ Huyện
Biên Hòa
1 phủ
4 huyện
22 tổng
Phước Long
 • Bình An (8 tổng): Bình Chánh (Tây, Hạ, Trung, Thượng), An Thủy (Hạ Trung, Thượng, Đông),
 • Phước Chánh (6 tổng): Phước Vinh (Hạ, Trung, Thượng), Chánh Mỹ (Hạ, Trung, Thượng),
 • Phước An (4 tổng): Phước Hưng (Hạ, Thượng), An Phú (Hạ, Thượng),
 • Long Thành (4 tổng): Long Vĩnh (Hạ, Thượng), Thành Tuy (Hạ, Thượng).
Gia Định
2 phủ
5 huyện
24 tổng
Tân Bình
 • Bình Long (6 tổng): Dương Hòa (Hạ, Trung, Thượng), Bình Trị (Hạ, Trung, Thượng),
 • Tân Long (6 tổng): Tân Phong (Hạ, Trung, Thượng), Long Hưng (Hạ, Trung, Thượng),
 • Tân Hòa (4 tổng): Thạnh Hội, Thạnh Mục, Hòa Đồng, Hòa Lạc.
Tân An
 • Thuận An (4 tổng): Bình Cách (Trung, Thượng), Thuận Đạo (Trung, Thượng),
 • Phước Lộc (4 tổng): Phước Điền (Trung, Thượng), Lộc Thành (Trung, Thượng).
Định Tường
1 phủ
3 huyện
15 tổng
Kiến An
 • Kiến Hòa (5 tổng): Hòa Hằng, Hòa Hảo, Hòa Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Quang,
 • Kiến Hưng (5 tổng): Hưng Long, Hưng Nhượng, Hưng Nhơn, Thuận Bình, Thuận Trị,
 • Kiến Đăng (5 tổng): Phong Thạnh, Phong Hòa, Phong Phú, Lợi Trường, Lợi Trinh.
Vĩnh Long
3 phủ
6 huyện
45 tổng
Định Viễn
 • Vĩnh Bình (7 tổng): Bình An, Bình Lễ, Bình Long, Bình Phú, Bình Hưng, Quận Bình Thạnh, Bình Xương,
 • Vĩnh Trị (6 tổng): Bình Hòa, Bình Quới, Bình Thới, Bình Trung, Bình Chánh, Bình Khánh.
Hoằng An
 • Bảo An (11 tổng): chỉ bảo Phước, chỉ bảo Lộc, chỉ bảo Hựu, chỉ bảo An, chỉ bảo Hòa, chỉ bảo Ngãi, chỉ bảo Định, chỉ bảo Trị, chỉ bảo Thuận, chỉ bảo Khánh, chỉ bảo Thành,
 • Tân Minh (11 tổng): Minh Chánh, Minh Huệ, Minh Lý, Minh Đức, Minh Ngãi, Minh Đạo, Minh Hóa, Minh Trị, Minh Đạt, Minh Thuận, Minh Quới.
Tân An
 • Tuân Ngãi (5 tổng): Tuân Lễ, Tuân Giáo, Thành Trị, Ngãi Long, Ngãi Hóa,
 • Trà Vinh (5 tổng): Trà Bình, Trà Nhiêu, Trà Phú, Vinh Lợi, Vinh Trị.
An Giang
2 phủ
4 huyện
18 tổng
Tuy Biên
 • Tây Xuyên (3 tổng): Châu Phú, Định Thành, Định Phước,
 • Đông Xuyên (4 tổng): An Lương, An Phú, An Toàn, An Thành.
Tân Thành
 • Vĩnh An (7 tổng): An Hội, An Thạnh, An Thới, An Trường, An Mỹ, An Tĩnh, An Trung,
 • Vĩnh Định (4 tổng): Định An, Định Khánh, Định chỉ bảo, Định Thới.
Hà Tiên
1 phủ
3 huyện
11 tổng
Quan Biên
 • Hà Châu (5 tổng): Phú Quốc, Hà Nhuận, Nhuận Đức, Hà Thanh, Thanh Di,
 • Kiên Giang (4 tổng): Thanh Giang, Giang Ninh, Kiên Định, Kiên Hảo,
 • Long Xuyên (2 tổng): Quảng Xuyên, Long Thủy.

Thay thay đổi hành chủ yếu trước lúc Pháp xâm lược[sửa | sửa mã nguồn]

Bản đồ vật Nam Kỳ Lục Tỉnh và tỉnh Bình Thuận năm 1850, thể hiện nay cụ thể những đơn vị chức năng hành chủ yếu kể từ cung cấp tỉnh, phủ, thị trấn xuống cho tới từng tổng.

Năm Ất Sửu (1865), Quốc sử quán triều Nguyễn mới mẻ tổ chức triển khai biên soạn cuốn sách dựa vào hạ tầng của cục Đại Nam nhất thống dư đồ và mãi cho tới năm 1882, cỗ Đại Nam nhất thống chí mới mẻ hoàn thiện.[b] Dưới phía trên ghi lại những thay cho thay đổi đơn vị chức năng hành chủ yếu của Lục tỉnh Tính từ lúc năm 1832, chép bám theo Đại Nam nhất thống chí, được nghĩ rằng biên soạn từ thời điểm năm 1864 cho tới 1875[3] Danh sách những thị trấn xếp bám theo năm xây dựng.

Tỉnh Biên Hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Phủ Huyện Thay thay đổi hành chính
Phước Long
(Dô Sa)[4]
Thành lập năm 1808 với 4 thị trấn Bình An, Phước Chánh, Phước An và Long Thành. Năm 1837, tách 2 thị trấn Phước An và Long Thành nhằm lập phủ Phước Tuy. Năm 1838 bịa đặt tăng thị trấn Nghĩa An, năm 1839 bịa đặt tăng thị trấn Phước Bình.
Bình An Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Phước Long. Gồm 5 tổng, 56 xã thôn ấp, 2 bang người Hoa.
Phước Chánh Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Phước Long. Năm 1837, tách Phước An và Long Thành nhằm lập phủ Phước Tuy, bên cạnh đó bịa đặt tăng thị trấn Nghĩa An, cho tới năm 1838 bịa đặt tăng thị trấn Phước Bình. Gồm 5 tổng, 89 xã thôn phường và 2 bang người Hoa.
Ngãi An Thành lập năm 1837, nằm trong phủ Phước Long. Gồm 5 tổng, 51 xã thôn phường.
Phước Bình Thành lập năm 1838, nằm trong phủ Phước Long. Gồm 5 tổng, 60 xã thôn phường.
Phước Tuy
(Mô Xoài)[4]
Thành lập năm 1837 với 3 thị trấn Phước An, Long Thành và Long Khánh.
Long Thành Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Phước Long. Năm 1837 gửi nằm trong phủ Phước Tuy. Gồm 4 tổng, 61 xã thôn.
Phước An Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Phước Long. Năm 1837 gửi nằm trong phủ Phước Tuy. Gồm 4 tổng, 42 xã thôn phường ấp.
Long Khánh Thành lập năm 1837, nằm trong phủ Phước Tuy. Gồm 6 tổng, 47 xã thôn.

Tỉnh Gia Định[sửa | sửa mã nguồn]

Phủ Huyện Thay thay đổi hành chính
Tân Bình
(Sài Gòn)[5]
Thành lập năm 1808 với 4 thị trấn Bình Dương, Tân Long, Thuận An và Phước Lộc. Năm 1832, tách 2 thị trấn Thuận An và Phước Lộc nhằm lập phủ Tân An. Năm 1841 bịa đặt tăng thị trấn Bình Long.
Bình Dương Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Tân Bình. Năm 1841, tách một trong những phần nhằm lập thị trấn Bình Long. Gồm 6 tổng, 105 xã thôn phường ấp.
Tân Long
(Chợ Lớn)
Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Tân Bình. Gồm 6 tổng, 109 xã thôn phường ấp.
Bình Long
(Hóc Môn)
Thành lập năm 1841, nằm trong phủ Tân Bình. Gồm 4 tổng, 74 xã thôn.
Tân An
(Vũng Gù)[5]
Thành lập năm 1832 với 2 thị trấn Thuận An (sau thay đổi trở nên Cửu An) và Phước Lộc. Năm 1851, nhập tăng 2 thị trấn Tân Hòa và Tân Thạnh.
Cửu An Nguyên là thị trấn Thuận An, xây dựng năm 1808, nằm trong phủ Tân Bình. Năm 1832 gửi nằm trong phủ Tân An, năm 1837 thay đổi trở nên Cửu An. Gồm 4 tổng, 53 thôn.
Phước Lộc
(Cần Giuộc)
Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Tân Bình. Năm 1832 gửi nằm trong phủ Tân An và tách một trong những phần nhằm xây dựng thị trấn Tân Hòa. Gồm 6 tổng, 94 xã thôn phường ấp.
Tân Hòa
(Gò Công)
Thành lập năm 1832, nằm trong phủ Kiến An, tỉnh Định Tường. Năm 1841, tách một trong những phần nhằm lập thị trấn Tân Thạnh, gửi nằm trong phủ Hòa Thạnh, tỉnh Gia Định. Năm 1851, phủ Hòa Thạnh bị huỷ bỏ, thị trấn gửi nằm trong phủ Tân An. Gồm 4 tổng, 35 xã thôn phường.
Tân Thạnh
(Kỳ Son)
Thành lập năm 1841, nằm trong phủ Hòa Thạnh. Năm 1851, phủ Hòa Thạnh bị huỷ bỏ, thị trấn gửi nằm trong phủ Tân An. Gồm 4 tổng, 32 xã thôn phường.
Tây Ninh
[5]
Thành lập năm 1838 với 2 thị trấn Tân Ninh và Quang Hóa.
Tân Ninh
(Tây Ninh)
Nguyên là thị trấn Tây Ninh, xây dựng năm 1836, nằm trong đạo Quang Phong. Năm 1838, thay tên trở nên thị trấn Tân Ninh, nằm trong phủ Tây Ninh. Gồm 2 tổng, 24 xã thôn.
Quang Hóa
(Trảng Bàng)
Thành lập năm 1836, nằm trong đạo Quang Phong. Năm 1838 nằm trong phủ Tây Ninh. Gồm 4 tổng, 32 xã thôn.
Hòa Thạnh
(Gò Công)[5]
Thành lập năm 1841 với 2 thị trấn Tân Hòa và Tân Thạnh. Năm 1851, phủ bị huỷ bỏ, 2 thị trấn trực nằm trong gửi nằm trong phủ Tân An.

Tỉnh Định Tường[sửa | sửa mã nguồn]

Phủ Huyện Thay thay đổi hành chính
Kiến An
(chợ Cai Tài)[4]
Thành lập năm 1808 với 3 thị trấn Kiến Hưng, Kiến Hòa và Kiến Đăng. Năm 1832, bịa đặt tăng thị trấn Tân Hòa. Năm 1838, tách thị trấn Kiến Đăng nhằm lập phủ Kiến Tường. Năm 1841, thị trấn Tân Hòa gửi thuộc sở hữu tỉnh Gia Định.
Kiến Hưng Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Kiến An. Gồm 5 tổng, 75 thôn.
Kiến Hòa Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Kiến An. Năm 1831, tách một trong những phần nhằm xây dựng thị trấn Tân Hòa. Gồm 5 tổng, 82 thôn.
Kiến Tường
(Cao Lãnh)[4]
Thành lập năm 1838 với 2 thị trấn Kiến Đăng và Kiến Phong.
Kiến Đăng Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Kiến An. Năm 1838, gửi nằm trong phủ Kiến Tường, tách một trong những phần nhằm xây dựng thị trấn Kiến Phong. Gồm 5 tổng, 51 thôn.
Kiến Phong Thành lập năm 1838, nằm trong phủ Kiến Tường. Gồm 4 tổng, 36 thôn.

Tỉnh Vĩnh Long[sửa | sửa mã nguồn]

Phủ Huyện Thay thay đổi hành chính
Định Viễn
(Vĩnh Long)[4]
Thành lập năm 1808 với 3 thị trấn Vĩnh Bình, Vĩnh An và Tân An. Năm 1813, bịa đặt tăng thị trấn Vĩnh Định. Năm 1823, tách thị trấn Tân An nhằm lập phủ Hoằng An. Năm 1832, tách 2 thị trấn Vĩnh Định và Vĩnh An gửi thuộc sở hữu tỉnh An Giang, bên cạnh đó bịa đặt tăng thị trấn Vĩnh Trị.
Vĩnh Bình Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Định Viễn. Năm 1832, tách một trong những phần nhằm lập thị trấn Vĩnh Trị. Gồm 8 tổng, 75 xã thôn.
Vĩnh Trị Thành lập năm 1832, nằm trong phủ Định Viễn. Năm 1835, tách một trong những phần về những thị trấn Tuân Nghĩa và Trà Vinh của phủ Lạc Hóa. Gồm 6 tổng, 43 xã thôn.
Hoằng An
(Ba Vác)[4]
Thành lập năm 1823 với 2 thị trấn Tân Minh và chỉ bảo An. Năm 1837, bịa đặt tăng thị trấn Duy Minh, bên cạnh đó tách thị trấn chỉ bảo An nhằm lập phủ Hoằng Đạo. Năm 1851, phủ bị huỷ bỏ, những thị trấn trực nằm trong gửi thuộc sở hữu phủ Hoằng Trị.
Lạc Hóa
(Chà Văng[4] hoặc Chà Vinh)
Thành lập năm 1825 với 2 thị trấn Tuân Nghĩa và Trà Vinh.
Trà Vinh Thành lập năm 1825, nằm trong phủ Lạc Hóa. Gồm 6 tổng, 70 xã thôn.
Tuân Nghĩa Thành lập năm 1825, nằm trong phủ Lạc Hóa. Gồm 5 tổng, 76 xã thôn bang.
Hoằng Trị
(Bến Tre)[4]
Nguyên là phủ Hoằng Đạo, xây dựng năm 1837, với 2 thị trấn chỉ bảo Hựu và chỉ bảo An. Năm 1844, thay tên trở nên phủ Hoằng Trị. Năm 1851, nhập tăng 2 thị trấn Tân Minh và Duy Minh của phủ Hoằng An cũ.
Bảo An Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Định Viễn. Năm 1823, gửi nằm trong phủ Hoằng An. Năm 1837, thị trấn gửi nằm trong phủ Hoằng Đạo (sau thay đổi trở nên phủ Hoằng Trị), bên cạnh đó tách một trong những phần nhằm lập thị trấn chỉ bảo Hựu. Gồm 5 tổng, 27 xã thôn bang.
Tân Minh Thành lập năm 1823, nằm trong phủ Hoằng An. Năm 1837, tách một trong những phần nhằm lập thị trấn Duy Minh. Năm 1851, phủ Hoằng An bị huỷ bỏ, thị trấn gửi nằm trong phủ Hoằng Trị. Gồm 6 tổng, 41 xã thôn bang.
Bảo Hựu Thành lập năm 1837, nằm trong phủ Hoằng Đạo (sau thay đổi trở nên phủ Hoằng Trị). Gồm 6 tổng, 42 xã thôn bang.
Duy Minh Thành lập năm 1837, nằm trong phủ Hoằng An. Năm 1851, phủ Hoằng An bị huỷ bỏ, thị trấn gửi nằm trong phủ Hoằng Trị. Gồm 5 tổng, 34 xã thôn.

Tỉnh An Giang[sửa | sửa mã nguồn]

Phủ Huyện Thay thay đổi hành chính
Tuy Biên
[6]
Thành lập năm 1832 với 2 thị trấn Đông Xuyên và Tây Xuyên. Năm 1839, thay đổi thị trấn Đông Xuyên nằm trong phủ Tân Thành và bịa đặt tăng thị trấn Phong Phú, bên cạnh đó tách một trong những phần nhằm lập 2 thị trấn Hà Âm và Hà Dương nằm trong phủ Tĩnh Biên, tỉnh Hà Tiên. Năm 1849, nhập tăng 2 thị trấn Hà Âm và Hà Dương kể từ phủ Tĩnh Biên cũ.
Tây Xuyên Thành lập năm 1832, nằm trong phủ Tuy Biên. Năm 1839, nhập tăng một trong những phần của thị trấn Ngọc Luật, bên cạnh đó tách một trong những phần nhằm lập 2 thị trấn Hà Âm và Hà Dương. Gồm 3 tổng, 38 xã thôn bang phố.
Hà Âm
(Giang Thành)
Thành lập năm 1839, nằm trong phủ Tĩnh Biên, tỉnh Hà Tiên. Năm 1842, gửi nằm trong phủ An Biên, tỉnh Hà Tiên, cho tới năm 1844 lại gửi về phủ Tĩnh Biên, bấy giờ nằm trong tỉnh An Giang. Năm 1848 rời một trong những phần (Chân Sum) trả về mang lại Cao Miên.[7] Năm 1849, phủ Tĩnh Biên bị huỷ bỏ, thị trấn gửi thuộc sở hữu phủ Tuy Biên. Gồm 2 tổng, 40 xã thôn.
Hà Dương
(Linh Quỳnh)
Thành lập năm 1839, nằm trong phủ Tĩnh Biên, tỉnh Hà Tiên. Năm 1842, phủ Tĩnh Biên gửi nằm trong tỉnh An Giang. Năm 1849, phủ Tĩnh Biên bị huỷ bỏ, thị trấn gửi thuộc sở hữu phủ Tuy Biên. Gồm 4 tổng, 40 xã thôn phường phố.
Phong Phú Thành lập năm 1839, nằm trong phủ Tuy Biên. Gồm 3 tổng, 31 xã thôn.
Tân Thành
[6]
Thành lập năm 1832 với 2 thị trấn Vĩnh An và Vĩnh Định. Năm 1839, thay đổi thị trấn Vĩnh Định nằm trong phủ Ba Xuyên và bịa đặt tăng thị trấn An Xuyên, nhập tăng thị trấn Đông Xuyên kể từ phủ Tuy Biên.
Vĩnh An Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Định Viễn, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1832, gửi nằm trong phủ Tân Thành. Năm 1839, tách một trong những phần nhằm lập thị trấn An Xuyên. Gồm 4 tổng, 36 xã thôn bang phố.
Đông Xuyên Thành lập năm 1832, nằm trong phủ Tuy Biên. Năm 1839, gửi nằm trong phủ Tân Thành. Gồm 4 tổng, 33 xã thôn.
An Xuyên Thành lập năm 1839, nằm trong phủ Tân Thành. Gồm 3 tổng, 25 xã thôn.
Ba Xuyên
[6]
Thành lập năm 1835, với 2 thị trấn Phong Thạnh và Phong Nhiêu. Năm 1839, nhập tăng thị trấn Vĩnh Định kể từ phủ Tân Thành.
Vĩnh Định Thành lập năm 1808, nằm trong phủ Định Viễn, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1832, gửi nằm trong phủ Tân Thành. Năm 1839, gửi nằm trong phủ Ba Xuyên, bên cạnh đó tách một trong những phần nhằm phân tách về 2 thị trấn Phong Thạnh và Phong Nhiêu. Gồm 4 tổng, 19 xã thôn bang.
Phong Nhiêu Thành lập năm 1839, nằm trong phủ Ba Xuyên. Gồm 3 tổng, 17 xã thôn.
Phong Thạnh Thành lập năm 1839, nằm trong phủ Ba Xuyên. Gồm 3 tổng, 47 xã thôn bang.

Tỉnh Hà Tiên[sửa | sửa mã nguồn]

Phủ Huyện Thay thay đổi hành chính
An Biên Thành lập năm 1825 với 3 thị trấn Long Xuyên, Kiên Giang và Hà Tiên. Năm 1832, thay tên trở nên phủ Quan Biên, thay đổi thị trấn Hà Tiên trở nên Hà Châu. Năm 1834 thay đổi lại trở nên phủ An Biên. Năm 1842, nhập tăng thị trấn Hà Âm kể từ phủ Tĩnh Biên, cho tới năm 1844 thì gửi về lại phủ Tĩnh Biên.
Kiên Giang Thành lập năm 1808, nằm trong đạo Kiên Giang, năm 1825 gửi nằm trong phủ An Biên. Gồm 4 tổng, 66 xã thôn bang phố.
Long Xuyên Thành lập năm 1808, nằm trong đạo Long Xuyên, năm 1825 gửi nằm trong phủ An Biên. Gồm 2 tổng, 55 xã thôn bang phố.
Hà Châu Nguyên là thị trấn Hà Tiên, xây dựng năm 1825, nằm trong phủ An Biên. Năm 1832, thay tên trở nên thị trấn Hà Châu. Năm 1834, tách một trong những phần nhằm xây dựng phủ Khai Biên (Vũng Thơm) và Quảng Biên (Cần Bột). Gồm 5 tổng, 63 xã thôn bang phố.
Khai Biên Thành lập năm 1834 bên trên phần khu đất Vũng Thơm của thị trấn Hà Châu, tuy nhiên ko lập thị trấn. Đến năm 1837 bị hạ xuống trở nên thị trấn Khai Biên, tách một trong những phần nhằm lập thị trấn Kim Trường (sau thay đổi trở nên Vĩnh Trường), gửi nằm trong phủ Quảng Biên.
Quảng Biên Thành lập năm 1834 bên trên phần khu đất Cần Bột của thị trấn Hà Châu, tuy nhiên ko lập thị trấn. Đến năm 1837 lập thị trấn Kim Trường (sau thay đổi trở nên Vĩnh Trường), nhập tăng thị trấn Khai Biên. Đến thời Thiệu Trị thì huỷ bỏ phủ Quảng Biên, rời khu đất trả lại mang lại Cao Miên.
Tĩnh Biên Thành lập năm 1839 với 2 thị trấn Hà Âm và Hà Dương. Năm 1842, thị trấn Hà Âm gửi nằm trong phủ An Biên, bên cạnh đó phủ Tĩnh Biên gửi nằm trong tỉnh An Giang. Năm 1844 nhập lại thị trấn Hà Âm. Năm 1848, rời một trong những phần trả về mang lại Cao Miên.[7] Năm 1849, phủ Tĩnh Biên bị huỷ bỏ, thị trấn gửi thuộc sở hữu phủ Tuy Biên.

Người Pháp xóa khỏi Lục tỉnh[sửa | sửa mã nguồn]

Bản đồ vật Nam Kỳ tiến trình 1862-1867, thành quả của chiến dịch Nam Kỳ.
Nam Kỳ nằm trong Pháp (Basse Cochinchine Francaise) khoảng tầm năm 1881, tuy nhiên vẽ bám theo hành chủ yếu của Nam Kỳ Lục tỉnh căn nhà Nguyễn (Basse CochinChine) trước năm 1861. Vùng bờ bắc kênh Vĩnh Tế (thuộc những thị trấn Hà Âm, Tây Xuyên tỉnh An Giang, thị trấn Hà Châu tỉnh Hà Tiên cũ) và vùng lồi Svay Rieng (trước là vùng rừng Quang Hóa phủ Tây Ninh tỉnh Gia Định, tuy nhiên Pháp ko sở hữu được vô thời khắc năm 1861-1863) đều bị rời gửi thanh lịch cương vực quốc gia Campuchia nằm trong Pháp.

Từ khi trấn áp được tỉnh Gia Định (1862) cho tới Khi sở hữu được toàn cỗ Nam Kỳ (1867), thực dân Pháp vẫn trong thời điểm tạm thời lưu giữ cơ hội phân loại địa giới hành chính cũ của triều Nguyễn một thời hạn. Thời gian lận này, người Pháp gọi département thay cho mang lại phủ, gọi arrondissement thay cho mang lại huyện[8] ở những vùng chúng ta sở hữu được. Tuy nhiên, bởi biểu hiện thiếu vắng nhân sự, người Pháp ko lưu giữ máy bộ hành chủ yếu ở cung cấp tỉnh và cung cấp phủ, tuy nhiên cố duy trình máy bộ hành chủ yếu cũ ở cung cấp thị trấn, với việc liên minh của những quan lại lại cũ vẫn đầu mặt hàng, bên dưới sự giám sát của những sĩ quan lại Pháp.

Năm 1864, Đô đốc De la Grandière phân tách miền Đông Nam Kỳ thực hiện 7 khu vực vực: Bà Rịa, Biên Hòa, Cần Giuộc, Mỹ Tho, TP. Sài Gòn – Chợ Lớn, Tân An – Gò Công và Tây Ninh. Ngày 9 mon 11 năm 1864, Đô đốc De la Grandière gửi cơ chế hành chính Nam Kỳ kể từ quân sự chiến lược thanh lịch dân sự bằng sự việc thiết lập tòa "Thượng thơ" (Direction de L’Intérieur) quản lý 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ và thiết lập những Sở Tham biện (Inspection, hay còn gọi là phân tử điều tra hoặc tè khu) bởi những quan lại chức người Pháp ngạch Thanh tra phiên bản xứ vụ (inspecteur des affaires indigènes) người Pháp phụ trách. Mỗi điều tra nên kiêm quản ngại việc giám sát của không ít thị trấn vô địa phận của phân tử. Đến năm 1865, với những Tham biện: TP. Sài Gòn, Chợ Lớn, Cần Guộc, Tây Ninh (gồm thị trấn Tân Ninh và Quang Hóa), Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Cai Lậy, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Long Thành, chỉ bảo Chánh, Bà Rịa.

Tính cho tới năm 1867, toàn cõi Nam Kỳ bấy giờ với 27 phân tử điều tra như vậy. Cùng năm này, tổ chức chính quyền thực dân Pháp mang lại thay đổi những địa điểm tỉnh và phân tử điều tra bám theo địa điểm bịa đặt lỵ sở tỉnh hoặc phân tử điều tra cơ. Các tên thường gọi mới mẻ này đó là tục danh vì chưng thương hiệu Nôm của những thôn xã điểm bịa đặt lỵ sở phân tử điều tra vốn liếng trước đó vô thời căn nhà Nguyễn song lập lại ko được sử dụng đầu tiên trong số văn phiên bản hành chủ yếu. Như vậy, cũng Tính từ lúc phía trên, tổ chức chính quyền thực dân Pháp vẫn từ từ đầu tiên hóa những tên thường gọi địa điểm vì chưng giờ Nôm này vì chưng những văn phiên bản hành chủ yếu. Mặc mặc dù vẫn lưu giữ tên thường gọi của những tỉnh tương tự động như thời Nguyễn, tuy nhiên thương hiệu tỉnh không hề ngẫu nhiên một ý nghĩa sâu sắc hành chủ yếu đặc biệt quan trọng nào là.[9]

Bản đồ vật biên thuỳ Việt Nam-Campuchia năm 1870, chống K.Svai Téap vốn liếng tức thì trước cơ nằm trong phân tử điều tra Trảng Bàng thời buổi này là vùng lồi "Mỏ Vịt" tỉnh Svay Rieng. Biên giới này được kiểm soát và điều chỉnh vì chưng thỏa thuận hợp tác thân thiện Thống đốc Nam Kỳ nằm trong Pháp và vua Cao Miên Norodom I, thỏa thuận ngày 9 mon 7 năm 1870.

Tháng 4 năm 1870, tổ chức chính quyền Pháp ở Nam Kỳ (đứng đầu là Thống đốc Nam Kỳ) cùng theo với triều đình quốc gia Cao Miên bởi Pháp bảo lãnh (đứng đầu là vua Norodom I) chính thức thương lượng thỏa thuận thỏa ước phân quyết định biên thuỳ.[10] Chính thức kiểm soát và điều chỉnh lại biên thuỳ thân thiện Cao Miên (Campuchia) với Nam Kỳ nằm trong Pháp (Cochinchine Française) thay cho thay đổi rộng lớn đối với biên thuỳ Cao Miên-Nam Kỳ Lục tỉnh bên trên 2 khu vực vực: địa phận những phân tử điều tra Trảng Bàng, Tây Ninh (tức vùng lồi Mỏ vịt) trở nên phủ (khet) Svay Teep (Thỏa ước ngày 9-7-1870),[11] và vùng bờ bắc kênh Vĩnh Tế địa phận những phân tử Hà Tiên, Châu Đốc (nguyên là khu đất những thị trấn Hà Châu và Hà Âm) nhập vô (khet) Tréang (Hiệp quyết định ngày 15-7-1873), rời kể từ khu đất Nam Kỳ trả về mang lại Cao Miên.

Theo Nghị quyết định ngày 7 mon 6 năm 1871, tổ chức triển khai hành chủ yếu của Nam Kỳ được thay cho thay đổi. Chế phỏng điều tra phiên bản xứ vụ và đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn bị huỷ bỏ. Các phân tử điều tra được thay đổi trở nên phân tử tham tá (nhưng lấy thương hiệu arrondissement) và thu gọn gàng còn còn 18 phân tử. Đứng đầu phân tử tham tá là Chánh tham tá (administrateur) [12], với việc canh ty việc của 2 nhị Phó tham tá và thư ký địa phân tử (secrétaire d’arrondissement), hay còn gọi là Bang biện. Nơi bịa đặt dinh thự hành chính của phân tử gọi là Tòa tham tá, dân gian lận quen thuộc gọi là Tòa phụ vương. Mọi hoạt động và sinh hoạt hành chủ yếu của những địa phân tử đều bịa đặt thẳng bên dưới quyền Thống đốc Nam Kỳ, với trị sở đóng góp ở TP. Sài Gòn.

Năm 1876, người Pháp phân tách Nam Kỳ trở nên 4 chống hành chủ yếu rộng lớn, gọi là những phân khu vực hành chủ yếu (circonscription administrative), từng chống lại được phân tách nhỏ trở nên những "hạt" hoặc "tiểu khu" (arrondissement) như sau:

 • Khu vực TP. Sài Gòn với 5 tè khu: Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa và Sài Gòn
 • Khu vực Mỹ Tho với 4 tè khu: Mỹ Tho, Gò Công, Tân An và Chợ Lớn
 • Khu vực Vĩnh Long với 4 tè khu: Vĩnh Long, Ga Tre, Trà Vinh và Sa Đéc
 • Khu vực Bát Xắc với 6 tè khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Số địa phân tử tạo thêm 19 phân tử. Mỗi phân tử tổ chức triển khai tăng Hội đồng Quản phân tử (Conseil d'arrondissement) với những member được bầu vô là kẻ Việt, là ban ngành tư vấn mang lại Tòa tham tá.

Bản đồ vật Nam Kỳ nằm trong Pháp năm 1884, chống nằm trong lòng đường biên giới giới với Campuchia (Frontière Franco-Cambodgienne) và với đường biên giới giới với An Nam (Frontière Franco-Annamite). Vùng lồi Svay Rieng (trong phiên bản đồ vật chú giải là K.Svai Teep vẫn trực thuộc ranh giới Nam Kỳ nằm trong Pháp (ở phía sầm uất đàng Frontière Franco-Cambodgienne) tuy nhiên không được rời mang lại Campuchia.

Số địa phân tử vẫn liên tiếp biến hóa. Năm 1880, phân tử Hai Mươi (20e arrondissement) được xây dựng tuy nhiên thanh lịch năm tiếp theo bị huỷ bỏ. Năm 1882, phân tử Bội nghĩa Liêu được xây dựng. Số địa phân tử tạo thêm trở nên đôi mươi.

Nghị quyết định ngày 16 mon một năm 1899, thay tên phân tử trở nên tỉnh (province), và từ thời điểm ngày 1 mon một năm 1900, toàn cõi Nam Kỳ tạo thành đôi mươi tỉnh như sau:

 • Tỉnh Gia Định (cũ) tạo thành 5 tỉnh: Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Tây Ninh, Gò Công.
 • Tỉnh Biên Hòa (cũ) tạo thành 3 tỉnh: Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một.
 • Tỉnh Định Tường (cũ) thay đổi trở nên Mỹ Tho.
 • Tỉnh Vĩnh Long (cũ) tạo thành 3 tỉnh: Vĩnh Long, Ga Tre, Trà Vinh.
 • Tỉnh An Giang (cũ) tạo thành 5 tỉnh: Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Sóc Trăng, Cần Thơ.
 • Tỉnh Hà Tiên (cũ) tạo thành 3 tỉnh: Hà Tiên, Rạch Giá, Bội nghĩa Liêu.

Ngoài rời khỏi còn tồn tại 3 TP.HCM song lập là TP. Sài Gòn, Chợ Lớn và Cap Saint Jacques ko nằm trong phân tử nào là.

Danh xưng người hàng đầu cũng thay cho thay đổi, kể từ Chánh tham tá thay đổi trở nên Chủ tỉnh (chef de la province)[12], Tòa tham tá gọi là Tòa phụ vương.

Đến đầu những năm 1900, thực dân Pháp phân loại hành chủ yếu thành phố những quận (circonscription) hoặc đại lý hành chính (délégation) bên dưới quyền căn nhà quận hoặc phái viên hành chánh; quận chia nhỏ ra tổng (canton), hàng đầu là cai tổng (chef de canton). Tổng tạo thành xã.[c] Hệ thống hành chủ yếu cũ của phòng Nguyễn bị xoá vứt trọn vẹn bên trên cõi Nam Kỳ.

Dấu ấn vô văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Bản đồ vật Nam Kỳ năm 1872 (thuộc thời Pháp thuộc), vẫn thể hiện nay bám theo hành chủ yếu Nam Kỳ Lục Tỉnh của thời kỳ căn nhà Nguyễn song lập (1832-1862).

Khi phân tách lại khu đất Nam Kỳ trở nên 21 tỉnh,[d] có lẽ rằng thực dân Pháp mong muốn xóa nhòa nhị chữ Lục tỉnh trong tâm địa người Việt, cũng chính là cơ hội rời đứt lòng lưu luyến với truyền thống cuội nguồn, một thủ đoạn tư tưởng cạnh bên những cuộc đàn áp những trào lưu yêu thương nước kháng chiến. Nhưng dân Nam Kỳ vẫn nguyện vọng Lục tỉnh. Nên mãi cho tới năm Mậu Thân (1908) bên trên tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn bởi ông Gilbert Trần Chánh Chiếu thực hiện căn nhà cây viết, vẫn xuất hiện nay thông thường xuyên thương hiệu Lục Tỉnh, Lục Châu. Mãi cho tới những năm 50 và 60, ở miền Nam cũng còn rằng, nói tới nhị chữ Lục tỉnh ngày xưa này. Chính quyền Pháp vứt thương hiệu Lục tỉnh tuy nhiên còn tích lại nhị chữ Nam Kỳ, gọi là Cochinchine, phân biệt với Bắc Kỳ là Tonkin, Trung Kỳ là Annam. Người Anh, Mỹ cũng gọi Nam Kỳ là Cochinchina. Giới học tập fake vô và ngoài nước ta từng thể hiện nhiều cách thức giải thích không giống nhau về nguồn gốc tên thường gọi Cochinchine, vẫn ko chấm hết.[e]

Bản đồ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây

  Bản đồ vật Nam Kỳ Lục Tỉnh (Basse Cochinchine).

  Bản đồ vật Nam Kỳ Lục Tỉnh (Basse Cochinchine).

 • Bản đồ vật hành chủ yếu Nam Kỳ Lục tỉnh (Basse Cochinchine) năm 1863.

  Bản đồ vật hành chủ yếu Nam Kỳ Lục tỉnh (Basse Cochinchine) năm 1863.

 • Bản đồ vật những tỉnh miền sầm uất Nam Kỳ Lục Tỉnh vô năm 1858 trước lúc Pháp lấn chiếm Gia Định (Sài Gòn) và Định Tường (Mỹ Tho).

  Bản đồ vật những tỉnh miền sầm uất Nam Kỳ Lục Tỉnh vô năm 1858 trước lúc Pháp lấn chiếm Gia Định (Sài Gòn) và Định Tường (Mỹ Tho).

 • Bản đồ vật Basse Cochinchine bởi Henri Rieunier (1833-1918) vẽ năm 1863.

  Bản đồ vật Basse Cochinchine bởi Henri Rieunier (1833-1918) vẽ năm 1863.

 • Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ năm 1865, thời Pháp xâm lúc lắc miền Đông.

  Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ năm 1865, thời Pháp xâm lúc lắc miền Đông.

 • Nam Kỳ thời Pháp nằm trong (1891), trước lúc Liên bang Đông Dương được xây dựng.

  Nam Kỳ thời Pháp nằm trong (1891), trước lúc Liên bang Đông Dương được xây dựng.

 • Bản đồ vật hành chủ yếu Nam Kỳ nằm trong Pháp (Cochinchine Francaise).

  Bản đồ vật hành chủ yếu Nam Kỳ nằm trong Pháp (Cochinchine Francaise).

 • Bản đồ vật Khu vực Đông Nam Á năm 1609, nước Đại Việt được người phương Tây gọi là Cochinchina (tức là Cochin sát Trung Quốc) nhằm phân biệt với địa điểm Cochin nằm tại vị trí bờ tây-nam đè Độ.

  Bản đồ vật Khu vực Đông Nam Á năm 1609, nước Đại Việt được người phương Tây gọi là Cochinchina (tức là Cochin sát Trung Quốc) nhằm phân biệt với địa điểm Cochin nằm tại vị trí bờ tây-nam đè Độ.

  Xem thêm: trong những năm 30 của thế kỉ xx, phe “trục” được hình thành gồm các nước

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lịch sử hành chủ yếu Thành phố Hồ Chí Minh

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập V. Phạm Trọng Điềm dịch. Đào Duy Anh hiệu tăng (Nhà xuất phiên bản Thuận Hóa, 1992, trang 122, 133, 200, 201). Tuy nhiên, sử Nguyễn là Quốc triều sử toát yếu (tr. 205) và Nguyễn Đình Đầu ("Địa lý lịch sử vẻ vang Thành phố Hồ Chí Minh", vô Đại chí văn hóa truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh (tập 1). Nhà xuất phiên bản TP. Sài Gòn, 1987, tr. 209) đều mang lại rằng: "Tháng 5 (âm lịch) năm Quý Tỵ (1833), Lê Văn Khôi cất binh lúc lắc trở nên Phiên An. Tháng 8 (âm lịch) năm cơ, vua Minh Mạng mang lại thay đổi tỉnh Phiên An trở nên tỉnh Gia Định".
 2. ^ Năm khởi biên soạn ghi bám theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 1, tr. 718). Lời reviews (sách vẫn dẫn, tr. 604) ghi là Giáp Tý (1864).
 3. ^ Theo Bulletin de la Société des Études Indochinoises (Nouvelle série, Tome XX). Sài Gòn: 1945, tr. 16-35; và bám theo Nguyễn Đình Đầu, "Địa Bàn thờ Thành phố Qua Các Thời Kỳ", in vô Địa Chí Văn Hóa Tp.HCM. Nhà xuất phiên bản Tp.HCM, 1988, tr. 485-486. Theo Đào Văn Hội, Lịch Trình Hành Chánh Nam Phần. Sài Gòn: 1961, Chương IV, tham tá là inspection; viên chức coi coi inspection gọi là inspecteur. Về thương hiệu tham tá (administrateur), coi Paulus Huỳnh Tịnh Của, Sách Quan Chế. Sài Gòn: Bản in Nhà nước, 1888, tr. 15.
 4. ^ Sau này, ngày 11 mon 5 năm 1944, Pháp lập tỉnh loại 22 là Tân Bình, bao gồm một trong những phần tỉnh Gia Định và Chợ Lớn nhập lại.
 5. ^ Để xem thêm, sau đó là cơ hội phân tích và lý giải của Nguyễn Đình Đầu ("Thay điều giới thiệu", in trong: Pierre Pegneaux de Béhaine chống Đa Lộc Bỉ Nhu, Tự Vị An Nam La Tinh. Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên dịch và reviews. Nhà xuất phiên bản Trẻ, 1999, tr: 5-6.): "Chúng tớ hoàn toàn có thể tóm tắt: địa điểm COCINCINA chia nhỏ ra thực hiện nhị phần COCIN và CINA. Cocin nguyên vẹn trước là Co Ci, bởi phiên âm nhị giờ Giao Chỉ tuy nhiên trở nên (vì thế Tự Vị An Nam La Tinh mới mẻ dịch Người Giao Chỉ là Cocincinenses). Còn Cina thì vì chưng âm Sin hoặc Ts’inn và người bản thân phát âm là Tần tuy nhiên rời khỏi. Cạnh đè Độ với cùng một TP.HCM thương hiệu COCHIN, kinh hoàng lộn với Cochi hoặc Cochin, nên nên ghi rõ ràng "Giao Chỉ (gần) Tần" và chữ Latinh ghi trở nên COCINCINA (mà người Nhật hoặc Trung Hoa ghi rời khỏi Giao Chỉ Chi Na). Trên những phiên bản đồ vật Tây phương vẽ Khu vực Đông Nam Á, từ xưa cho đến thế kỷ 17, đều ghi bên trên địa phận VN thương hiệu COCINCINA, CAUCHINCHINA, COCHINCHINA, COCHIN-CHINE hoặc dạng tự động nào là phiên phiến như vậy nhằm rằng lên này là xứ GIAO CHỈ GẦN NƯỚC TẦN. Do cơ, tớ hoàn toàn có thể đoán địa điểm ấy vẫn xuất hiện nay kể từ Khi VN gọi là quận Giao Chỉ bị căn nhà Tần đô hộ. "Từ thời điểm đầu thế kỷ 17, nhị chúng ta Trịnh-Nguyễn tranh giành giành quyền lực tối cao, phân loại VN trở nên nhị vùng thống trị Đàng Trong và Đàng Ngoài, lấy sông Gianh thực hiện ranh giới phân ly. Trên phiên bản đồ vật tương tự vô văn khiếu nại, người Tây phương gọi Đàng Ngoài là TUNQUYN (hoặc nhiều loại tương tự động như TUMQUYN, TUNKIN, TONGKING, TONKIN...) tức lấy thương hiệu thủ đô ĐÔNG KINH nhằm gọi khái quát cả Đàng Ngoài. Còn Đàng Trong thì chúng ta vẫn người sử dụng thương hiệu cũ COCINCINA tuy nhiên gọi. Đàng Trong bên dưới thời Đắc Lộ (Từ điển Việt-Bồ-La) rộng lớn kể từ sông Gianh cho tới núi Đá Bia ở dinh thự Phú Yên. Trên một thế kỷ sau – thời của Bỉ Nhu với Tự Vị An Nam La Tinh –, địa điểm COCINCINA lại một số bí quyết nhỏ phần khu đất phương phái mạnh vô cùng to lớn. Phần Nam Sở xưa được ca ngợi là xứ Đồng Nai. Năm 1698, xứ Đồng Nai được thiết lập phủ thị trấn. Phủ GIA ĐỊNH tồn bên trên xuyên suốt kể từ cơ cho tới năm 1800 và bao hàm toàn thể khu đất Nam Sở. (...) Lại kể từ sau 1885, Khi Pháp đã sở hữu không còn nước ta, Pháp phân tách rời VN trở nên phụ vương khúc và mệnh danh: TONKIN là BẮC KỲ ANNAM là TRUNG KỲ COCHINCHINE là NAM KỲ "Cả 3 địa điểm Đông Kinh, An Nam, Giao Chỉ (gần) Tần đã trở nên Tây ngữ hóa và gọi là mang lại những phần khu đất chẳng ăn nhằm mục đích gì với ý nghĩa sâu sắc của nguyên vẹn ngữ."

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b Trương Vĩnh Ký 1875, tr. 5.
 2. ^ Trương Vĩnh Ký 1875, tr. 8.
 3. ^ Viện Sử học tập, Đại Nam nhất thống chí, Nhà xuất phiên bản Thuận Hóa, 2006. Tập I, tr. 10.
 4. ^ a b c d e f g h Trương Vĩnh Ký 1875, tr. 14.
 5. ^ a b c d Trương Vĩnh Ký 1875, tr. 13.
 6. ^ a b c Trương Vĩnh Ký 1875, tr. 15.
 7. ^ a b Nguyễn Khắc Thuần 1997, tr. 31.
 8. ^ Bulletin de la Société des Études Indochinoises (Nouvelle série, Tome XX). Sài Gòn: 1945, tr. 16
 9. ^ Annuaire de la Cochinchine Française, năm 1871, tr. 126
 10. ^ La Cochinchine francaise 1873, J.P. Salenave, tr. 9: Avril 1870-Délimitation des frontières de la Cochinchine Française et du Cambodge.
 11. ^ Les frontières du Vietnam: Histoire des frontières de la péninsule indochinoise: Frontiére du Royaume de Cambodge de Khmere de la Basse CochinChine, Pierre-Bernard Lafont, tr. 164.
 12. ^ a b Sơn Nam, Miền Nam Đầu Thế Kỷ XX: Thiên Địa Hội Và Cuộc Minh Tân. 1971, tr. 99.

Nguồn[sửa | sửa mã nguồn]

 • Nguyễn Khắc Thuần (1997). Đại cương lịch sử vẻ vang văn hóa truyền thống nước ta, Tập 4. Nhà xuất phiên bản giáo dục và đào tạo.
 • Trương Vĩnh Ký (1875). Petit cours de geographie de la Basse-Cochinchine cua Truong Vinh Ky. Imp. du Gouvernement.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trang trang web Nam Kỳ Lục Tỉnh, diễn đàn của những căn nhà biên khảo và sáng sủa tác viết lách về Nam Kỳ