2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Câu hỏi:

16/04/2020 10,317

Bạn đang xem: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

Có từng nào phút trong: 13 giờ

Câu 2:

Trên đĩa đem 24 trái khoáy táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau cơ Hoàng ăn 4/9 số táo còn sót lại. Hỏi bên trên đĩa còn bao nhiêu trái khoáy táo?

Câu 3:

Bốn thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở phụ vương thửa ruộng đầu thứu tự vì chưng 1/4; 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả tứ thửa. Tính lượng thóc thu hoạch được ở thửa loại tư.

Câu 4:

Biểu thị những số đo thời hạn sau vì chưng giờ và phút: 3,75 giờ

Câu 5:

Xem thêm: ứng dụng trên thiết bị di động

Một trái khoáy cam nặng trĩu 300g. Hỏi 3/4 trái khoáy cam nặng trĩu bao nhiêu?