20 phút bằng bao nhiêu giờ

20 phút bằng bao nhiêu giờ, dụng cụ thay đổi đơn vị chức năng thời hạn đơn giản và dễ dàng, đúng mực nhất


Công cụ quy đổi thời hạn đơn giản và dễ dàng, đúng mực nhất

Công cụ quy đổi thời gian

Bạn đang xem: 20 phút bằng bao nhiêu giờ

Số cần thiết đổi

đổi từ

đổi sang

Xem thêm: want + to v hay ving

Xác nhận

Kết quả

Xem thêm: xét học bạ đại học luật hà nội 2023

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = đôi mươi phút

20 phút bằng bao nhiêu giờ - đôi mươi m vì như thế từng nào h

Dựa vô thành quả của dụng cụ bên trên tao đem

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = đôi mươi phút

Các thành quả khác

20 phút sang trọng những đơn vị chức năng khác
đôi mươi phút (m) 1200 giây (s)
đôi mươi phút (m) đôi mươi phút (m)
đôi mươi phút (m) 0.3333333333333333 giờ (h)
đôi mươi phút (m) 0.013888888888888888 ngày (d)
đôi mươi phút (m) 0.001984126984126984 tuần (w)
đôi mươi phút (m) 0.000496031746031746 mon (tháng)
đôi mươi phút (m) 0.0000380517503805175 năm (năm)
0.3333333333333333 giờ sang trọng những đơn vị chức năng khác
0.3333333333333333 giờ (h) 1200 giây (s)
0.3333333333333333 giờ (h) 20 phút (m)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.3333333333333333 giờ (h)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.013888888888888888 ngày (d)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.001984126984126984 tuần (w)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.000496031746031746 mon (tháng)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.0000380517503805175 năm (năm)