1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ thanh lịch phút Online:

1,2 tiếng vì chưng từng nào phút là 1 nhập số những việc về phong thái thay đổi giờ khoảng thời gian tuy nhiên bậc tè học tập thông thường gặp gỡ cần. Tuy nhiên ko cần ai ai cũng thể hiện được đáp số đúng chuẩn, hãy nằm trong mò mẫm hiểu cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút nhé!

Bạn đang xem: 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Lưu ý đầu tiền: việc này là cơ hội thay đổi 1,2 tiếng thanh lịch phút chứ không hề cần ½ giờ thanh lịch phút nhé!

Ta có một giờ  vì chưng 60 phút

Vậy phương pháp tính nhanh nhất có thể này đó là lấy 1,2 x 60 = 72 phút đó là đáp số.

Hoặc một cách tính nhẩm không giống bại liệt là: 1,2 tiếng = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ vì chưng 60 phút
 • 0,2 tiếng vì chưng 12 phút

1,2 giờ  = 60 phút + 12 phút

Vậy 1,2 tiếng vì chưng 72 phút

1-2-gio-bang-bao-nhieu-phut

Đấy là một nhập 2 cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút nhanh nhất có thể tuy nhiên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng một cơ hội tương tự động với những việc về giờ khoảng thời gian khác!

Một số bài bác luyện ví dụ khác

Ví dụ 1: 7 giờ 50 phút vì chưng từng nào phút

 1. 84 phút
 2. 450 phút
 3. 470 phút
 4. 570 phút

Đáp số: 7 giờ 50 phút = 470 phút (Đáp án C)

Xem thêm: phương trình có nghiệm kép

Ví dụ 2: 9h 2 phút vì chưng từng nào phút

 1. 470 phút
 2. 540 phút
 3. 542 phút
 4. 552 phút

Đáp số: 9 giờ 2 phút = 542 phút (Đáp án C)

Ví dụ 3: nửa tiếng vì chưng bao nhiêu giờ

 1. 0,2 giờ
 2. 0,5 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 1,4 giờ

Đáp số: 30 phút = 0,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 4:  180 phút vì chưng bao nhiêu giờ

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 4 giờ
 4. 5 giờ

Đáp số: 180 phút = 3h (Đáp án B)

Ví dụ 5: 2/3 giờ vì chưng từng nào phút

 1. 40 phút
 2. 60 phút
 3. 90 phút
 4. 138 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Xem thêm: bài văn tả doraemon lớp 3

Ví dụ 6: 6,2 tiếng vì chưng từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 180 phút
 3. 362 phút
 4. 372 phút

Đáp số: 6,2 tiếng vì chưng 372 phút (Đáp án D)

Xem thêm:

 • 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách thay đổi giờ thanh lịch phút
 • 1,4 giờ vì chưng từng nào phút, Cách thay đổi giờ rời khỏi phút
 • 1,5 giờ vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút
 • 3/4 giờ vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ rời khỏi phút