Việt Nam 

Theo dõi sức khỏe - Lớp PINK

Email In PDF.

BẢNG ĐO CHIỀU CAO CÂN NẶNG

LỚP PINK

STT Tên Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05
 CC  CN  CC  CN  CC CN
 CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN
1  Đặng Ngọc Phương Nghi
106 17 17.2 17.5 107 17.8 18.2 19.1 110 19.2 20.2 20.5
2  Lê Ngọc Phương Linh
111 25.3 25.5 25.5 112 25.9 26.2 26.8 114 26.5 26.8 26.8
3 Đỗ Đình Lam Giang
110 19.8 20 20.7 111 21.4 22 23.2 113 22.9 23.3    23.5
4 Nguyễn Quốc Anh Khôi
116 27.4 27.9 28.5 117 29 29.2 29.8 119 30.2 31.5 31.5
5 Hana Sương Mai
 106 14.6 15.2 15.4 106 15.6 15.8 15.8 108 15.8    16    16.2
6 Nguyễn Ngọc Anh Thư
103 19.8 19.9 20.3 104 20.6 21.3 21.8 107 21 21.3 21.5
7 Vũ Nam Anh
103 21.8 22.2 22.7 105 22.3 22.7 23.6 108 21.3    21.5 21.5
8  Ng Đặng Ngọc Hân
100 19 19.8 20 103 20 20.5 20.5 105 20.2    20.5    20.7
9
 Nguyễn Ngọc Nhật Vy
105
 17.8    18.4    18.7  105  18.7   19.4 19.7 107 19.1    19.5    19.5
10  Vũ Gia Khánh
101 15 15.2 15.5 102 15.3 14.7        
11  Dương Minh Khang
111 27.4 27.5 27.8 113 28.5 28.9 29.6 115 28.6    28.8    29
12  Huỳnh Ngọc Anh Khôi
113 29.8 30 30 115 30.5 31 31.7 116 32.5    32.6    32.6
 
Bảng quảng cáoBảng quảng cáo