Việt Nam 

Theo dõi sức khỏe - Lớp Orange

Email In PDF.

BẢNG ĐO CHIỀU CAO CÂN NẶNG

LỚP ORANGE

STT Tên Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05
 CC  CN  CC  CN  CC CN
 CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN
1
Trần Minh Tùng
14.2 94
14.9 14.9 95.5 14.6 15.1 15.2
2 Đoàn Trí Dũng
87.5 13.6 13.6 91 13.6
13.9 14.3 92 15.1 15.2 15.3
3 Nguyễn Ngọc Ngân Hà
93 15.3
15.8 15.8 96 16
16.1 17.2
4 Trần Mạnh Khang
87 13.8
15.5 13.8 90 14
14.2 14.3 91.5 14.5 14.8 14.9
5  Lại Gia Cát Tường
93 14.1
14.7 15 95 15.3
16.1 16.5 16.1 16.7 16.7
6 Trần Lâm Minh Nhật
94.5 15.6
15.5 16.4 96 16.9
17.6 17.4 100 17.2 18.1 18.1
7 Bùi Minh Quân
96 14.9
15.5 15.3 100 15.9
16.3 15.9 102.5 16 16 16
8 Nguyễn Ngọc Diệp
 95  14.1    14.8    15.2  98  16    16.6    15.9 16.3 15.9 15.9
9 Cù Minh Thư
85.5 13.8
14 14.5 89 15
15.2 15.5 94 16.3 17.6 18.1
10 Phan Ngọc Thủy Trúc

89 12.4
13.2 13.4 93 13.3    13.1    13.5
11  Trần Ng Vân Nghi
 93  13.7   13.9 13.8 95.5 14.1
14.7 14.9 99 15.2    16    15.7
12 Huỳnh Minh Huy
88.5 13.5 1 13.5 14.1 91.5 14.7
14.8 15 94 15.3    15.5    15.5
 
Bảng quảng cáoBảng quảng cáo