Việt Nam 

Theo dõi sức khỏe - Lớp Green

Email In PDF.

BẢNG ĐO CHIỀU CAO CÂN NẶNG

LỚP GREEN

STT Tên Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05
 CC  CN  CC  CN  CC CN
 CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN
1 Man Khả Linh
77 9.9 10.4 10.5  78  10.9   11.2

8.8
76 9
2 Nguyễn Phương Minh 72 7.5 8.2 8.1  76  8.7   8.7

8.9
79 9.1 9.4 9.5
3 Phạm Hà Trí Hào 78 8.9 9.4 9.4  82  10   10.1 8 8.2 8.3 8.7
4 Nguyễn Quốc Khánh
18.4
   
9.7 79 10 10.2    10.6 80 10.5
   10.6    10.8
5 Huỳnh Kiến Huy
70 9.5 10.1 10.3 75 10.9 10.9 11.3 81 11.7 11.8 12
6 Lê Thảo My7.7 8.2
7 Lưu Khải Minh   11.4    11.6
8
Phan Hoàng Bách
8.5 78 9.8 9.7 10.3 79 10.4 10.5 11
9 Nguyễn Nhật Huy
       

10.6 79 10.9 10.8 11.5
10 Huỳnh Thanh Phong
                   
 8 71 8.3 8.5
11        
12  
                       
13  
                                   
14  
                                   
15  
                                   
16  
                                   
17  
                                   
18  
                                 
20  
                                   
21  
                                   
22  
                                   
 
Bảng quảng cáoBảng quảng cáo