Việt Nam 

Theo dõi sức khỏe - Lớp Blue

Email In PDF.
ẢNG ĐO CHIỀU CAO CÂN NẶNG

LỚP BLUE

STT Tên Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05
 CC  CN  CC  CN  CC CN
 CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN
1 Phan Quế Anh
12 90 12.3 12.5 92.5 12.5 12.5 12.5
2 Lê Chí Phương
96 18.7 19.2 20 97.5 20 19.4 19.8
3  Phan Trọng phát
103 20.5 20.8 21 105 21 22.5 22.1 109 22.3 22.5 22.7
4 Trần Quang Minh 93 14.2 15.3 15.5 95.5 15.5 16.3 16.3 100 16.1 16.4 16.5
5 Vũ Lạc Thi
97 16.9 17.6 18 99 17.9 18.2 18.6 102 18.7 18.8 18.8
6  Ng Ngọc Thiên Kim93.5 15 15.5 16 96 16.3 16.7 17
7  Đoàn Trí Dũng
13.6 13.6 13.6 91 13.9 14.1 92 15.1 15.2 15.3
8 Nguyễn Nam Thiên 95 16.8 11.7 18.2 98 18 18 18.4 101 18.5 18.7 18.8
9
Nguyễn Ngọc Diệp
95
14.1
  14.8
   15.2 16 16.6 15.9    15.9    16
10 Huỳnh Ngân Hà
97 20 20.3 20.8 98.5 20.8 22 22.2  101  22.6    22.5    22.5
11 Nguyễn Hoài Bảo

14.7  102  14.8    15.3    15.5
12  Trần Lâm Minh Nhật


 100  17.2    18.1    18.5
 
Bảng quảng cáoBảng quảng cáo