Việt Nam 

Lịch trực BS Điều dưỡng

Email In PDF.

a4k_logo_sLỊCH TRỰC  TUẦN 1 - THÁNG 4
Từ 04/04/2011 đến  08/04/2011

 

BÁC SĨ ĐIỀU DƯỠNG Phụ trách giáo vụ
THỨ 2 Hồ Thị Hòa Bình Đặng Mỹ Ngân Nguyễn Thị Hoàng Dung
Sáng Chiều Cả ngày
THỨ 3
Đặng Mỹ Ngân Đặng Mỹ Ngân Nguyễn Thị Hoàng Dung
Sáng Chiều Cả ngày
THỨ 4
Hồ Thị Hòa Bình Đặng Mỹ Ngân Nguyễn Thị Hoàng Dung
Sáng Chiều Cả ngày
THỨ 5
Đặng Mỹ Ngân Đặng Mỹ Ngân Nguyễn Thị Hoàng Dung
Sáng Chiều Cả ngày
THỨ 6
Hồ Thị Hòa Bình Đặng Mỹ  Ngân Nguyễn Thị Hoàng Dung
Sáng Chiều Cả ngày

 

bs-hoa-hoa-binh

Hồ Thị Hòa Bình
Bác sĩ chuyên khoa C1 Nội Nhi

HỌC VẤN 
• Bác sĩ Nhi khoa, Đại học Y khoa Hà Nội, 1968-1974

KINH NGHIỆM


• Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện 175, Bộ Quốc Phòng
• Bác sĩ Nhi khoa Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức
• Bác sĩ, trường mầm non Trường mầm non All4Kids 

 

 
Bảng quảng cáoBảng quảng cáo