Đề tài: Những con vật ngộ nghĩnh


I. Mục đích yêu cầu:
· Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các con vật nuôi (Chó , mèo, gà, vịt…)
· Trẻ biết được đặc điểm, đặc trưng và các bộ phận của con vật
· Trẻ biết xếp sát cạnh tạo thành chuồng để nuôi các con vật
· Giáo dục trẻ biết yêu thương các con vật nuôi.
II. Chuẩn bị:
Đĩa PP
Gỗ
Đồ chơi lắp ráp
Các con vật bằng nhựa ( Chó, mèo, gà, vịt…)
Nhạc (Các bài hát về các con vật)
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: Cô trò chuyện cùng trẻ
- Ở nhà con có nuôi những con vật gì?
Múa bài “ Một con vịt”
Cô cho trẻ xem tranh các con vật trên máy.
- Đây là con gì? (con chó)
- Con chó có những bộ phận nào?
- Thức ăn con chó chủ yếu là gì?
- Nó giúp ích gì cho chúng ta?
Tương tự cô hỏi các con vật khác như mèo, gà, vịt…
Hoạt động 2: Tìm bộ phận thiếu trên cơ thể con vật.
Cô cho trẻ xem từng con vật với các bộ phận cơ thể bị thiếu.
- Con chó thiếu bộ phận nào?
- Thế ta sẽ gắn bộ phận đó ở vị trí nào?
Tương tự với các con vật khác

Hoạt động 3: Cho trẻ lấy khối gỗ, đồ chơi lắp ráp xếp thành các chuồng gà, chuồng vịt
Cho trẻ lấy các con vật thả vào chuồng
Kết thúc:

Những bài viết liên quan: